ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

เทพเจ้ากวนอูทรงม้า เนื้อโลหะ รมน้ำตาล ขนาดกว้าง 12 นิ้วสูง 14 นิ้ว
เทพเจ้ากวนอูทรงม้า เนื้อโลหะ รมน้ำตาล ขนาดกว้าง 12 นิ้วสูง 14 นิ้ว

  เทพเจ้ากวนอู ทรงม้า ท่านได้รับ การยกย่องเทิดทูนอย่างสูง..จากชาวจีนในปัจจุบัน ในท าง ลัทธิ เต๋า....ได้ยกย่องให้ท่านเป็น เทพเจ้า แห่ง
อ่านต่อ
01/06/2556 (update 01/06/2556)

6,500.00 บาท

เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ขี่ม้าพยศ ขนาด 16 นิ้ว
เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ขี่ม้าพยศ ขนาด 16 นิ้ว

เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ขี่ม้าพยศ   เป็นงานหล่อจากเรซิ่นลายไม้  ลงสี ได้อย่างสวยงามเหมือนทำจากไม้มาก เป็นท่าขี่ม้าพยศ  มือข้างถื
อ่านต่อ
27/09/2556 (update 27/09/2556)

3,200.00 บาท
2,800.00 บาท

เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ขี่ม้าพยศ ขนาด 16 นิ้ว
เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ขี่ม้าพยศ ขนาด 16 นิ้ว

เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ขี่ม้าพยศ   เป็นงานหล่อจากเรซิ่นลายไม้  ลงสี ได้อย่างสวยงามเหมือนทำจากไม้มาก เป็นท่าขี่ม้าพยศ  มือข้างถื
อ่านต่อ
30/01/2555 (update 30/01/2555)

4,400.00 บาท
3,800.00 บาท

เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ขี่ม้าพยศ ขนาด 8 นิ้ว
เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ขี่ม้าพยศ ขนาด 8 นิ้ว

เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ขี่ม้าพยศ   เป็นงานหล่อจากเรซิ่นลายไม้  ลงสี ได้อย่างสวยงามเหมือนทำจากไม้มาก เป็นท่าขี่ม้าพยศ  มือข้างถื
อ่านต่อ
23/04/2556 (update 23/04/2556)

1,400.00 บาท
980.00 บาท

เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ท่ายืนจับดาบถือง้าว ขนาด 14  นิ้ว
เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ท่ายืนจับดาบถือง้าว ขนาด 14 นิ้ว

เทพเจ้ากวนอูปางบู๊ท่ายืนจับดาบถือง้าว  เป็นงานหล่อจากเรซิ่นลายไม้  ลงสี ได้อย่างสวยงามเหมือนทำจากไม้มาก เป็นท่าประทับยืนอย่างห้าวหาญ  ม
อ่านต่อ
29/01/2555 (update 29/01/2555)

2,000.00 บาท
1,800.00 บาท

เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ท่ายืนบนมังกรเก้าตัว  ขนาด 18  นิ้ว
เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ท่ายืนบนมังกรเก้าตัว ขนาด 18 นิ้ว

เทพเจ้ากวนอูปางบู๊ท่ายืนจับดาบถือง้าว  เป็นงานหล่อจากเรซิ่นลายไม้  ลงสี ได้อย่างสวยงามเหมือนทำจากไม้มาก เป็นท่าประทับยืนบนมังกรเก้าตัวอย่างห
อ่านต่อ
29/10/2557 (update 29/10/2557)

2,800.00 บาท
2,600.00 บาท

เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ประทับมังกรมังกร ขนาด 22 นิ้ว
เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ประทับมังกรมังกร ขนาด 22 นิ้ว

เทพเจ้ากวนอูปางบู๊ประทับมังกร  เป็นงานหล่อจากเรซิ่นลายไม้  ลงสี ได้อย่างสวยงามเหมือนทำจากไม้มาก เป็นท่าประทับบนมังกรอย่างห้าวหาญ  มือข้
อ่านต่อ
28/01/2555 (update 28/01/2555)

5,200.00 บาท
4,200.00 บาท

เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ปักห้าธงออกศึก ท่ายืนจับดาบถือง้าว ขนาด 18 นิ้ว
เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ปักห้าธงออกศึก ท่ายืนจับดาบถือง้าว ขนาด 18 นิ้ว

เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊ปักห้าธงออกศึก ท่ายืนจับดาบถือง้าว   เป็นงานหล่อจากเรซิ่นลายไม้  ลงสี ได้อย่างสวยงามเหมือนทำจากไม้มาก เป
อ่านต่อ
03/02/2557 (update 03/02/2557)

4,200.00 บาท
3,800.00 บาท

เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊สู้ศึกปักห้าธงออกรบ  ท่าย่อเข่าถือง้าว ขนาด 14 นิ้ว
เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊สู้ศึกปักห้าธงออกรบ ท่าย่อเข่าถือง้าว ขนาด 14 นิ้ว

เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางบู๊สู้ศึกปักห้าธงออกรบ  ท่าย่อเข่าถือง้าว   เป็นงานหล่อจากเรซิ่นลายไม้  ลงสี ได้อย่างสวยงามเหมือนทำจาก
อ่านต่อ
08/02/2557 (update 08/02/2557)

4,200.00 บาท
3,800.00 บาท

เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางยืนบัญชาการ ขนาด 12 นิ้ว
เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางยืนบัญชาการ ขนาด 12 นิ้ว

เทพเจ้ากวนอูปางยืนบัญชาการ  เป็นงานหล่อจากเรซิ่นลายไม้  ลงสี ได้อย่างสวยงามเหมือนทำจากไม้มาก เป็นท่ายืนชี้นิ้วสั่งการอย่างห้าวหาญ โดยมีสีหน้
อ่านต่อ
23/04/2556 (update 23/04/2556)

2,200.00 บาท

เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางห้ามศึก ขนาด 16 นิ้ว
เทพเจ้ากวนอูเรซิ่นลายไม้ ปางห้ามศึก ขนาด 16 นิ้ว

เทพเจ้ากวนอูปางห้ามศึก   เป็นงานหล่อจากเรซิ่นลายไม้  ลงสี ได้อย่างสวยงามเหมือนทำจากไม้มาก เป็นท่าหำลังออกรบอย่างห้าวหาญ  มือข้างถือง้าว
อ่านต่อ
30/01/2555 (update 30/01/2555)

2,800.00 บาท
2,400.00 บาท

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ่งเอี้ยปางเสวยสุข งานกังไส ขนาดกว้างสุด 16 นิ้ว สูง 18 นิ้ว
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ่งเอี้ยปางเสวยสุข งานกังไส ขนาดกว้างสุด 16 นิ้ว สูง 18 นิ้ว

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ่งเอี้ย  ปางเสวยสุข งานกังไส   เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือเทพเจ้าเงินตรา เป็นที่นิยมนับถือของผู้ประกอบการค้าชา
อ่านต่อ
17/04/2556 (update 17/04/2556)

9,900.00 บาท

เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ่งเอีย ศิลปธิเบต เนื้อโลหะรมปิดทองแท้ๆ ขนาดฐานกว้าง5.5 นิ้ว สูง 8.5 นิ้ว
เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ่งเอีย ศิลปธิเบต เนื้อโลหะรมปิดทองแท้ๆ ขนาดฐานกว้าง5.5 นิ้ว สูง 8.5 นิ้ว

 ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ่งเอีย ศิลปธิเบต เนื้อโลหะปิดทองแท้ๆ ขนาดฐานกว้าง 5.5 นิ้ว สูง 8.5นิ้ว งดงามมาก
อ่านต่อ
13/03/2558 (update 13/03/2558)

4,500.00 บาท

เทวะรูปพระกฤษณะ
เทวะรูปพระกฤษณะ

เทวะรูปพระกฤษณะ หน้าตัก 9" สูง  53 Cm
อ่านต่อ
(07/04/2558)

6,999.00 บาท

เทวะรูปพระพิฆเณศ
เทวะรูปพระพิฆเณศ

เทวะรูปพระพิฆเณศ หน้าตัก 10 " สูง 46 ซม. นน 6 กิโลกรัม
อ่านต่อ
(08/04/2558)

6,999.00 บาท

เทวะรูปพระวิษณุนารายณ์
เทวะรูปพระวิษณุนารายณ์

เทวะรูปพระวิษณุนารายณ์ หน้าตัก 10" สูง 44 ซม.
อ่านต่อ
(08/04/2558)

6,999.00 บาท

กางเขนตั้งโต๊ะ ขนาดเล็ก

กางเขนตั้งโต๊ะ สีขาว ขนาดเล็ก ด้านหลังเป็นรูปนักบุญเบเนดิกซ์ ถอดประกอบได้ ขนาด 6.5 x 10.5 ซ.ม. รวมห่วง ควาสูงรวมฐาน 12 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 20/06/2557 (update 20/06/2557)

600.00 บาท

กางเขนตั้งโต๊ะ /แขวน

กางเขนตั้งโต๊ะ /แขวน จากอิสาราเอล  สูง 9 ซ.ม. ถอดประกอบได้

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 12/06/2557 (update 12/06/2557)

500.00 บาท

กางเขนตั้งโต๊ะ /แขวน

กางเขนตั้งโต๊ะ /แขวน จากอิสราเอล ถอดประกอบได้ สูง 9 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 12/06/2557 (update 12/06/2557)

500.00 บาท

กางเขนตั้งโต๊ะ ขนาดเล็ก

กางเขนตั้งโต๊ะ สีขาว ขนาดเล็ก ด้านหลังเป็นรูปนักบุญเบเนดิกซ์ ถอดประกอบได้ ขนาด 6.5 x 10.5 ซ.ม. รวมห่วง ควาสูงรวมฐาน 12 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 20/06/2557 (update 20/06/2557)

600.00 บาท

กางเขนตั้งโต๊ะ/แขวน

กางเขนตั้งโต๊ะ/แขวน ขนาดเล็ก สามารถถอดประกอบได้ สูง 9 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 20/06/2557 (update 20/06/2557)

500.00 บาท

กางเขนนายชุมพาบาล

กางเขนนายชุมพาบาล ขนาด 2.5 x 4 ซ.ม. ทำจากโลหะ

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา (13/04/2558)

40.00 บาท

กางเขนนายชุมพาบาล ขนาดกลาง

จี้กางเขนนายชุมพาบาล ขนาด 1.5 x 2.5 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา (15/04/2558)

35.00 บาท

กางเขนรูปนักบุญเบเนดิกซ์

กางเขนรูปนักบุญเบเนดิกซ์  สินค้าจากโรม

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 25/07/2556 (update 25/07/2556)

70.00 บาท

กางเขนแขวนผนัง

กางเขนแขวนผนัง ทำจากเรซิ่น ขนาด 16 x 24 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 31/07/2556 (update 31/07/2556)

550.00 บาท

กางเขนแขวนผนัง

กางเขนแขวนผนัง ทำจากเรซิ่น  ขนาด 15 x 19 x 1.5 ซ.ม. ในกางเขนมีภาพประวัติของพระเยซูเจ้า ด้านบนเป็นรูปพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ด้านล่

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 07/06/2556 (update 07/06/2556)

750.00 บาท

กางเขนแขวนผนังรูปพระเมตตา

กางเขนแขวนผนังรูปพระเมตตา จากโรม ขนาด  13 x 21  ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา (03/08/2556)

350.00 บาท

กางเขนใส่น้ำเสก

กางเขนใส่น้ำเสก  ทำจากเรซิ่น   ขนาด  13 x 24 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 23/05/2556 (update 23/05/2556)

450.00 บาท

กางเขนไม้ติ้ว แบบตั้งโต๊ะ

กางเขนไม้ติ้ว  แบบตั้งโต๊ะ  สูง 12 ซ.ม.  ฐาน  6.5 x 6.5  ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา (30/07/2556)

200.00 บาท

กางเขนไม้ติ้ว แบบตั้งโต๊ะ

กางเขนไม้ติ้ว แบบตั้งโต๊ะขนาดความสูง 18 ซ.ม. ฐาน 3 x 7.5 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 30/07/2556 (update 30/07/2556)

280.00 บาท

กาตากอม (สุสานใต้ดิน)

VCD - กาตากอม (สุสานใต้ดิน)  เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเชื่อของคริสตชน  ในสามศตวรรษที่ถูกเบียดเบียนโดยจักรพรรดิ์เนโร

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 18/01/2556 (update 18/01/2556)

100.00 บาท

การเดินทาง

VCD - การเดินทาง  เป็นภาพยนตร์สั้น สะท้อนความหมายการบังเกิดของพระเยซูเจ้าในยุคปัจจุบัน

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา (17/01/2556)

100.00 บาท

 

Totla Products 1470 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount ของสะสมเกียวกับศาสนา , ของสะสมและของเก่า , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด