ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

แสตมป์งานฉลองสมเด็จพระสังฆราช 100 ปี (215)
แสตมป์งานฉลองสมเด็จพระสังฆราช 100 ปี (215)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(216)
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(216)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(217)
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(217)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

แสตมป์งานฉลองสมเด็จพระสังฆราช 100 ปี (220)
แสตมป์งานฉลองสมเด็จพระสังฆราช 100 ปี (220)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

งานแสตมป์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (221)
งานแสตมป์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (221)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

งานแสตมป์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (223)
งานแสตมป์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (223)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(224)
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(224)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(225)
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(225)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(226)
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช(226)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (230)
งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (230)

ตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดที่ 2 งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันแรกจำหน่าย 3 ต.ค.2556 มีด้วยกัน 4 ดวง เป็น
อ่านต่อ
03/01/2557 (update 03/01/2557)

199.00 บาท
98.00 บาท

แสตมป์พระรูป ร.7 ประชาธิปก ปี 2471 ครบชุด ใช้แล้ว สภาพนอก

แสตมป์พระรูป ร.7 ประชาธิปก วันแรกจำหน่าย 1 เม.ย. 2471  พิมพ์ที่ บริษัท วอร์เตอร์โลว์ แอนด์ ซันด์ จำกัด ประเทศอังกฤษ แสตมป์ครบชุด ใช้แล้ว สภาพ

ร้าน: Venusstamps (17/07/2557)

4,500.00 บาท
ลดเหลือ

3,600.00 บาท
ประหยัด
900.00 บาท

แสตมป์พระรูป ร.5 64 อัฐ แก้เป็น 2 อัฐ ปี 2441 ยังไม่ใช้ สวยมากครับ

แสตมป์พระรูป ร.5 ชุด 2 นำดวงราคา 64 อัฐ แก้เป็น 2 อัฐ ปี พ.ศ. 2441 แบบ 2 พิมพ์แก้โดยโรงพิมพ์วัชรินทร์ กรุงเทพฯ วิธีแก้ ใช้อักษรตัวเรียงโลหะบนแท่นพ

ร้าน: Venusstamps 17/07/2557 (update 17/07/2557)

1,200.00 บาท
ลดเหลือ

980.00 บาท
ประหยัด
220.00 บาท

แสตมป์ไทยชุดวันชาติ 24 มิถุนายน ปี 2482 ยังไม่ใช้ สภาพนอก หายากครับ

แสตมป์ไทยชุดวันชาติ 24 มิถุนายน ปี 2482 ช่วงนั้น วันที่ 24 มิถุนายน กำหนดให้เป็นวันชาติ แสตมป์ยังไม่ใช้ สภาพนอก หายากครับ

ร้าน: Venusstamps (17/07/2557)

2,500.00 บาท
ลดเหลือ

1,980.00 บาท
ประหยัด
520.00 บาท

แสตมป์ชุดสมโภชน์กรุงเทพฯ 200 ปี พ.ศ. 2525 บล๊อกสิบ ยังไม่ใช้ สภาพเยี่ยม สวยมาก ไร้ตำหนิ หายาก

แสตมป์ชุดสมโภชน์กรุงเทพฯ 200 ปี พ.ศ. 2525 บล๊อกสิบ ยังไม่ใช้ สภาพเยี่ยม สวยมาก ไร้ตำหนิ หายากครับแบบบล๊อกสิบแบบนี้

ร้าน: Venusstamps (17/07/2557)

7,500.00 บาท

แสตมป์ชุดกีฬาแหลมทองครั้งที่ 8 ชุด 1 ปี 2518 ยังไม่ใช้ บล็อกสี่ สภาพเยี่ยม

แสตมป์ชุดกีฬาแหลมทองครั้งที่ 8 ชุด 1 ปี 2518 ยังไม่ใช้ บล็อกสี่ สภาพนอก สวยน่าเก็บมากครับ

ร้าน: Venusstamps (17/07/2557)

1,200.00 บาท

แสตมป์ ร.9 ชุด 5 ฟินแลนด์ ปี 2519 ครบชุด 4 ดวง บล็อกสี่ ใช้แล้ว สภาพนอก

แสตมป์ ร.9 ชุด 5 ฟินแลนด์ ปี 2519 พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนาคารแห่งชาติซูโอเมน แพนกิ้นฯ ประเทศฟินแลนด์ แสตมป์ ร.9 ชุด 5 ฟินแลนด์ พิมพ์ออกมา 4 ชนิดราคาคือ

ร้าน: Venusstamps (17/07/2557)

680.00 บาท

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 5 ฟินแลนด์ ใช้แล้ว สภาพดี

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 5 พิมพ์ที่ฟินแลนด์ ครบชุด 4 ดวง ใช้แล้ว สภาพดี

ร้าน: Venusstamps 31/07/2551 (update 31/07/2551)

140.00 บาท
ลดเหลือ

98.00 บาท
ประหยัด
42.00 บาท

แสตมป์ไทยชุดเรือราชพิธี ปี 2518 บล๊อกสี่ติดขอบ ยังไม่ใช้ สภาพนอก ไร้ตำหนิ หายากมากครับ

แสตมป์ไทยชุดเรือราชพิธี ปี 2518 ยังไม่ใช้ สภาพนอก ขาวสวย ไร้ตำหนิทั้งหน้าและหลังครับ ชุดนี้จะหาสภาพกาวขาวค่อนข้างยาก ส่วนใหญ่จะเหลือง แนะนำให้เก็บไว้ค

ร้าน: Venusstamps 08/07/2557 (update 08/07/2557)

6,000.00 บาท
ลดเหลือ

4,790.00 บาท
ประหยัด
1,210.00 บาท

แสตมป์ชุดระกาสยาม ปี 2548 ครบชุด 4 ดวง ยังไม่ใช้

แสตมป์ไทยชุดระกาสยาม ปี 2548 แสตมป์ใหม่ ยังไม่ใช้ สวยมากครับ

ร้าน: Venusstamps 04/05/2554 (update 04/05/2554)

60.00 บาท

แสตมป์พระรูป ร.9 ชุดที่ 6 สภาพนอก ไม่ติดฮิ้งจ์ ยังไม่ใช้ ขาวมากครับ

แสตมป์พระรูป ร.9 ชุดที่ 6 พิมพ์ที่ บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด ดวง 5 สต. ถึง ดวง 10 บาท ขาดดวงแพง 20 บาท สภาพนอก ไม่ติดฮิ้งจ์ ยังไม่ใช้ ขาวมากครั

ร้าน: Venusstamps (30/06/2557)

2,400.00 บาท
ลดเหลือ

1,800.00 บาท
ประหยัด
600.00 บาท

รวมแสตมป์ไทยดวงเดี่ยว ปี 2518 - 2524 ยังไม่ใช้ สภาพนอก ขาวจั๊ว ไร้ตำหนิ

รวมแสตมป์ไทยดวงเดี่ยว ปี 2518 - 2524 ยังไม่ใช้ สภาพนอก ไม่ติดฮิ้งจ์ ขาวจั๊วทั้งหน้าและหลัง เหมือนเพิ่งออกจากไปรษณีย์เมื่อเช้านี้เลยครับ แสตมป์เก่า สภา

ร้าน: Venusstamps 18/02/2557 (update 18/02/2557)

8,220.00 บาท
ลดเหลือ

5,490.00 บาท
ประหยัด
2,730.00 บาท

ซองจดหมายส่งจากไทย ไป เมลเบิร์น ออสเตรเลีย ปี 2504 ติดแสตมป์เก่าหลายดวง สภาพสวยครับ

ซองจดหมายส่งจากไทย ไป เมลเบิร์น ออสเตรเลีย ปี 2504 ติดแสตมป์เก่าหลายดวง ซองสภาพสวย หายากครับ

ร้าน: Venusstamps (27/05/2557)

480.00 บาท

แสตมป์ชุดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชุดที่ 1 ปี 2522 ยังไม่ใช้ สภาพเยี่ยม

ชุดเครื่องราชอิสรยาภรณ์ ชุดแรก ปี 2522 ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮิ้งจ์ ขาวสวย ไร้ตำหนิทั้งด้านหน้าและหลัง น่าเก็บครับ ไม่แพง

ร้าน: Venusstamps 26/07/2551 (update 26/07/2551)

480.00 บาท
ลดเหลือ

350.00 บาท
ประหยัด
130.00 บาท

แสตมป์ ร.5 ชุดครุฑ ปี 2453 ใช้แล้วสภาพดี

แสตมป์ ร.5 ชุดครุฑ ใช้แล้วสภาพดี  หายากครับ

ร้าน: Venusstamps 30/07/2551 (update 30/07/2551)

600.00 บาท
ลดเหลือ

420.00 บาท
ประหยัด
180.00 บาท

คู่มือแสตมป์ไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2557 เล่มใหม่ล่าสุด คู่มือประจำกายนักสะสมแสตมป์!!

  คู่มือแสตมป์ไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2557 เล่มใหม่ล่าสุด โดย สมชาย แสงเงิน เป็นคุ่มือแสตมป์ฉบับที่ทันสมัยที่สุด และสมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ โดยค

ร้าน: Venusstamps 25/04/2557 (update 25/04/2557)

500.00 บาท

แสตมป์พระรูป ร.9 ชุดที่ 9 ยังไม่ใช้ ครบทุกราคา สวยงาม ควรค่าแก่การสะสม

แสตมป์พระรูป ร.9 ชุดที่ 9 ยังไม่ใช้ ครบทุกราคา สวยงาม ควรค่าแก่การสะสม  เริ่มหายากแล้วครับ

ร้าน: Venusstamps 31/01/2557 (update 31/01/2557)

1,680.00 บาท

 

Totla Products 2313 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount แสตมป์ , ของสะสมและของเก่า , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด