ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

หลักการเขียน อุทธรณ์ ฎีกา คดีอาญา และรวมฎีกาการขอขยายระยะเวลา

หลักการเขียน อุทธรณ์ ฎีกา คดีอาญา และรวมฎีกาการขอขยายระยะเวลา ผู้แต่ง : สนอง แก่นแก้ว ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : กันยายน 2557 จำนวนหน้า: 214 ห

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน 15/09/2557 (update 15/09/2557)

200.00 บาท
ลดเหลือ

180.00 บาท (10%)
ประหยัด
20.00 บาท

คำแนะนำนักศึกษากฎหมาย ธานินทร์ กรัยวิเชียร

คำแนะนำนักศึกษากฎหมาย ผู้แต่ง : ธานินทร์ กรัยวิเชียร อภิชน จันทรเสน ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 6 : สิงหาคม 2557 จำนวนหน้า: 382 หน้า ขนาด : ม

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน 26/04/2554 (update 26/04/2554)

200.00 บาท
ลดเหลือ

180.00 บาท (10%)
ประหยัด
20.00 บาท

มองปัญหาคดีเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นหนึ่ง

มองปัญหาคดีเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นหนึ่ง ผู้แต่ง : ภาสกร ญาณสุธี ปีที่พิมพ์: พ.ศ.2555 จำนวนหน้า: 168 หน้า ขนาด : 18.6 x 26 รูปแบบ : ป

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน 14/03/2557 (update 14/03/2557)

220.00 บาท
ลดเหลือ

198.00 บาท (10%)
ประหยัด
22.00 บาท

กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (มาตรา 4-14) ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 4 : กุมภาพันธ์ 2554 จำนวนหน้า: 394  หน้า ISBN: 978974 ขนาด : มาตราฐาน (

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน 22/03/2555 (update 22/03/2555)

320.00 บาท
ลดเหลือ

288.00 บาท (10%)
ประหยัด
32.00 บาท

ความลับสู่ความสำเร็จผู้พิพากษา สหรัฐ กิติ ศุภการ

ความลับสู่ความสำเร็จผู้พิพากษา สหรัฐ กิติ ศุภการ ผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ พิชัย นิลทองคำ ปีที่พิมพ์: พ.ศ.2555 จำนวนหน้า: 118 หน้า ข

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน 14/03/2557 (update 14/03/2557)

140.00 บาท
ลดเหลือ

126.00 บาท (10%)
ประหยัด
14.00 บาท

ชีทสรุป STA 2016 (ST 206) สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ชีทสรุป STA 2016 (ST 206) สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน (24/10/2557)

45.00 บาท

0.00 บาท

ชีทสรุป PSY 1001 (PC 103) จิตวิทยาทั่วไป

ชีทสรุป PSY 1001 (PC 103) จิตวิทยาทั่วไป 

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน (23/10/2557)

46.00 บาท

ชีทสรุป POL 2302 (PA 220) ระเบียบฏิบัติราชการ

ชีทสรุป POL 2302 (PA 220) ระเบียบฏิบัติราชการ

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน 14/10/2557 (update 14/10/2557)

36.00 บาท

ชีทสรุป LAW 3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ม.รามคำแหง (นิติสาส์น ลุงชาวใต้)

ชีทสรุป LAW 3005 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ม.รามคำแหง (นิติสาส์น ลุงชาวใต้) จำนวน 149 หน้า ราคา 75 บาท

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน 07/11/2556 (update 07/11/2556)

75.00 บาท

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY ปีที่พิมพ์

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน (22/10/2557)

250.00 บาท

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ รวมกฎหมายและระเบียบที่ใช้ปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อม

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ รวมกฎหมายและระเบียบที่ใช้ปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมเฉลย รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน (22/10/2557)

250.00 บาท

รู้ทันกฎหมายอาญา ฉบับความผิดเกี่ยวกับเพศ

รู้ทันกฎหมายอาญา ฉบับความผิดเกี่ยวกับเพศ ผู้แต่ง : ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์ ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2557 จำนวนหน้า: 184 หน้า ขนาด :

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน (21/10/2557)

180.00 บาท
ลดเหลือ

162.00 บาท (10%)
ประหยัด
18.00 บาท

ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 พร้อมธงคำตอบ สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 พร้อมธงคำตอบ สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557 ผู้แต่ง : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปีที่พิมพ์: ครั้งที

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน (21/10/2557)

25.00 บาท

ถาม-ตอบ ฉบับสมบูรณ์ พยานหลักฐาน คมสัน อ้นโตน

ถาม-ตอบ ฉบับสมบูรณ์ พยานหลักฐาน ผู้แต่ง : คมสัน อ้นโตน ผู้พิพากษา ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2557 จำนวนหน้า: 495 หน้า ISBN: 978616

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน 07/12/2556 (update 07/12/2556)

240.00 บาท
ลดเหลือ

216.00 บาท (10%)
ประหยัด
24.00 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ

  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ปีที่พิมพ์: 9 : สิงหาคม 2555 จำนวนหน้า: 344 หน้า ISBN: 978974466338 ขนาด : 18.5x

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน 26/03/2555 (update 26/03/2555)

0.00 บาท
ลดเหลือ

0.00 บาท (10%)
ประหยัด
N/A บาท

 

Totla Products 4408 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount ระดับมหาวิทยาลัยอาชีพ , หนังสือเรียน Text Book , หนังสือ , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด