ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

หน้าเปลือย (AC) รีโมทมีสาย 28300 BTU คอมโรตารี่

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

21,100.00 บาท
ลดเหลือ

18,990.00 บาท (10%)
ประหยัด
2,110.00 บาท

หน้าเปลือย (AC) รีโมทมีสาย 33000 BTU คอมโรตารี่

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

25,300.00 บาท
ลดเหลือ

22,770.00 บาท (10%)
ประหยัด
2,530.00 บาท

หน้าเปลือย (AC) รีโมทมีสาย 36000 BTU คอมโรตารี่

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

25,900.00 บาท
ลดเหลือ

23,310.00 บาท (10%)
ประหยัด
2,590.00 บาท

หน้าเปลือย (AC) รีโมทมีสาย 33000 BTU คอมสโครล

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

27,300.00 บาท
ลดเหลือ

24,570.00 บาท (10%)
ประหยัด
2,730.00 บาท

หน้าเปลือย (AC) รีโมทมีสาย 36000 BTU คอมสโครล

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

27,800.00 บาท
ลดเหลือ

25,020.00 บาท (10%)
ประหยัด
2,780.00 บาท

หน้าเปลือย (AC) รีโมทมีสาย 38900 BTU คอมสโครล โครง 2 ใบพัด

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

32,800.00 บาท
ลดเหลือ

29,520.00 บาท (10%)
ประหยัด
3,280.00 บาท

หน้าเปลือย (AC) รีโมทมีสาย 33000 BTU (380V) คอมสโครล

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

29,800.00 บาท
ลดเหลือ

26,820.00 บาท (10%)
ประหยัด
2,980.00 บาท

หน้าเปลือย (AC) รีโมทมีสาย 36000 BTU (380V) คอมสโครล

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

30,400.00 บาท
ลดเหลือ

27,360.00 บาท (10%)
ประหยัด
3,040.00 บาท

หน้าเปลือย (AC) รีโมทมีสาย 38900 BTU (380V) คอมสโครล โครง 2 ใบพัด

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

35,300.00 บาท
ลดเหลือ

31,770.00 บาท (10%)
ประหยัด
3,530.00 บาท

หน้าเปลือย (AC) รีโมทมีสาย 45000 BTU (380V) คอมสโครล โครง 2 ใบพัด

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

39,600.00 บาท
ลดเหลือ

35,640.00 บาท (10%)
ประหยัด
3,960.00 บาท

หน้าเปลือย (AC) รีโมทมีสาย 48000 BTU (380V) คอมสโครล โครง 2 ใบพัด

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

40,400.00 บาท
ลดเหลือ

36,360.00 บาท (10%)
ประหยัด
4,040.00 บาท

หน้าเปลือย (AC) รีโมทมีสาย 57500 BTU (380V) คอมสโครล โครง 2 ใบพัด

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

46,000.00 บาท
ลดเหลือ

41,400.00 บาท (10%)
ประหยัด
4,600.00 บาท

หน้าเปลือย (AC) รีโมทมีสาย 62150 BTU (380V) คอมสโครล โครง 2 ใบพัด

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

48,000.00 บาท
ลดเหลือ

43,200.00 บาท (10%)
ประหยัด
4,800.00 บาท

คลาสเซ็ท (สี่ทิศทาง) 12500 BTU คอมโรตารี่

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

27,500.00 บาท
ลดเหลือ

24,750.00 บาท (10%)
ประหยัด
2,750.00 บาท

คลาสเซ็ท (สี่ทิศทาง) 16500 BTU คอมโรตารี่

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

29,800.00 บาท
ลดเหลือ

26,820.00 บาท (10%)
ประหยัด
2,980.00 บาท

คลาสเซ็ท (สี่ทิศทาง) 18300 BTU คอมโรตารี่

1. รับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 1 ปี 2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีสรรพสามิต แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. แอร์ขนาด 38000-48000 BTU คอมสโครล

ร้าน: มณฑลทิพย์อีควิปเม้นท์ 14/02/2552 (update 14/02/2552)

30,300.00 บาท
ลดเหลือ

27,270.00 บาท (10%)
ประหยัด
3,030.00 บาท

 

Totla Products 5677 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount เครื่องปรับอากาศ , เครื่องทำความเย็น , เครื่องใช้ไฟฟ้า , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด