ภาษาไทย

กระดาน อัจฉริยะ razr 78
รหัสสินค้า: 000001
เธฃเธฒเธ„เธฒ 99,000.00 เธšเธฒเธ—
รายละเอียด: กระดานอัจฉริยะ
- สามารถใช้นิ้วแทนmouse
- สามารถเก็บข้อมูลภาพและเสียงที่ presentation ไปแล้ว
- รับประกัน 2 ปี
- ฟรีค่าติดตั้งและอบรมการใช้งาน
Tell a Friend
software เตรียมอนุบาล
รหัสสินค้า: 000002
เธฃเธฒเธ„เธฒ 2,000.00 เธšเธฒเธ—
รายละเอียด: เนื้อหาซอฟแวร์เตรียมอนุบาล
- นิทานอิสป
- รวมเกม
- วรรณคดีไทย
- มีแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียน
- สามารถเก็บคะแนนของเด็กได้
Tell a Friend
software ระดับประถมศึกษาปีที่1-6 ครบทั้ง 8 สาระวิชา
รหัสสินค้า: 000003
เธ›เธเธ•เธด 8,000.00 เธšเธฒเธ—  
เธฃเธฒเธ„เธฒเธžเธดเน€เธจเธฉ 7,200.00 เธšเธฒเธ—

เธ›เธฃเธฐเธซเธขเธฑเธ” 800.00 เธšเธฒเธ—
รายละเอียด: ซอฟแวร์ 8 สาระวิชาระดับประถมศึกษาเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
- มีเนื้อหาทั้ง 8 สาระวิชาของระดับประถมศึกษาปี 1-6
- มีแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนและแบบประเมินผล
- สามารถเก็บคะแนนนักเรียนได้
- มีเกมส์การศึกษาหลังจากเรียนจบบทเรียน
Tell a Friend
software ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 ครบทั้ง 8 สาระวิชา
รหัสสินค้า: 000004
เธ›เธเธ•เธด 8,000.00 เธšเธฒเธ—  
เธฃเธฒเธ„เธฒเธžเธดเน€เธจเธฉ 7,200.00 เธšเธฒเธ—

เธ›เธฃเธฐเธซเธขเธฑเธ” 800.00 เธšเธฒเธ—
รายละเอียด: software 8 สาระวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เ
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
- มีเนื้อหาครบทั้ง 8 สาระวิชา
- แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
- มีภาพเป็นanimation ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ
- วิชาภาษาไทย สังคม ที่เป็นวิชาท่อง น้องจะไม่เบื่อเรียนอีกต่อไป เสมือนดูหนังไปเรียนไป
Tell a Friend
software ระดับประถมศึกษาปีที่1-6 วิชาคณิตศาสตร์
รหัสสินค้า: 000006
เธฃเธฒเธ„เธฒ 1,500.00 เธšเธฒเธ—
รายละเอียด: software ป.1-6 วิชาคณิตสาสตร์ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา
- บทเรียนเป็นภาพ animation เคลื่อนไหว (CAI)-
- มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบฝึกหัด
- สามารถเก็บคะแนนน้อง ๆ ได้และดูผลการเรียนย้อนหลังได้
- มีเกมส์การศึกษาให้น้องได้เล่นหลังจากเรียนจบแต่ละบทเรียน
Tell a Friend
software ระดับป.1-6 วิชาวิทยาศาสตร์
รหัสสินค้า: 000007
เธฃเธฒเธ„เธฒ 1,500.00 เธšเธฒเธ—
รายละเอียด: software ระดับชั้นป.1-6 วิชาวิทยาศาสตร์ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นบทเรียนแบบ CAI มีภาพ Animation เคลื่อนไหว
- สามารถตอบโต้กับผู้เรียนได้
- มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
- ข้อสอบมีเป็นพันข้อในแต่ละระดับชั้น
- มีเกมส์การศึกษาสำหรับให้น้อง ๆ ได้เล่นหลังจากเรียนจบบทเรียน

Tell a Friend
software ระดับประถมศึกษาปีที่1-6 วิชาภาษาอังกฤษ
รหัสสินค้า: 000008
เธฃเธฒเธ„เธฒ 1,500.00 เธšเธฒเธ—
รายละเอียด: software ป.1-6 วิชาภาษาอังกฤษ เนื้อหาหลักสูตรตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นบทเรียนแบบ CAI มีภาพ Animaition xประกอบการเรียน
- มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
- มีข้อสอบภายในเนื้อหาเป็นพันข้อในแต่ละระดับชั้น
- สามารถเก็บคะแนนและดูผลการเรียนของน้อง ๆ ย้อนหลังได้
- มีเกมส์การศึกษาให้น้องได้เล่นหลังจากเรียนจบบทเรียน
Tell a Friend
software ระดับประถมศึกษาปีที่1-6 วิชาภาษาไทย
รหัสสินค้า: 000009
เธฃเธฒเธ„เธฒ 1,500.00 เธšเธฒเธ—
รายละเอียด: software ป.1-6 วิชาภาษาไทย เนื้อหาหลักสูตรตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นบทเรียนแบบ CAI มีภาพ Animaition xประกอบการเรียน
- มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
- มีข้อสอบภายในเนื้อหาเป็นพันข้อในแต่ละระดับชั้น
- สามารถเก็บคะแนนและดูผลการเรียนของน้อง ๆ ย้อนหลังได้
- มีเกมส์การศึกษาให้น้องได้เล่นหลังจากเรียนจบบทเรียน
Tell a Friend
software ระดับประถมศึกษาปีที่1-6 วิชาภาษาสังคม (พุทธศาสนา,เศรษฐศาสตร์,หน้าที่พลเมือง,ประวัติศาสตร์)
รหัสสินค้า: 000010
เธฃเธฒเธ„เธฒ 3,000.00 เธšเธฒเธ—
รายละเอียด: software ป.1-6 วิชาสังคมศึกษา (พุทธศาสนา, หน้าที่พลเมือง, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์) เนื้อหาหลักสูตรตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นบทเรียนแบบ CAI มีภาพ Animaition xประกอบการเรียน
- มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
- มีข้อสอบภายในเนื้อหาเป็นพันข้อในแต่ละระดับชั้น
- สามารถเก็บคะแนนและดูผลการเรียนของน้อง ๆ ย้อนหลังได้
- มีเกมส์การศึกษาให้น้องได้เล่นหลังจากเรียนจบบทเรียน
Tell a Friend
software ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 วิชาคณิตศาสตร์
รหัสสินค้า: 000011
เธฃเธฒเธ„เธฒ 1,500.00 เธšเธฒเธ—
รายละเอียด: software ม.1-3 วิชาภาษาคณิตศาสตร์ เนื้อหาหลักสูตรตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นบทเรียนแบบ CAI มีภาพ Animaition xประกอบการเรียน
- มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
- มีข้อสอบภายในเนื้อหาเป็นพันข้อในแต่ละระดับชั้น
- สามารถเก็บคะแนนและดูผลการเรียนของน้อง ๆ ย้อนหลังได้
- มีเกมส์การศึกษาให้น้องได้เล่นหลังจากเรียนจบบทเรียน
Tell a Friend
software ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 วิชาภาษาอังกฤษ
รหัสสินค้า: 000012
เธฃเธฒเธ„เธฒ 1,500.00 เธšเธฒเธ—
รายละเอียด: software ม.1-3 วิชาภาษาอังกฤษ เนื้อหาหลักสูตรตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นบทเรียนแบบ CAI มีภาพ Animaition xประกอบการเรียน
- มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
- มีข้อสอบภายในเนื้อหาเป็นพันข้อในแต่ละระดับชั้น
- สามารถเก็บคะแนนและดูผลการเรียนของน้อง ๆ ย้อนหลังได้
- มีเกมส์การศึกษาให้น้องได้เล่นหลังจากเรียนจบบทเรียน
Tell a Friend
software ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 วิชาภาษาไทย
รหัสสินค้า: 000013
เธฃเธฒเธ„เธฒ 1,500.00 เธšเธฒเธ—
รายละเอียด: software ม.1-3 วิชาภาษาไทย เนื้อหาหลักสูตรตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นบทเรียนแบบ CAI มีภาพ Animaition xประกอบการเรียน
- มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
- มีข้อสอบภายในเนื้อหาเป็นพันข้อในแต่ละระดับชั้น
- สามารถเก็บคะแนนและดูผลการเรียนของน้อง ๆ ย้อนหลังได้
- มีเกมส์การศึกษาให้น้องได้เล่นหลังจากเรียนจบบทเรียน
Tell a Friend
software ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 วิชาวิทยาศาสตร์
รหัสสินค้า: 000014
เธฃเธฒเธ„เธฒ 1,500.00 เธšเธฒเธ—
รายละเอียด: software ม.1-3 วิชาภาษาวิทยาศาสตร์ เนื้อหาหลักสูตรตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นบทเรียนแบบ CAI มีภาพ Animaition xประกอบการเรียน
- มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
- มีข้อสอบภายในเนื้อหาเป็นพันข้อในแต่ละระดับชั้น
- สามารถเก็บคะแนนและดูผลการเรียนของน้อง ๆ ย้อนหลังได้
- มีเกมส์การศึกษาให้น้องได้เล่นหลังจากเรียนจบบทเรียน
Tell a Friend
software ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 วิชาสังคม
รหัสสินค้า: 000015
เธฃเธฒเธ„เธฒ 1,500.00 เธšเธฒเธ—
รายละเอียด: software ม.1-3 วิชาสังคม เนื้อหาหลักสูตรตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นบทเรียนแบบ CAI มีภาพ Animaition xประกอบการเรียน
- มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
- มีข้อสอบภายในเนื้อหาเป็นพันข้อในแต่ละระดับชั้น
- สามารถเก็บคะแนนและดูผลการเรียนของน้อง ๆ ย้อนหลังได้
- มีเกมส์การศึกษาให้น้องได้เล่นหลังจากเรียนจบบทเรียน
Tell a Friend
software ระดับประถม และมัธยม แบ่งย่อยเป็นรายวิชา
รหัสสินค้า: 000016
เธฃเธฒเธ„เธฒ 250.00 เธšเธฒเธ—
รายละเอียด: software ประถมและมัธยม เนื้อหาหลักสูตรตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นบทเรียนแบบ CAI มีภาพ Animaition xประกอบการเรียน
- มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
- มีข้อสอบภายในเนื้อหาเป็นพันข้อในแต่ละระดับชั้น
- สามารถเก็บคะแนนและดูผลการเรียนของน้อง ๆ ย้อนหลังได้
- มีเกมส์การศึกษาให้น้องได้เล่นหลังจากเรียนจบบทเรียน

ท่านสามารถแบ่งซื้อแบบย่อยได้เช่น ท่านต้องการซื้อวิชา วิทยาสตร์ ชั้นป.4 1 แผ่น
เป็นต้น ราคานี้เป็นราคาต่อแผ่น

Tell a Friend

เมื่อท่านได้โทรมาสั่งซื้อสินค้ากับทางเราในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด

1. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

      - ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนงามวงศ์วาน ประเภท สะสมทรัพย์

        ชื่อบัญชี บริษัท ออล เอ็ดดูแคร์ จำกัด เลขที่ 917-001835-3

      - ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ประเภท สะสมทรัพย์

        ชื่อบัญชี บริษัท ออล เอ็ดดูแคร์ จำกัด เลขที่ 493-0-13309-2

2. ชำระเงินกับไปรษณีย์ โดยทางบริษัทจะส่ง พกง.ไปให้ โดยลูกค้าจะต้องโทรเข้ามา

    สั่งซื้อที่ 081-914-3343

ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในกรุงเทพฯ เราจะจัดส่งให้โดยท่านต้องสั่งซื้อสินค้าในราคา 1000 บาทขึ้นไป

แจ้งการชำระเงิน
หมายเลขสั่งซื้อ : *
ชื่อ-สกุล : *
อีเมลล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
ชำระเงินเข้าบัญชี
 ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ
บริษัท ออล เอ็ดดูแคร์ จำกัดสะสมทรัพย์ถนนงามวงศ์วาน917-0-01835-3
ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทย
บริษัท ออล เอ็ดดูแคร์ จำกัดสะสมทรัพย์ย่อยเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน493-0-13309-2
*
จำนวนเงิน : *
วันที่ชำระเงิน :
เวลาโดยประมาณ : :
หมายเหตุ :
รูป Slip :
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 100 Kb)
 
วิธีการชําระเงินผ่านทางธนาคาร
ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ
 
บริษัท ออล เอ็ดดูแคร์ จำกัด สะสมทรัพย์ ถนนงามวงศ์วาน 917-0-01835-3 
ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทย
 
บริษัท ออล เอ็ดดูแคร์ จำกัด สะสมทรัพย์ ย่อยเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 493-0-13309-2 
บริษัท ออล เอ็ดดูแคร์ จำกัด
302/53 ซ.19 หมู่6 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ไทย
โทรศัพท์: 02-9548378 แฟกซ์: 02-9548463 มือถือ: 081-9143343
เว็บไซต์: www.alleducare.com

แผนที่บน Google Earth
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Map
Latitude (รุ้ง): 0  Longtitude (แวง): 0

อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด : *
*กรุณากรอกตัวอักษรและตัวเลขให้ถูกต้อง
 


Page Views Shop: