ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพมิ่ เติม ชีววิทยา ม.6 เล่ม 6
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพมิ่ เติม ชีววิทยา ม.6 เล่ม 6

รหัสสินค้า   2001100048020 หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพมิ่ เติม ชีววิทยา ม.6 เล่ม 6 ผู้แต่ง   สสวท.   กล
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

55.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพมิ่ เติม ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 3
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพมิ่ เติม ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 3

รหัสสินค้า   2001100047993 หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพมิ่ เติม ฟิสิกส์ ม.6 เล่ม 3 ผู้แต่ง   สสวท.   กล่
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

113.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา ม.6
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา ม.6

รหัสสินค้า   2001100049980 หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา ม.6 ผู้แต่ง   สพฐ.   กล่องละ &n
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

125.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์ไทย (ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-6)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์ไทย (ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-6)

รหัสสินค้า   200110050405 หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์ไทย (ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-6) ผู้แต่ง   สพฐ. &nb
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

72.00 บาท

หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา : ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา : ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100045418   หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา : ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ผู้แต่ง   อค
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

152.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6

รหัสสินค้า   2001100049539  หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6 ผู้แต่ง   ส
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

77.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน งานเกษตร ม.6
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน งานเกษตร ม.6

รหัสสินค้า   2001100048891  หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน งานเกษตร ม.6 ผู้แต่ง   อค.   กล่องละ&nb
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

95.00 บาท

หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน งานธุรกิจ ม.6
หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน งานธุรกิจ ม.6

รหัสสินค้า    2001100048167  หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน งานธุรกิจ ม.6 ผู้แต่ง    อค.    
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

86.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6

รหัสสินค้า   2001100050832  หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 ผู้แต่ง   อค.   กล่อ
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

114.00 บาท

หนังสือเรียน พื้นฐาน งานช่าง เล่ม 1 งานช่างกับการดำรงชีวิต (ม.4-6)
หนังสือเรียน พื้นฐาน งานช่าง เล่ม 1 งานช่างกับการดำรงชีวิต (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100048723 หนังสือเรียน พื้นฐาน งานช่าง เล่ม 1 งานช่างกับการดำรงชีวิต (ม.4-6) ผู้แต่ง   อค.   ก
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

125.00 บาท

หนังสือเรียน พื้นฐาน งานช่าง เล่ม 2 การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
หนังสือเรียน พื้นฐาน งานช่าง เล่ม 2 การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100048624  หนังสือเรียน พื้นฐาน งานช่าง เล่ม 2 การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน และอาชีพ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ผ
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

95.00 บาท

หนังหนังสือ เรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.4-6)
หนังหนังสือ เรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100045296 หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.4-6) ผู้แต่ง   สสวท.   กล่อง
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

63.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพมิ่ เติมเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาซี (ม.4-6)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพมิ่ เติมเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาซี (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100048594  หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพมิ่ เติมเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาซี (ม.4-6) ผู้แต่ง   สสวท.&nbs
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

65.00 บาท

หนังสือเรียน พื้นฐาน งานช่าง เล่ม 1 งานช่างกับการดำรงชีวิต ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6 )
หนังสือเรียน พื้นฐาน งานช่าง เล่ม 1 งานช่างกับการดำรงชีวิต ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6 )

รหัสสินค้า   2001100048723 หนังสือเรียน พื้นฐาน งานช่าง เล่ม 1 งานช่างกับการดำรงชีวิต ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6 )  ผู้แต่ง   อ
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

25.00 บาท

หนังสือเรียน พื้นฐาน งานช่าง เล่ม 2 การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน และอาชีพ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
หนังสือเรียน พื้นฐาน งานช่าง เล่ม 2 การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน และอาชีพ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100048624 หนังสือเรียน พื้นฐาน งานช่าง เล่ม 2 การออกแบบเทคโนโลยี ผู้แต่ง อค. กล่องละ   10   เล่ม&
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

97.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.4-6)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100045296 หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.4-6) ผู้แต่ง   สสวท.   กล่องละ&
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

63.00 บาท

คู่มือครู จริยศึกษา ชั้นมัธยมปีที่ ๒ เล่ม 5

เป็นหนังสือคู่มือครูโดยเฉพาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์ พ.ศ 2522 หนังสือหนา 118 หน้า มีขนาด 12.5 x 18.5 ซ.ม ปกอ่อน

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/02/2552 (update 05/02/2552)

80.00 บาท

คู่มือครู จริยศึกษา ชั้นมัธยมปีที่ ๔ เล่ม ๗

เป็นหนังสือคู่มือครูโดยเฉพาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์ พ.ศ ๒๕๒๓ หนังสือหนา 178 หน้า มีขนาด 12.5 x 18.5 ซ.ม ปกอ่อน

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/02/2552 (update 05/02/2552)

90.00 บาท

คู่มือครู จริยศึกษา ชั้นมัธยมปีที่ ๔ เล่ม ๗

เป็นหนังสือคู่มือครูโดยเฉพาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์ พ.ศ ๒๕๒๓ หนังสือหนา 178 หน้า มีขนาด 12.5 x 18.5 ซ.ม ปกอ่อน

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/02/2552 (update 05/02/2552)

90.00 บาท

หนังสือคู่มือครูจริยศึกษา ชั้นมัธยมปีที่ ๕ เล่ม ๘

เป็นหนังสือคู่มือครูโดยเฉพาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์ พ.ศ ๒๕๒๓ หนังสือหนา 125 หน้า มีขนาด 12.5 x 18.5 ซ.ม ปกอ่อน

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/02/2552 (update 05/02/2552)

90.00 บาท

บทละครเรื่อง สุวัณณปัญญา

เป็นแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสืออ่านประกอบ บทละครเรื่อง สุวัณณปัญญา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุรุสภา จัดพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่สี่ พ.ศ ๒

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/02/2552 (update 05/02/2552)

180.00 บาท

หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ เรื่อง พระร่วง (จองแล้ว Order 000342)

เป็นหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔   เรื่องพระร่วงพระราชนิพนธ์ ของราชการที่ ๖ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ กระทรวงศึกษาธิการ 

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/02/2552 (update 05/02/2552)

240.00 บาท

หนังสือประกอบการเรียน หมวดสังคมศึกษา วิชาศิลธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เป็นหนังสือประกอบการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กระทรวงศึกษาธิการ  องค์การค้าของคุรุสภา จัดพิมพ์   พิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/02/2552 (update 05/02/2552)

45.00 บาท

หนังสือประกอบการเรียน หมวดสังคมศึกษา วิชาศิลธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เป็นหนังสือประกอบการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กระทรวงศึกษาธิการ  องค์การค้าของคุรุสภา จัดพิมพ์   พิมพ์ครั้งที่หก พ.ศ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/02/2552 (update 05/02/2552)

120.00 บาท

แบบเรียนสังคมศึกษา วิชา ศิลธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เป็นหนังสือประกอบการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กระทรวงศึกษาธิการ  องค์การค้าของคุรุสภา จัดพิมพ์   พิมพ์ครั้งที่หก พ.ศ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/02/2552 (update 05/02/2552)

90.00 บาท

แบบเรียนสังคมศึกษา วิชา ศิลธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เป็นหนังสือประกอบการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กระทรวงศึกษาธิการ  องค์การค้าของคุรุสภา จัดพิมพ์   พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง (เพิ่ม

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/02/2552 (update 05/02/2552)

150.00 บาท

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2510-2515 ภาษาไทย ก ข (หนังสือไม่มีแล้ว)

เป็นหนังสือเรียนเฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รุ่นเก่าๆ โดย ทม กุสุมา ณอยุธยา เรียบเรียง สำนักพิมพ์ แพร่วิทยา พ.ศ 2516 หนังสือมีขนา

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

200.00 บาท

วิชาการพละศึกษา

เป็นหนังสือสำหรับนักเรียน ปกศ.,ปก.ศ. สูง  ครูผู้สอบชุดวิชาพลศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รุ่นเก่าๆ โดย อาจารย์ สนอง นพสงค์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

220.00 บาท

กติกาและวิธีเล่นแฮนด์บอล

เป็นหนังสือกติกาและวิธี การเล่นแฮนด์บอล รุ่นเก่าๆ โดย องค์การค้าของคุรุสภา จัดพิมพ์ ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ   พิมพ์ครั้งที

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

55.00 บาท

คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ (จองแล้วค่ะ Order 552603)

เป็นหนังสือเรียนนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นเก่าๆ ของ กรมการรักษาดินแดน พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี พิมพ์พ.ศ ไม่มีบอกไว้ หนังส

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

220.00 บาท

คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑

เป็นหนังสือเรียนนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นเก่าๆ ของ กรมการรักษาดินแดน พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี พิมพ์พ.ศ ไม่มีบอกไว้ หนังส

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

220.00 บาท

แนวสอนแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2526 ชั้นปีที่ ๑

เป็นหนังสือเรียนนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นเก่าๆ แนวสอน ของ กรมการรักษาดินแดน พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี พิมพ์พ.ศ  2526 แก้ไขเพิ่มเติ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

90.00 บาท

 

Totla Products 3079 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount ระดับมัธยม , หนังสือเรียน Text Book , หนังสือ , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด