โซล่าชาร์จเจอร์ LCD Display PWM Solar Panel Regulator Charge Controller with Dual USB, 30A

โซล่าชาร์จเจอร์ LCD Display PWM Solar Panel Regulator Charge Controller with Dual USB, 30A

โซลาร์ชาร์จเจอร์ พร้อมช่อง USB x 2, Auto on-off LCD Display PWM Solar Panel Regulator 30A 12V/24V

 • ราคา 2,400.00.- 2,900.00.-

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
 • facebook
 • twitter
 • google
อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,โซลาร์เซลล์,Solar cell,โซล่าเซลล์,solar charge controller,Thermometers,Lux meter,Sound meter,Anemometer

          บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  ผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนใหม่ๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ Solar cell กังหันลม ผลิตไฟฟ้า สินค้าในกลุ่มนี้ ยังประกอบไปด้วย  1)  แผงโซล่าเซลล์ Solar Cell   2) ชุดควบคุมการชาร์จไฟ Solar Charge Controller  3)  ชุดคิท ชุดทดลอง สำหรับเรียนรู้ ศึกษาทดลอง ค้นคว้า ระบบโซล่าเซลล์  4) หลอดประหยัดไฟ หลอด LEDs  5)  แบตเตอรี่ และ อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ  6)  ไฟกระพริบโซล่าเซลล์, ไฟจราจร, โคมไฟจราจร, ป้ายจราจรประเภทเตือน เขตโรงเรียน ทางโค้งทางแยก, ป้ายเครื่องหมายเตือน พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์  7)  ชุดไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ราคาถูก ขนาดเล็ก สำหรับบ้านพักอาศัย Home Solar Cell   8)  กังหันลม ผลิตไฟฟ้า จากพลังงานลม   :: จุดเด่นของระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ::         1) การใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ไม่มีความสลับซับซ้อน และไม่มีอันตราย ให้ความปลอดภัย         2) สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้าย เพื่อใช้งานในครัวเรือนได้ด้วยตนเอง         3) เป็นพลังงานที่มนุษย์ได้มาฟรีและมีไม่สิ้นสุด         4) อายุการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ยาวนานกว่า 20 ปี         5) การบำรุงรักษาง่าย และสะดวก         6) เมื่อลงทุนติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในครั้งแรก ก็แทบจะ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกต่อไป         7) เซลล์แสงอาทิตย์ทำงานได้โดยไม่สร้างเสียงรบกวนหรือการเคลื่อนไหว ทำงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น         8) ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงาน ลดการนำเข้าและลดการผลิตกระแสไฟฟ้า         9) เป็นพลังงานสะอาดไม่สร้างมลภาวะขณะใช้งาน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลังงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจการทางด้าน เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อาทิ เช่น เครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ โดยเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือทางด้าน วิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและ อื่นๆ บริการซ่อม และ ตรวจสอบ และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์  และ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ตามความต้องการของลูกค้า กลุ่มสินค้าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องเครื่องวัดและบันทึกข้อมูล (Datalogger) Magnetic Stirrer เครื่องกวนสาร Hotplate Stirre เครื่องกวนสารให้ความร้อน Water Bath อ่างน้ำร้อน Centrifuges เครื่องเหวี่ยงสาร Scale Balance เครื่องชั่ง Salt Tester เครื่องวัดความเค็ม Ultrasonic Cleaner เครื่องล้างความถี่สูง Conductivity Meter เครื่องวัดความนำไฟฟ้า PH Meter เครื่องวัดกรด-ด่าง Refactrometer เครื่องวัดความหวาน Temperature and Humidity Data logger เครื่องวัด บันทึก อุณหภูมิและความชื้น เครื่องมือ LAB อุปกรณ์ LAB                               ศูนย์รวม เครื่องมือวัด เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม   Environment Instrument เครื่องมือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม Anemometer Air Velocity Meter Air Meter เครื่องวัดความเร็วลม Sound level meter sound meter noise meter เครื่องวัดความดัง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดเสียงรบกวน Lux meter light meter sun meter lighting meter เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง เครื่องวัดความเข้มของแสง Moisture Meter เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Thermometer Humidity Meter Hygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น temperature meter Infrared Thermometer IR thermometer อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ อินฟาเรด เทอร์โมมิเตอร์ Thermometer Thermocouple เทอร์โมคัปเปิล Hygro-Thermometer hygro Precision Thermometer Psychrometer Dew Point Wet bulb เครื่องตรวจจับหาแก็สรั่ว Gas Leak Detector เครื่องตรวจจับแก็ส Gas detector Gas meter Anemometer Air Velocity Meter Air Meter เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็ว เครื่องวัดลม Anemometer Air velocity Meter เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัด ความเร็วลม เครื่องวัดความเร็ว เครื่องวัดค่าลม Sound level meter sound meter noise meter เครื่องวัดความดัง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดเสียงรบกวน Lux meter light meter sun meter lighting meter เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง เครื่องวัดความเข้มของแสง Moisture Meter เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Thermometer Humidity Meter Hygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น temperature meter Infrared Thermometer IR thermometer อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ อินฟาเรด เทอร์โมมิเตอร์ Thermometer Thermocouple เทอร์โมคัปเปิล Hygro-Thermometer hygro Precision Thermometer Psychrometer Dew Point Wet bulb       เวลาทำการ (Business hour)      วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30น.  (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สำนักงานใหญ่ บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 40/4 ถ.วิฑูรย์ดำริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทรศัพท์: 0 3844 6117 โทรสาร: 0 3844 6200 มือถือ: 08 4500 1555 (Sale Engineer), 08 9040 1555 (Sale Excutive) เว็บไซต์: http://www.eastern-energy.net E-mail : info@ete.co.th      Google Map & Google Earth

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

Solar charge controller ทำหน้าที่ควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าที่มาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าแบตเตอรี่

ซึ่งจะควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณที่เหมาะสมและมีประสิทธภาพ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

This is a new intelligent solar controller, which is equipped with industrial-grade STM 8 microprocessor to control the charge and discharge process. And, it has perfect and liable battery charge and discharge period management. The charge circuit is characterized by high efficiency and low consumption by controlling the MOSFET of the ultra-low internal resistance with PWM. This controller has multiple load control modes and is adaptable to different industries. The product can be applied to the following occasion:

FEATURES:

 • Button: From left to right is the button of Function Setting button, from up to down is direction key
 • Temperature compensation function, the controller can automatically adjust the charge parameters of battery by environment temperature to prolong the service life of battery
 • Sophisticated electric protection production, including over-current protection, load short-circuit protection and low-voltage protection
 • Outdoor environment monitoring system
 • Automatic control system for agriculture and garden
 • Solar power system
 • Communication station, WIFI hotspot
 • Street lighting system
 • other systems which are supplied by solar energy and have requirements power EMI indicator

Note: You had better connect to the battery first when you operate the system

Specification:

 • Maximum voltage of PV: 30A
 • Maximum discharge current: 30A
 • Maximum output voltage: 12V/24V
 • Maximum output power: 360W/720W.
 • LCD display screen size 30 x 50mm , can show the status of charging and discharging in time. With indicator light of charging and discharge
 • System voltage of PV: 40V
 • Charge way: 3-state- PWM Charge
 • USB Charge port: 5V 1A
 • Compatible battery: lead-acid cell
 • Size: 14.5 x 8.0 x 3.0 cm
 • Weight: 9.7 oz/276g
หมายเหตุ ::
• สินค้ารับประกัน 1 เดือน
• ราคาสินค้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

โซล่าชาร์จเจอร์ LCD Display PWM Solar Panel Regulator Charge Controller with Dual USB, 30A
โซล่าชาร์จเจอร์ LCD Display PWM Solar Panel Regulator Charge Controller with Dual USB, 30A
2,400.00.- 2,900.00.-