ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

แสตมป์งานฉลองสมเด็จพระสังฆราช 100 ปี (215)
แสตมป์งานฉลองสมเด็จพระสังฆราช 100 ปี (215)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(216)
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(216)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(217)
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(217)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

แสตมป์งานฉลองสมเด็จพระสังฆราช 100 ปี (220)
แสตมป์งานฉลองสมเด็จพระสังฆราช 100 ปี (220)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

งานแสตมป์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (221)
งานแสตมป์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (221)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

งานแสตมป์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (223)
งานแสตมป์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (223)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(224)
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(224)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(225)
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(225)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(226)
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(226)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (230)
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (230)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

แสตมป์ชุดอากาศ (ชุดที่ 4) ปี 2495 ใช้แล้วสภาพดี

ครบชุด 3 ดวง ใช้แล้ว สภาพดีน่าเก็บครับ

ร้าน: Venusstamps 04/08/2551 (update 04/08/2551)

160.00 บาท
ลดเหลือ

115.00 บาท
ประหยัด
45.00 บาท

แสตมป์ ร.9 ชุดแรก quot;สยามquot; ดวงราคา 3 บาท ใช้แล้ว

แสตมป์ ร.9 ชุดแรก ดวงราคา 3 บาท ใช้แล้ว สภาพนอก สวยครับ

ร้าน: Venusstamps 26/10/2551 (update 26/10/2551)

120.00 บาท
ลดเหลือ

65.00 บาท
ประหยัด
55.00 บาท

แสตมป์ ร.9 ชุดแรก quot;สยามquot; ดวงราคา 5 บาท ใช้แล้ว

แสตมป์ ร.9 ชุดแรก ดวง 5 บาท ใช้แล้ว สภาพเยี่ยมครับ

ร้าน: Venusstamps 26/10/2551 (update 26/10/2551)

150.00 บาท
ลดเหลือ

75.00 บาท
ประหยัด
75.00 บาท

รวมแสตมป์ ร.5 ถึง ร.8 ใช้แล้ว สภาพนอก หายาก น่าเก็บ 5

รวมแสตมป์ ร.5 ถึง ร.8 ใช้แล้ว สภาพนอก เช่นชุดวัดแจ้ง วัดแจ้งแก้สตางค์ ครุฑ บางปะอิน ฯลฯ แสตมป์ใช้แล้ว สภาพสวย หายาก ราคาตามคู่มือปี 2557 รวม 3,510

ร้าน: Venusstamps (22/10/2557)

3,510.00 บาท
ลดเหลือ

1,755.00 บาท (50%)
ประหยัด
1,755.00 บาท

รวมแสตมป์ ร.5 ถึง ร.8 ใช้แล้ว สภาพนอก หายาก น่าเก็บ 4

รวมแสตมป์ ร.5 ถึง ร.8 ใช้แล้ว สภาพนอก เช่นชุดวัดแจ้ง วัดแจ้งแก้สตางค์ ครุฑ บางปะอิน ฯลฯ แสตมป์ใช้แล้ว สภาพสวย หายาก ราคาตามคู่มือปี 2557 รวม 3,364

ร้าน: Venusstamps (22/10/2557)

3,364.00 บาท
ลดเหลือ

1,682.00 บาท (50%)
ประหยัด
1,682.00 บาท

รวมแสตมป์ ร.5 ถึง ร.8 ใช้แล้ว สภาพนอก หายาก น่าเก็บ 3

รวมแสตมป์ ร.5 ถึง ร.8 ใช้แล้ว สภาพนอก เช่นชุดวัดแจ้ง วัดแจ้งแก้สตางค์ ครุฑ บางปะอิน ฯลฯ แสตมป์ใช้แล้ว สภาพสวย หายาก ราคาตามคู่มือปี 2557 รวม 3,580

ร้าน: Venusstamps (22/10/2557)

3,580.00 บาท
ลดเหลือ

1,790.00 บาท (50%)
ประหยัด
1,790.00 บาท

รวมแสตมป์ ร.5 ถึง ร.8 ใช้แล้ว สภาพนอก หายาก น่าเก็บ 2

รวมแสตมป์ ร.5 ถึง ร.8 ใช้แล้ว สภาพนอก เช่นชุดวัดแจ้ง วัดแจ้งแก้สตางค์ ครุฑ บางปะอิน ฯลฯ แสตมป์ใช้แล้ว สภาพสวย หายาก ราคาตามคู่มือปี 2557 รวม 3,865

ร้าน: Venusstamps (22/10/2557)

3,865.00 บาท
ลดเหลือ

1,932.50 บาท (50%)
ประหยัด
1,932.50 บาท

รวมแสตมป์ ร.5 ถึง ร.8 ใช้แล้ว สภาพนอก หายาก น่าเก็บ 1

รวมแสตมป์ ร.5 ถึง ร.8 ใช้แล้ว สภาพนอก เช่นชุดวัดแจ้ง วัดแจ้งแก้สตางค์ ครุฑ บางปะอิน ฯลฯ แสตมป์ใช้แล้ว สภาพสวย หายาก ราคาตามคู่มือปี 2557 รวม 3,250

ร้าน: Venusstamps (22/10/2557)

3,250.00 บาท
ลดเหลือ

1,625.00 บาท (50%)
ประหยัด
1,625.00 บาท

แสตมป์ชุดที่ 2 ชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 5 พระพักตร์ตรง ปี 2430 เป็นล๊อตใช้แล้ว สภาพนอก

แสตมป์ชุดที่ 2 ชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 5 พระพักตร์ตรง ปี 2430 เป็นล๊อตใช้แล้ว สภาพนอก มี 7 ราคา มีดวง 1 อัฐ 8 ดวง, 2 อัฐ 8 ดวง, 3 อัฐ 4 ดวง,

ร้าน: Venusstamps 10/10/2557 (update 10/10/2557)

3,760.00 บาท
ลดเหลือ

1,880.00 บาท
ประหยัด
1,880.00 บาท

051 ซองจดหมายเก่า ไม่ติดแสตมป์ (Stampless Cover) ประเทศอังกฤษ ปี ค.ศ. 1825 สมัยต้นรัชกาลที่ 3

ซองจดหมายเก่า ไม่ติดแสตมป์ (Stampless Cover) ประเทศอังกฤษ ปี ค.ศ. 1825 (พ.ศ. 2368 สมัยต้นรัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 3 ทรงขึ้นครองราชย์ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2367

ร้าน: Venusstamps (16/10/2557)

450.00 บาท

050 ซองจดหมายเก่าประเทศอังกฤษ ปี ค.ศ. 1885 (พ.ศ. 2428 ตรงกับรัชสมัย ร.5)

ซองจดหมายเก่าประเทศอังกฤษ ปี ค.ศ. 1885 (พ.ศ. 2428 ตรงกับรัชสมัย ร.5) ติดแสตมป์พระนางเจ้าวิคตอเรียราคา 1 เพนนี ส่งไปลอนดอน (ตรงมุมซองมีรอยฉีก)

ร้าน: Venusstamps (16/10/2557)

250.00 บาท

049 การ์ดประเทศเชคโกสโลวาเกีย ปี ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433 ตรงกับรัชสมัย ร.5)

การ์ดประเทศเชคโกสโลวาเกีย ปี ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433 ตรงกับรัชสมัย ร.5) 2kr CARD ส่งจาก OZYDOW ไป ROKITZAN สภาพดี เก่ามาก หายาก

ร้าน: Venusstamps (16/10/2557)

200.00 บาท

048 จดหมายเก่ามากไม่ติดแสตมป์ (Stampless Cover) ประเทศฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1844 (พ.ศ.2387 สมัยรัชกาลที่

จดหมายเก่ามากไม่ติดแสตมป์ (Stampless Cover) ประเทศฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1844 (พ.ศ.2387 สมัยรัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 3 ทรงขึ้นครองราชย์ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2367 แล

ร้าน: Venusstamps (16/10/2557)

400.00 บาท

047 จดหมายเก่ามากไม่ติดแสตมป์ (Stampless Cover) ประเทศฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1851 (พ.ศ.2394)

จดหมายเก่ามากไม่ติดแสตมป์ (Stampless Cover) ประเทศฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1851 (พ.ศ.2394 สมัยปลายรัชกาลที่ 3 ต้นรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 4 ทรงขึ้นครองราชย์ 2 เม

ร้าน: Venusstamps (16/10/2557)

400.00 บาท

046 จดหมายเก่ามากไม่ติดแสตมป์ (Stampless Cover)ประเทศฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1853 (พ.ศ.2396 สมัยต้นรัชกาลที

จดหมายเก่ามากไม่ติดแสตมป์ (Stampless Cover)ประเทศฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1853 (พ.ศ.2396 สมัยต้นรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 4 ทรงขึ้นครองราชย์ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 แล

ร้าน: Venusstamps (16/10/2557)

400.00 บาท

045 จดหมายเก่ามากไม่ติดแสตมป์ (Stampless Cover) ประเทศฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1853 (พ.ศ.2396 สมัยต้นรัชกาลท

จดหมายเก่ามากไม่ติดแสตมป์ (Stampless Cover) ประเทศฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1853 (พ.ศ.2396 สมัยต้นรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 4 ทรงขึ้นครองราชย์ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 แ

ร้าน: Venusstamps (16/10/2557)

400.00 บาท

 

Totla Products 2184 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount แสตมป์ , ของสะสมและของเก่า , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด