ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

หน้าแคเรียร์ (AK) รีโมทมีสาย 16500 BTU คอมโรตารี่

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี       2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   3. แอร์ขนาด

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

15,800.00 บาท
ลดเหลือ

14,220.00 บาท (10%)
ประหยัด
1,580.00 บาท

หน้าแคเรียร์ (AK) รีโมทมีสาย 18300 BTU คอมโรตารี่

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

16,000.00 บาท
ลดเหลือ

14,400.00 บาท (10%)
ประหยัด
1,600.00 บาท

หน้าแคเรียร์ (AK) รีโมทมีสาย 20200 BTU คอมโรตารี่

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

16,400.00 บาท
ลดเหลือ

14,760.00 บาท (10%)
ประหยัด
1,640.00 บาท

หน้าแคเรียร์ (AK) รีโมทมีสาย 25600 BTU คอมโรตารี่

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

20,400.00 บาท
ลดเหลือ

18,360.00 บาท (10%)
ประหยัด
2,040.00 บาท

หน้าแคเรียร์ (AK) รีโมทมีสาย 28300 BTU คอมโรตารี่

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

21,400.00 บาท
ลดเหลือ

19,260.00 บาท (10%)
ประหยัด
2,140.00 บาท

หน้าแคเรียร์ (AK) รีโมทมีสาย 33000 BTU คอมโรตารี่

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

26,000.00 บาท
ลดเหลือ

23,400.00 บาท (10%)
ประหยัด
2,600.00 บาท

หน้าแคเรียร์ (AK) รีโมทมีสาย 36000 BTU คอมโรตารี่

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

26,600.00 บาท
ลดเหลือ

23,940.00 บาท (10%)
ประหยัด
2,660.00 บาท

หน้าแคเรียร์ (AK) รีโมทมีสาย 33000 BTU คอมสโครล

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

28,000.00 บาท
ลดเหลือ

25,200.00 บาท (10%)
ประหยัด
2,800.00 บาท

หน้าแคเรียร์ (AK) รีโมทมีสาย 36000 BTU คอมสโครล

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

28,500.00 บาท
ลดเหลือ

25,650.00 บาท (10%)
ประหยัด
2,850.00 บาท

หน้าแคเรียร์ (AK) รีโมทมีสาย 38900 BTU คอมสโครล โครง 2 ใบพัด

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

33,500.00 บาท
ลดเหลือ

30,150.00 บาท (10%)
ประหยัด
3,350.00 บาท

หน้าแคเรียร์ (AK) รีโมทมีสาย 33000 BTU (380V) คอมสโครล

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

30,500.00 บาท
ลดเหลือ

27,450.00 บาท (10%)
ประหยัด
3,050.00 บาท

หน้าแคเรียร์ (AK) รีโมทมีสาย 36000 BTU (380V) คอมสโครล

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

31,100.00 บาท
ลดเหลือ

27,990.00 บาท (10%)
ประหยัด
3,110.00 บาท

หน้าแคเรียร์ (AK) รีโมทมีสาย 38900 BTU (380V) คอมสโครล โครง 2 ใบพัด

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

36,000.00 บาท
ลดเหลือ

32,400.00 บาท (10%)
ประหยัด
3,600.00 บาท

หน้าแคเรียร์ (AK) รีโมทมีสาย 45000 BTU (380V) คอมสโครล โครง 2 ใบพัด

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

40,500.00 บาท
ลดเหลือ

36,450.00 บาท (10%)
ประหยัด
4,050.00 บาท

หน้าแคเรียร์ (AK) รีโมทมีสาย 48000 BTU (380V) คอมสโครล โครง 2 ใบพัด

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

41,300.00 บาท
ลดเหลือ

37,170.00 บาท (10%)
ประหยัด
4,130.00 บาท

หน้าแคเรียร์ (AK) รีโมทมีสาย 57500 BTU (380V) คอมสโครล โครง 2 ใบพัด

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

46,600.00 บาท
ลดเหลือ

41,940.00 บาท (10%)
ประหยัด
4,660.00 บาท

 

Totla Products 6003 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount เครื่องปรับอากาศ , เครื่องทำความเย็น , เครื่องใช้ไฟฟ้า , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด