ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

รีซิสเตอร์ วายวาว 30 W. ปรับค่าไม่ได้

รีซิสเตอร์ วายวาว 30 W. ปรับค่าไม่ได้ มีค่า 10 โอมม์ 50 โอมม์ 100 โอมม์ 1 K. 5 K. 10 K. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. ยาว 8 ซม.

ร้าน: บริษัท อีเล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซั 09/11/2549 (update 09/11/2549)

0.00 บาท

รีซิสเตอร์ วายวาว 1000 W. ปรับค่าได้

รีซิสเตอร์ วายวาว 1000 W. ปรับค่าได้ มีค่า 1 โอมม์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 ซม. ยาว 47.9 ซม.

ร้าน: บริษัท อีเล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซั 09/11/2549 (update 09/11/2549)

0.00 บาท

รีซิสเตอร์ วายวาว 500 W. ปรับค่าได้

รีซิสเตอร์ วายวาว 500 W. ปรับค่าได้ มีค่า 1 K. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.7 ซม. ยาว 34.6 ซม.

ร้าน: บริษัท อีเล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซั 09/11/2549 (update 09/11/2549)

0.00 บาท

รีซิสเตอร์ วายวาว 400 W. ปรับค่าได้

รีซิสเตอร์ วายวาว 400 W. ปรับค่าได้ มีค่า 20 โอมม์ 100 โอมม์ 260 โอมม์ 1 K. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 ซม. ยาว 34.2 ซม.

ร้าน: บริษัท อีเล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซั 09/11/2549 (update 09/11/2549)

0.00 บาท

รีซิสเตอร์ วายวาว 300 W. ปรับค่าได้

รีซิสเตอร์ วายวาว 300 W. ปรับค่าได้ มีค่า 10 โอมม์ 50 โอมม์ 100 โอมม์ 200 โอมม์ 500 โอมม์ 1 K. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 ซม. ยาว 27.7 ซม.

ร้าน: บริษัท อีเล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซั 09/11/2549 (update 09/11/2549)

0.00 บาท

รีซิสเตอร์ วายวาว 200 W. ปรับค่าได้

รีซิสเตอร์ วายวาว 200 W. ปรับค่าได้ มีค่า 0.5 โอมม์ 1 โอมม์ 10 โอมม์ 50 โอมม์ 100 โอมม์ 200 โอมม์ 500 โอมม์ 1 K. 10 K. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ร้าน: บริษัท อีเล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซั 09/11/2549 (update 09/11/2549)

0.00 บาท

รีซิสเตอร์ วายวาว 30 W. ปรับค่าได้

รีซิสเตอร์ วายวาว 30 W. ปรับค่าได้ มีค่า 0.5 โอมม์ 1 โอมม์ 10 โอมม์ 22 โอมม์ 50 โอมม์ 100 โอมม์ 150 โอมม์ 300 โอมม์ 500 โอมม์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์

ร้าน: บริษัท อีเล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซั 09/11/2549 (update 09/11/2549)

0.00 บาท

รีซิสเตอร์ วายวาว 20 W. ปรับค่าได้

รีซิสเตอร์ วายวาว 20 W. ปรับค่าได้ มีค่า 1 โอมม์ 10 โอมม์ 22 โอมม์ 50 โอมม์ 100 โอมม์ 200 โอมม์ 500 โอมม์ 1 K ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1.

ร้าน: บริษัท อีเล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซั 09/11/2549 (update 09/11/2549)

0.00 บาท

รีซิสเตอร์ วายวาว 100 W. ปรับค่าได้

รีซิสเตอร์ วายวาว 100 W. ปรับค่าได้ มีค่า 1 โอมม์ 5 โอมม์ 10 โอมม์ 25 โอมม์ 50 โอมม์ 100 โอมม์ 220 โอมม์ 500 โอมม์ 1 K. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ร้าน: บริษัท อีเล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซั 09/11/2549 (update 09/11/2549)

0.00 บาท

รีซิสเตอร์ วายวาว 50 W. ปรับค่าได้

รีซิสเตอร์ วายวาว 50 W. ปรับค่าได้ มีค่า 0.5 โอมม์ 1 โอมม์ 15 โอมม์ 20 โอมม์ 50 โอมม์ 100 โอมม์ 150 โอมม์ 200 โอมม์ 500 โอมม์ 5 K ราคาตัวละ 2

ร้าน: บริษัท อีเล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซั 09/11/2549 (update 09/11/2549)

0.00 บาท

TDL 12 ไฟฟลูออเรสเซนท์ ให้เช่า

ไฟฟลูออเรสเซนท์ ให้เช่า

ร้าน: 3 องศา ดีไซน์ (28/04/2551)

350.00 บาท

TDL 10 ไฟส่องบูท ให้เช่า

ไฟส่องบูท ให้เช่า ไฟ 220 v / 40-100 w

ร้าน: 3 องศา ดีไซน์ (28/04/2551)

200.00 บาท

TDL 09 Intelligent light

Intelligent light

ร้าน: 3 องศา ดีไซน์ (28/04/2551)

2,200.00 บาท

TDL 07 สกายแท๊คเคอร์ (ไฟส่องขึ้นฟ้า) Sky Tracker 4500 w

สกายแท๊คเคอร์ (ไฟส่องขึ้นฟ้า) Sky Tracker 4500 w

ร้าน: 3 องศา ดีไซน์ (28/04/2551)

6,500.00 บาท

TDL 06 Sky rose light

Sky rose 2500 w

ร้าน: 3 องศา ดีไซน์ 28/04/2551 (update 28/04/2551)

6,000.00 บาท

TDL 05 Stobe Light

Dimmer strobe 1500 w

ร้าน: 3 องศา ดีไซน์ (28/04/2551)

900.00 บาท

 

Totla Products 4195 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount อื่นๆ , เครื่องใช้ไฟฟ้า , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด