ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.1
หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.1

หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.1 Barcode : 9786162034329 ราคาปก : 70 บาท "การจัดทำหนังสือเรียนกลุ่มสาระศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อ
อ่านต่อ
12/06/2557 (update 12/06/2557)

70.00 บาท

หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.3
หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.3

หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.3 Barcode : 9786162032837 ราคาปก : 68 บาท "ปหนังสือเรียน ประกันคุณภาพ 51 ทัศนศิลป์ ม.3 พิมพครั้งที่ 1 Barcode :
อ่านต่อ
12/06/2557 (update 12/06/2557)

68.00 บาท

หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.4
หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.4

หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.4 Barcode : 9786162034381 ราคาปก : 70 บาท "หนังสือเรียน ประกันคุณภาพ 51 ทัศนศิลป์ ม.4 พิมพ์ครั้งที่ 5/2554 Barc
อ่านต่อ
12/06/2557 (update 12/06/2557)

70.00 บาท

หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.5
หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.5

หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.5 Barcode : 9786162031434 ราคาปก : 69 บาท "หนังสือเรียน ประกันคุณภาพ 51 ทัศนศิลป์ ม.5 Barcode : 9786162031434 น
อ่านต่อ
12/06/2557 (update 12/06/2557)

69.00 บาท

หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1
หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1

หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1 Barcode : 9786162034336 ราคาปก : 78 บาท "การจัดทำหนังสือเรียน กลุ่มสาระศิลปะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที
อ่านต่อ
12/06/2557 (update 12/06/2557)

78.00 บาท

หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.3
หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.3

หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.3 Barcode : 9786162032844 ราคาปก : 74 บาท "หนังสือเรียน ประกันคุณภาพ 51 ดนตรี - นาฏศิบป์ ม.3 พิมพครั้งที
อ่านต่อ
12/06/2557 (update 12/06/2557)

74.00 บาท

หนังสือเรียน ดนตรี ม.4
หนังสือเรียน ดนตรี ม.4

หนังสือเรียน ดนตรี ม.4 Barcode : 9786162034404 ราคาปก : 70 บาท "หนังสือเรียน ประกันคุณภาพ 51 ดนตรี ม.4 พิมพ์ครั้งที่ 6/2554 Barcode : 97
อ่านต่อ
12/06/2557 (update 12/06/2557)

70.00 บาท

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สุขศึกษา ม.2
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สุขศึกษา ม.2

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สุขศึกษา ม.2 Barcode : 8858649111760 ราคาปก 45 บาท "แบบวัดและบันทึกผลการเรียน สุขศึกษา ม.2 Barcode : 8858
อ่านต่อ
12/06/2557 (update 12/06/2557)

45.00 บาท

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สุขศึกษา ม.3
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สุขศึกษา ม.3

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สุขศึกษา ม.3 Barcode : 9786162032820 ราคาปก 48 บาท แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สุขศึกษา ม.3 Barcode : 978616203
อ่านต่อ
12/06/2557 (update 12/06/2557)

48.00 บาท

หนังสือเรียน พลศึกษา ม.6
หนังสือเรียน พลศึกษา ม.6

หนังสือเรียน พลศึกษา ม.6 Barcode : 9786162033001 ราคาปก 55 บาท   หนังสือเรียน ประกันคุณภาพ 51 พลศึกษา ม.6 Barcode : 9786162033001 ส
อ่านต่อ
12/06/2557 (update 12/06/2557)

55.00 บาท

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1
หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 Barcode : 9786162034305 ราคาปก 85 บาท "หมวด : หนังสือเรียนมัธยมศึกษา-สุขศึกษา หนังสือเรียน อญ.51 สุขศึกษา
อ่านต่อ
12/06/2557 (update 12/06/2557)

85.00 บาท

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.3
หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.3

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.3 Barcode : 9786162032820 ราคาปก 80 บาท "หนังสือเรียน ประกันคุณภาพ 51 สุขศึกษา ม.3 Barcode : 9786162032820 พ
อ่านต่อ
12/06/2557 (update 12/06/2557)

80.00 บาท

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.4
หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.4

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.4 Barcode : 9786162034367 ราคาปก 75 บาท "หมวด : หนังสือเรียนมัธยมศึกษา-สุขศึกษา หนังสือเรียน อญ.51 สุขศึกษา
อ่านต่อ
12/06/2557 (update 12/06/2557)

75.00 บาท

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.6
หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.6

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.6 Barcode : 9786162032912 ราคาปก 55 บาท "หนังสือเรียน ประกันคุณภาพ 51 สุขศึกษา ม.6 Barcode :9786162032912 พิ
อ่านต่อ
12/06/2557 (update 12/06/2557)

55.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ม.1 - ม.3 งานเกษตร พืช
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ม.1 - ม.3 งานเกษตร พืช

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ม.1 - ม.3 งานเกษตร พืช barcode : 9786162033186 ราคา 68 บาท "หนังสือรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 - ม.3 งานเกษตร พืช
อ่านต่อ
11/06/2557 (update 11/06/2557)

68.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ม.1 - ม.3 งานบ้าน
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ม.1 - ม.3 งานบ้าน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ม.1 - ม.3 งานบ้าน barcode : 9786162033216 ราคา 68 บาท "หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการ
อ่านต่อ
11/06/2557 (update 11/06/2557)

68.00 บาท

คณิตศาสตร์ 3 สอพ 1603

  หนังสือหนา 263 หน้า มีขนาด 18 x 26 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพยังดีอยู่ มีรอยตรายางห้องสมุดเก่าติดอยู่บางจุด

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 20/07/2558 (update 20/07/2558)

200.00 บาท

คณิตศาสตร์ 1 รหัส 151-101

  หนังสือหนา 223 หน้า มีขนาด 18 x 26 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพยังดีอยู่ 

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 20/07/2558 (update 20/07/2558)

70.00 บาท

คณิตศาสตร์ทั่วไป

  หนังสือหนา 247 หน้า มีขนาด 18 x 26 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพ ปกเก่าถลอกไปบ้าง เนื้อหาด้านในมีรอยปากกา ขีดเขียนตัวหนังสือติ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 20/07/2558 (update 20/07/2558)

70.00 บาท

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

  หนังสือหนา 449 หน้า มีขนาด 18 x 26 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพ ปกเก่าถลอกเปื้อนไปบ้าง เนื้อหาด้านในสะอาดดี   กระดาษเหล

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 20/07/2558 (update 20/07/2558)

170.00 บาท

แบบเรียนเลขคณิตธุรกิจ

  หนังสือหนา 143 หน้า มีขนาด 18 x 26 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพ ปกเก่าเปื้อนไปบ้าง เนื้อหาด้านในสะอาดดี  หนังสือโดนน้ำม

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 20/07/2558 (update 20/07/2558)

250.00 บาท

คณิตศาสตร์ 2 พ.ค.102

  หนังสือหนา 161 หน้า มีขนาด 18 x 26 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพ ปกเก่าถลอกไปบ้าง เนื้อหาด้านในสะอาดดี  กระดาษเหลืองเก่า

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 20/07/2558 (update 20/07/2558)

70.00 บาท

แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 524

  หนังสือหนา 174 หน้า มีขนาด 18 x 26 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพ สันปกแตกถลอกไปบ้าง มุมปกมีรอยหักพับบาง จุด เนื้อหาด้านในสะอาด

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 20/07/2558 (update 20/07/2558)

250.00 บาท

สรุปหลัก ชีววิทยา ม.5 เล่มรวม 3-4 ว042-ว043

  หนังสือเล่มหนา 260 หน้า มีขนาด 14.5 x 21 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพดีอยู่ มุมปกมีรอยหักพับไปบ้าง

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/03/2557 (update 05/03/2557)

130.00 บาท

สรุปหลักสูตร เคมี ม.5 เล่มรวม 3-4 ว032- ว033

  หนังสือเล่มหนา 320 หน้า มีขนาด 14.5 x 21 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพดีอยู่ ปกเก่ายับเล็กน้อย มอมแมมพอประมาณ เนื้อกระดาษด้านในเหลืองเก่

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/03/2557 (update 05/03/2557)

140.00 บาท

คู่มือหลักเคมี2(ฉบับปรับปรุง)

  หนังสือเล่มหนา 311 หน้า มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพดีอยู่ ปกเก่าถลอกไปบ้าง เนื้อกระดาษออกเหลืองเก่า

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 22/03/2557 (update 22/03/2557)

130.00 บาท

แบบฝึกทักษะกระบวนการ ส 101 ประเทศของเรา 1

  หนา 66 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 18.3 x 26 หนังสือมีสภาพดีอยู่ ปกเก่าถลอกไปบ้าง เนื้อหาด้านในมีรอยตรายางห้องสมุดเก่าติดอยุ่บางจุด

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 24/06/2558 (update 24/06/2558)

65.00 บาท

ส 0211 เหตุการณ์ปัจจุบัน

  หนา 95 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 18.3 x 27 ซ.ม หนังสือมีสภาพดีพอใช้ ปกเก่าถลอกไปบ้าง หนังสือโดนน้ำมาก่อนบางส่วนไม่มากนัก เนื้อกระดาษเหลือง

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 25/06/2558 (update 25/06/2558)

100.00 บาท

การเขียนข้อทดสอบ ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ภูมิศาสตร์ ส 412

  หนา 96 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 18.3 x 26 หนังสือมีสภาพ สันปกบนสุดมีรอยถูกแมลงกัดแทะทำให้ เนื้อกระดาษมีรอยขาดแหว่งหายไปนิดหน่อย มุมปก

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 24/06/2558 (update 24/06/2558)

90.00 บาท

แบบฝึกทักษะกระบวนการ ส ๐๔๑๐ พระพุทธศาสนา

  หนา 70  หน้า ปกอ่อน มีขนาด 18.3 x 26 หนังสือมีสภาพดีอยู่  ปกเก่าถลอกมอมแมมยับไปบ้าง  

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 24/06/2558 (update 24/06/2558)

90.00 บาท

แบบฝึกทักษะกระบวนการ ส ๐๔๑๓ พระพุทธศาสนา

  หนา 77 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 18.3 x 26 ซ.ม หนังสือมีสภาพดีอยู่ ปกเก่าถลอกไปบ้าง เนื้อหาด้านในมีรอยตรายางห้องสมุดเก่าติดอยุ่บางจุด

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 24/06/2558 (update 24/06/2558)

70.00 บาท

แบบฝึกทักษะกระบวนการ ส ๐๔๑๒ พระพุทธศาสนา

  หนา 79 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 18.3 x 26 ซ.ม หนังสือมีสภาพดีอยู่ ปกเก่าถลอกไปบ้าง ขอบปกหลังด้านเปิดมีรอยฉีกขาดเล็กน้อย เนื้อหาด

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 24/06/2558 (update 24/06/2558)

70.00 บาท

 

Totla Products 3059 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount ระดับมัธยม , หนังสือเรียน Text Book , หนังสือ , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด