การใส่ปุ๋ยยางพารา

การใส่ปุ๋ยยางพารา

ระยะเวลาและอัตราการใส่ปุ๋ยต้นยางก่อนเปิดกรีด ในระยะตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนถึงต้นยางอายุประมาณ 17 เดือน จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงนี้จึงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยให้บ่อยครั้งในปริมาณที่เพียงพอกับคว

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

สินค้าหมด
แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่

ภาคใต้  : ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่ 118/81 หมู่ 1 ถนนค่ายอ.ส. ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ. สุราษฏร์ธานี 84000 Call center : 086-3081046 , 082-1866978 ภาคอีสาน : ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการปลูกมันสำปะหลัง  อ.สีคิ้ว 46/1 หมู่ 11 ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 30140 Call center : 086-3081046 , 082-1866978

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

ระยะเวลาและอัตราการใส่ปุ๋ย

ต้นยางก่อนเปิดกรีด ในระยะตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนถึงต้นยางอายุประมาณ 17 เดือน จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงนี้จึงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยให้บ่อยครั้งในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของต้นยางหลังจากที่ต้นยางมีอายุ เกิน 17 เดือนขึ้นไปแล้ว จะใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง

การใส่ปุ๋ยและอัตราการใส่ปุ๋ยในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก

ต้นยางอายุ 2 เดือน
- ดินร่วน ปุ๋ยสุตร 18-10-6 = 60 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-14-3 = 130 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 30 เซนติเมตร
- ดินทราย ปุ๋ยสุตร 16-8-14 = 60 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-13-7 = 130 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 30 เซนติเมตร

ต้นยางอายุ 4 เดือน
- ดินร่วน ปุ๋ยสุตร 18-10-6 = 60 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-14-3 = 130 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 40 เซนติเมตร
- ดินทราย ปุ๋ยสุตร 16-8-14 = 60 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-13-7 = 130 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 40 เซนติเมตร

ต้นยางอายุ 6 เดือน
- ดินร่วน ปุ๋ยสุตร 18-10-6 = 90 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-14-3 = 200 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 40 เซนติเมตร
- ดินทราย ปุ๋ยสุตร 16-8-14 = 90 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-13-7 = 200 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 40 เซนติเมตร

ต้นยางอายุ 11 เดือน
- ดินร่วน ปุ๋ยสุตร 18-10-6 = 120 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-14-3 = 260 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 40 เซนติเมตร
- ดินทราย ปุ๋ยสุตร 16-8-14 = 120 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-13-7 = 260 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 40 เซนติเมตร

ต้นยางอายุ 14 เดือน
- ดินร่วน ปุ๋ยสุตร 18-10-6 = 120 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-14-3 = 260 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 60 เซนติเมตร
- ดินทราย ปุ๋ยสุตร 16-8-14 = 120 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-13-7 = 260 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 60 เซนติเมตร

ต้นยางอายุ 17 เดือน

- ดินร่วน ปุ๋ยสุตร 18-10-6 = 120 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-14-3 = 260 กรัม/ต้น ใส่เป็นแถบในแถวยาง ห่างจากโคนต้นยางข้างละ 1 เมตร
- ดินทราย ปุ๋ยสุตร 16-8-14 = 120 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-13-7 = 260 กรัม/ต้น ใส่เป็นแถบในแถวยาง ห่าง จากโคนต้นยางข้างละ 1 เมตร

ต้นยางอายุ 23 ,29,35, 41 เดือน

- ดินร่วน ปุ๋ยสุตร 18-10-6 = 190 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-14-3 = 400 กรัม/ต้น ใส่เป็นแถบในแถวยาง ห่าง จากโคนต้นยางข้างละ 1 เมตร
- ดินทราย ปุ๋ยสุตร 16-8-14 = 190 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-13-7 = 400 กรัม/ต้น ใส่เป็นแถบในแถวยาง ห่าง จากโคนต้นยางข้างละ 1 เมตร

ต้นยางอายุ 47 ,53, 59  เดือน

- ดินร่วน ปุ๋ยสุตร 18-4-5 = 250 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 13-9-4 = 530 กรัม/ต้น ใส่เป็นแถบในแถวยาง ห่าง จากโคนต้นยางข้างละ 1 เมตร
- ดินทราย ปุ๋ยสุตร 14-4-19 = 250 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 11-10-7 = 530 กรัม/ต้น ใส่เป็นแถบในแถวยาง ห่าง จากโคนต้นยางข้างละ 1 เมตร

ต้นยางอายุ 65 ,71, 77,83  เดือน

- ดินร่วน ปุ๋ยสุตร 18-4-5 = 250 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 13-9-4 = 530 กรัม/ต้น ใส่เป็นแถบกว้าง 2.5 เมตร ห่างจากโคนต้นยางข้างละ อย่างน้อย 50 เซนติเมตร
- ดินทราย ปุ๋ยสุตร 14-4-19 = 250 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 11-10-7 = 530 กรัม/ต้น ใส่เป็นแถบกว้าง 2.5 เมตร ห่างจากโคนต้นยางข้างละ อย่างน้อย 50 เซนติเมตร

 การใส่ปุ๋ยและอัตราการใส่ปุ๋ยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ต้นยางอายุ 1 เดือน หลังปลูก
- ดินร่วน ปุ๋ยสุตร 18-10-6 = 45 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-14-3 = 100 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 30 เซนติเมตร
- ดินทราย ปุ๋ยสุตร 16-8-14 = 45 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-13-7 = 100 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 30 เซนติเมตร

ต้นยางอายุ 4 เดือน
- ดินร่วน ปุ๋ยสุตร 18-10-6 = 70 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-14-3 = 150 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 40 เซนติเมตร
- ดินทราย ปุ๋ยสุตร 16-8-14 = 70 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-13-7 = 150 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 40 เซนติเมตร

ต้นยางอายุ 11 เดือน
- ดินร่วน ปุ๋ยสุตร 18-10-6 = 70 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-14-3 = 150 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 40 เซนติเมตร
- ดินทราย ปุ๋ยสุตร 16-8-14 = 70 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-13-7 = 150 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 40 เซนติเมตร

ต้นยางอายุ 16 เดือน
- ดินร่วน ปุ๋ยสุตร 18-10-6 = 70 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-14-3 = 150 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 60 เซนติเมตร
- ดินทราย ปุ๋ยสุตร 16-8-14 = 70 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-13-7 = 150 กรัม/ต้น ใส่รอบต้นรัศมี 60 เซนติเมตร

ต้นยางอายุ 23,28,35,40 เดือน
- ดินร่วน ปุ๋ยสุตร 18-10-6 = 135 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-14-3 = 300 กรัม/ต้น ใส่เป็นแถบในแถวยาง ห่าง จากโคนต้นยางข้างละ 1 เมตร
- ดินทราย ปุ๋ยสุตร 16-8-14 = 135 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 8-13-7 = 300 กรัม/ต้น ใส่เป็นแถบในแถวยาง ห่าง จากโคนต้นยางข้างละ 1 เมตร

ต้นยางอายุ 47,52,59 เดือน
- ดินร่วน ปุ๋ยสุตร 18-4-5 = 190 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 13-9-4 = 400 กรัม/ต้น ใส่เป็นแถบในแถวยาง ห่าง จากโคนต้นยางข้างละ 1 เมตร
- ดินทราย ปุ๋ยสูตร 14-4-9 = 190 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 11-10-7 = 400 กรัม/ต้น ใส่เป็นแถบในแถวยาง ห่าง จากโคนต้นยางข้างละ 1 เมตร

ต้นยางอายุ 64,71,76 เดือน
- ดินร่วน ปุ๋ยสุตร 18-4-5 = 190 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 13-9-4 = 400 กรัม/ต้น ใส่เป็นแถบกว้าง 2.5 เมตร ห่างจากโคนต้นยางข้างละ อย่างน้อย 50 เซนติเมตร
- ดินทราย ปุ๋ยสูตร 14-4-9 = 190 กรัม/ต้น , ปุ๋ยผสมสูตร 11-10-7 = 400 กรัม/ต้น ใส่เป็นแถบกว้าง 2.5 เมตร ห่างจากโคนต้นยางข้างละ อย่างน้อย 50 เซนติเมตร


หมายเหตุ

เดือนที่ใส่ปุ๋ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

การใส่ปุ๋ยยางพารา
การใส่ปุ๋ยยางพารา
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า