ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

เจ้าพ่อเสือ ( ตั่วเล่าเอี้ย ) หล่อด้วยโลหะ ขนาดฐานกว้าง 7.5 X 8.5 นิ้ว สูง 10.5 นิ้ว หล่อหนามาก
เจ้าพ่อเสือ ( ตั่วเล่าเอี้ย ) หล่อด้วยโลหะ ขนาดฐานกว้าง 7.5 X 8.5 นิ้ว สูง 10.5 นิ้ว หล่อหนามาก

เจ้าพ่อเสือ ( ตั่วเล่าเอี้ย ) หล่อด้วยโลหะ ขนาด ฐานกว้าง 7.5 X 8.5 นิ้ว สูง 10.5 นิ้ว ศิลปงดงาม (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)    
อ่านต่อ
01/07/2555 (update 01/07/2555)

9,500.00 บาท

เจ้าพ่อเสือ ( ตั่วเล่าเอี้ย ) เนื้อโลหะ งานหล่อศิลปแบบโบราณ ขนาดสูง 21.5 นิ้ว
เจ้าพ่อเสือ ( ตั่วเล่าเอี้ย ) เนื้อโลหะ งานหล่อศิลปแบบโบราณ ขนาดสูง 21.5 นิ้ว

การกราบไหว้เจ้าพ่อเสือ นอกจากจะเสริมอำนาจบารมีแล้ว ยังนิยมขอให้การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมา
อ่านต่อ
13/06/2557 (update 13/06/2557)

30,000.00 บาท

เจ้าแม่กวนอิม ( พระอวโรกิเตศวร )ประทับบนมังกรโปรดสัตว์ เนื้ิ อโลหะ ขนาดสูง 110 ซ.ม.กว้าง 43 เซน
เจ้าแม่กวนอิม ( พระอวโรกิเตศวร )ประทับบนมังกรโปรดสัตว์ เนื้ิ อโลหะ ขนาดสูง 110 ซ.ม.กว้าง 43 เซน

เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์กวนอิมทรงมีมหาปณิธานอยู่ข้อหนี่งว่า “เมื่อใดที่เสียงคร่ำครวญทุกข์ร้อนของชีวิตทั้งหลายยังไม่หมดไปจากโลกนี้ เราจะ
อ่านต่อ
31/10/2557 (update 31/10/2557)

46,000.00 บาท

เจ้าแม่กวนอิม พระยูไล พระกษิติครรภ์ อยู่ในองค์เดียวกัน ขนาดฐ านกว้าง 4.5 นิ้ว สูง 10 นิ้ว ศิลปสวยงาม
เจ้าแม่กวนอิม พระยูไล พระกษิติครรภ์ อยู่ในองค์เดียวกัน ขนาดฐ านกว้าง 4.5 นิ้ว สูง 10 นิ้ว ศิลปสวยงาม

เจ้าแม่กวนอิม พระยูไล พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ( ตี่จั่งอ้วง )อยู่ในองค์เดียวกัน ขนาดฐ านกว้าง 4.5 นิ้ว สูง 10 นิ้ว ศิลปสวยงาม
อ่านต่อ
20/05/2557 (update 20/05/2557)

2,900.00 บาท

เจ้าแม่กวนอิม พร้อมลูกศิษย์ กิมท้ง งานโลหะลงสีสวยมาก ขนาดฐานกว้าง 6.5 นิ้ว สูง 14.5 นิ้ว
เจ้าแม่กวนอิม พร้อมลูกศิษย์ กิมท้ง งานโลหะลงสีสวยมาก ขนาดฐานกว้าง 6.5 นิ้ว สูง 14.5 นิ้ว

นำเข้าจากประเทศจีน ขนาดฐานกว้าง 6.5 นิ้ว สูง 14.5 นิ้ว เนื้อโลหะลงสีสวยมาก ศิลปจีนส่วนหนึ่งนิยมที่จะเอามาลงสี เพื่อที่จะให้ดูสวยงาม และเพื่อความเป็นสิ
อ่านต่อ
24/03/2556 (update 24/03/2556)

5,900.00 บาท

เจ้าแม่กวนอิมถือกระฑาอยู่อี่ ประทานพรมีความหมายดังว่าสมดั่งปราถนาทุกประการ เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 5
เจ้าแม่กวนอิมถือกระฑาอยู่อี่ ประทานพรมีความหมายดังว่าสมดั่งปราถนาทุกประการ เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 5

เจ้าแม่กวนอิมถือกระฑาอยู่อี่ ประทานพรมีความหมายดังว่าสมดั่งปราถนาทุกประการ เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 5 นิ้ว เจ้าแม่กวนอิม เป็นพระมหาโพธิสัตว์พระอ
อ่านต่อ
(26/02/2557)

3,500.00 บาท

เจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตร เนื้อโลหะลงสีสวยงาม ขนาดฐานกว้าง 6.5 นิ้ว สูง 17 นิ้ว
เจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตร เนื้อโลหะลงสีสวยงาม ขนาดฐานกว้าง 6.5 นิ้ว สูง 17 นิ้ว

เจ้าแม่กวนอิม ปางประทานบุตร ปางอุ้มเด็ก มีความหมายชื่อกันว่าสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก  บูชาปางนี้แล้วจะทำให้มีบุตรได้ง่านขึ้น พระอวโรกิเตศวรม
อ่านต่อ
(19/10/2556)

6,500.00 บาท

เจ้าแม่กวนอิมปางพันกรณ์ ประทับนั่งบนฐานบัว หล่อด้วยโลหะ ขนาด ฐานกว้าง 10.5 นิ้ว สูง 17 นิ้ว
เจ้าแม่กวนอิมปางพันกรณ์ ประทับนั่งบนฐานบัว หล่อด้วยโลหะ ขนาด ฐานกว้าง 10.5 นิ้ว สูง 17 นิ้ว

 เจ้าแม่กวนอิมปางพันกรณ์ ประทับนั่งบนฐานบัว หล่อด้วยโลหะ ขนาด ฐานกว้าง 10.5 นิ้ว รัศมีกว้างสุด 15 นิ้ว สูง 17 นิ้ว รัศมี ด้านหลังถอดได้ ศิลปสวยงา
อ่านต่อ
(03/02/2558)

28,000.00 บาท

เจ้าแม่กวนอิมปางยืนบนฐานบัว หล่อด้วยทองเหลือง ขนาดฐานกว้าง 9 นิ้ว สูง 25 นิ้ว
เจ้าแม่กวนอิมปางยืนบนฐานบัว หล่อด้วยทองเหลือง ขนาดฐานกว้าง 9 นิ้ว สูง 25 นิ้ว

เจ้าแม่กวนอิมปางยืนบนฐานบัว พระอวโรกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ หรือที่ชาวจีนเรียกว่า กวนซีอิมผู่สัก ( พระโพธิสัตว์กวนอิม ) เป็นพระมหาโพธิสัตว์พระองค์ห
อ่านต่อ
(24/03/2556)

12,000.00 บาท

เจ้าแม่กวนอิมพร้อมหนังสือพระธรรม งดงาม เนื้อทองเหลืองรมน้ำตาล ขนาดฐานกว้าง 12.5 นิ้ว สูง 23 นิ้ว
เจ้าแม่กวนอิมพร้อมหนังสือพระธรรม งดงาม เนื้อทองเหลืองรมน้ำตาล ขนาดฐานกว้าง 12.5 นิ้ว สูง 23 นิ้ว

เจ้าแม่กวนอิม คลาสสิคสวยงาม พระอวโรกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ หรือที่ชาวจีนเรียกว่า กวนซีอิมผู่สัก ( พระโพธิสัตว์กวนอิม ) เป็นพระมหาโพธิสัตว์พระองค์ห
อ่านต่อ
05/02/2557 (update 05/02/2557)

16,500.00 บาท

เจ้าแม่กวนอิมเนื้อหินหยกขาว พร้อมลูกศิษย์เง็กนึงอยู่ในองค์เดียวกัน ขนาดฐานกว้าง 5.5 นิ้ว สูง 15 นิ้
เจ้าแม่กวนอิมเนื้อหินหยกขาว พร้อมลูกศิษย์เง็กนึงอยู่ในองค์เดียวกัน ขนาดฐานกว้าง 5.5 นิ้ว สูง 15 นิ้

 งดงามมาก เจ้าแม่กวนอิมเนื้อหินหยกขาว พร้อมลูกศิษย์เง็กนึงอยู่ในองค์เดียวกัน ขนาดฐานกว้าง 5.5 นิ้ว สูง 15 นิ้ว เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิส
อ่านต่อ
(10/05/2558)

9,500.00 บาท

เชิงเทียนมงคลคู่ นกกะเรียนบนหลังเต่ามังกร ขนาดกว้าง 4.5 นิ้ ว สูง 9.5 นิ้ว
เชิงเทียนมงคลคู่ นกกะเรียนบนหลังเต่ามังกร ขนาดกว้าง 4.5 นิ้ ว สูง 9.5 นิ้ว

เต่ามังกร สัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง อายุยืน สุขภาพดี ตั้งใจ มุมานะ นำไปสู่ความก้าวหน้า ความสำเร็จ อย่างมั่นคง ยืนยาว และรวมถึงความเพิ่มพูนด้านทรัพ
อ่านต่อ
(04/03/2558)

3,200.00 บาท

เซียนน้อย กิม จี๊ หาบเงินหาบทอง สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ หล่อด้วยโลหะ ขนากว้าง 14 นิ้วสูง 18 นิ
เซียนน้อย กิม จี๊ หาบเงินหาบทอง สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ หล่อด้วยโลหะ ขนากว้าง 14 นิ้วสูง 18 นิ

เซียนน้อย กิม จีี หาบเงินหาบทองเข้าบ้าน สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะตั้งไว้ที่บ้านหรือที่ทำงาน เพื่อความเป็นศิริมงคล ทำธุรกิจการค้า
อ่านต่อ
(22/10/2557)

10,500.00 บาท

เทพประตู หมึ่งซิ้ง จัดเป็นเทพเจ้าที่สำคัญ 1 ใน 5 เทพเจ้าที่สำคัญของจีน ขนาดฐานกว้าง 4 นิ้วสูง10 นิ้ว
เทพประตู หมึ่งซิ้ง จัดเป็นเทพเจ้าที่สำคัญ 1 ใน 5 เทพเจ้าที่สำคัญของจีน ขนาดฐานกว้าง 4 นิ้วสูง10 นิ้ว

เทพเฝ้าประตู หมึ่งซิ้ง ประเพณีการเซ่นไหว้เทพเจ้าประตู จัดเป็นพิธีสำคัญ 1 ใน 5 ของพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้าที่สำคัญของจีน เนื่องจากว่าประตูทางเข้าบ้า
อ่านต่อ
21/03/2556 (update 21/03/2556)

3,800.00 บาท

เทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว สัญลักษณ์ความหมายแห่งความเป็นมงคลรวมอยู่ในองค์เดียวกัน ขนาดกว้าง 10 นิ้ว สูง 12.5
เทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว สัญลักษณ์ความหมายแห่งความเป็นมงคลรวมอยู่ในองค์เดียวกัน ขนาดกว้าง 10 นิ้ว สูง 12.5

 เทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว สัญลักษณ์ความหมายแห่งความเป็นมงคลสามองค์รวมอยู่ในองค์เดียวกัน หล่อด้วยโลหะ เรามักคุ้นเคยกับสัญลักษณ์ "ฮก ลก ซิ่ว&quo
อ่านต่อ
(27/04/2556)

6,500.00 บาท

เทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ชุด 3 องค์
เทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ชุด 3 องค์

เทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทองทอง ขนาดฐานกว้าง 5.5 นิ้ว สูง 13.5 นิ้ว ชุด 3 องค์ เรามักคุ้นเคยกับสัญลักษณ์ "ฮก ลก ซิ่ว" ในรู
อ่านต่อ
29/03/2556 (update 29/03/2556)

13,000.00 บาท

กางเขนตั้งโต๊ะ

กางเขนตั้งโต๊ะ ทำจาเรซิ่น   สูง   32.5  ซ.ม.  ฐาน  7 x 7  ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 29/07/2556 (update 29/07/2556)

750.00 บาท

กางเขนตั้งโต๊ะ

กางเขนตั้งโต๊ะ ขนาดเล็ก ทำจากเรซิ่นและไม้ สูง 22.5 ซ.ม. ฐาน 6 x 6 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 27/01/2556 (update 27/01/2556)

380.00 บาท

กางเขนตั้งโต๊ะ ขนาดเล็ก

กางเขนตั้งโต๊ะ  ขนาดเล็ก  มี 3  สี  คือ สีดำ,สีเทา และสีทอง

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา (04/08/2556)

160.00 บาท

กางเขนตั้งโต๊ะ ขนาดเล็ก

กางเขนตั้งโต๊ะ สีขาว ขนาดเล็ก ด้านหลังเป็นรูปนักบุญเบเนดิกซ์ ถอดประกอบได้ ขนาด 6.5 x 10.5 ซ.ม. รวมห่วง ควาสูงรวมฐาน 12 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 20/06/2557 (update 20/06/2557)

600.00 บาท

กางเขนตั้งโต๊ะ ขนาดเล็ก

กางเขนตั้งโต๊ะ สีขาว ขนาดเล็ก ด้านหลังเป็นรูปนักบุญเบเนดิกซ์ ถอดประกอบได้ ขนาด 6.5 x 10.5 ซ.ม. รวมห่วง ควาสูงรวมฐาน 12 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 20/06/2557 (update 20/06/2557)

600.00 บาท

กางเขนตั้งโต๊ะ /แขวน

กางเขนตั้งโต๊ะ /แขวน จากอิสาราเอล  สูง 9 ซ.ม.  ถอดประกอบได้

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 12/06/2557 (update 12/06/2557)

600.00 บาท

กางเขนตั้งโต๊ะ /แขวน

กางเขนตั้งโต๊ะ /แขวน จากอิสราเอล ถอดประกอบได้ สูง 9 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 12/06/2557 (update 12/06/2557)

600.00 บาท

กางเขนตั้งโต๊ะ ขนาดเล็ก

กางเขนตั้งโต๊ะ สีขาว ขนาดเล็ก ด้านหลังเป็นรูปนักบุญเบเนดิกซ์ ถอดประกอบได้ ขนาด 6.5 x 10.5 ซ.ม. รวมห่วง ควาสูงรวมฐาน 12 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 20/06/2557 (update 20/06/2557)

600.00 บาท

กางเขนตั้งโต๊ะ/แขวน

กางเขนตั้งโต๊ะ/แขวน  ขนาดเล็ก   สามารถถอดประกอบได้   สูง  9 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา (20/06/2557)

600.00 บาท

กางเขนนายชุมพาบาล

กางเขนนายชุมพาบาล ขนาด 2.5 x 4 ซ.ม. ทำจากโลหะ

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา (13/04/2558)

40.00 บาท

กางเขนนายชุมพาบาล ขนาดกลาง

จี้กางเขนนายชุมพาบาล ขนาด 1.5 x 2.5 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา (15/04/2558)

35.00 บาท

กางเขนรูปนักบุญเบเนดิกซ์

กางเขนรูปนักบุญเบเนดิกซ์  สินค้าจากโรม

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 25/07/2556 (update 25/07/2556)

70.00 บาท

กางเขนแขวนผนัง

กางเขนแขวนผนัง ทำจากเรซิ่น ขนาด 16 x 24 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 31/07/2556 (update 31/07/2556)

650.00 บาท

กางเขนแขวนผนัง

กางเขนแขวนผนัง ทำจากเรซิ่น  ขนาด 15 x 19 x 1.5 ซ.ม. ในกางเขนมีภาพประวัติของพระเยซูเจ้า ด้านบนเป็นรูปพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ด้านล่

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 07/06/2556 (update 07/06/2556)

750.00 บาท

กางเขนแขวนผนังรูปพระเมตตา

กางเขนแขวนผนังรูปพระเมตตา จากโรม ขนาด  13 x 21  ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา (03/08/2556)

350.00 บาท

กางเขนใส่น้ำเสก

กางเขนใส่น้ำเสก  ทำจากเรซิ่น   ขนาด  13 x 24 ซ.ม.

ร้าน: ร้านศาสนภัณฑ์คาทอลิกสุราษฎร์ธา 23/05/2556 (update 23/05/2556)

450.00 บาท

 

Totla Products 1545 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount ของสะสมเกียวกับศาสนา , ของสะสมและของเก่า , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด