ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

(66AGEGBB4001) ANGEL กีต้าร์เบส 4 สาย AJB-200 CR 46
(66AGEGBB4001) ANGEL กีต้าร์เบส 4 สาย AJB-200 CR 46''

- Body : Basswood - Scale : 864 mm - Top of body : Basswood - Bridge : Precison Bass - Neck : Hard Maple - Pickup : P*2 - Fingerboard : Ma
อ่านต่อ
10/04/2015 (update 10/04/2015)

6,500.00 บาท
5,840.00 บาท

(66KRBGBB5001) คาราบาว กีต้าร์เบส CB-515-NA (24F44
(66KRBGBB5001) คาราบาว กีต้าร์เบส CB-515-NA (24F44''2HB2V2T) ลายไม้ธรรมชาติ

- Body : Ash - Neck : Maple - Fingerboard : Rosewood - Construction : Set-Neck - Frets : 24 Frets - Scale : 864 mm - Bridge : Fixed Bridge
อ่านต่อ
10/04/2015 (update 10/04/2015)

11,500.00 บาท
10,340.00 บาท

(66KRBGBB4003) คาราบาว กีต้าร์เบส CB-212-TBKS (24F44
(66KRBGBB4003) คาราบาว กีต้าร์เบส CB-212-TBKS (24F44''1V2T) สีลายไม้เข้มขอบดำ

- Body : Solid bass wood - Neck : Maple - Fingerboard : Rosewood - Construction : Bolt On - Frets : 24 Frets - Scale : 864 mm - Bridge : F
อ่านต่อ
10/04/2015 (update 10/04/2015)

6,900.00 บาท
6,200.00 บาท

(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43
(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43''2V2T3SC) สีดำ

- สำหรับนักดนตรี เครื่องดนตรีประเภทเบส  - สามารถใช้ในระดับอาชีพ หรือ เพื่อฝึกซ้อมได้ดี  - สินค้าใช้วัสดุคุณภาพดีมีความแข็งแรง เสียงดี
อ่านต่อ
31/07/2558 (update 31/07/2558)

9,300.00 บาท
6,200.00 บาท

(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43
(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43''2V2T3SC) สีดำ

- สำหรับนักดนตรี เครื่องดนตรีประเภทเบส  - สามารถใช้ในระดับอาชีพ หรือ เพื่อฝึกซ้อมได้ดี  - สินค้าใช้วัสดุคุณภาพดีมีความแข็งแรง เสียงดี
อ่านต่อ
31/07/2558 (update 31/07/2558)

9,300.00 บาท
6,200.00 บาท

(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43
(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43''2V2T3SC) สีดำ

- สำหรับนักดนตรี เครื่องดนตรีประเภทเบส  - สามารถใช้ในระดับอาชีพ หรือ เพื่อฝึกซ้อมได้ดี  - สินค้าใช้วัสดุคุณภาพดีมีความแข็งแรง เสียงดี
อ่านต่อ
31/07/2558 (update 31/07/2558)

9,300.00 บาท
6,200.00 บาท

(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43
(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43''2V2T3SC) สีดำ

- สำหรับนักดนตรี เครื่องดนตรีประเภทเบส  - สามารถใช้ในระดับอาชีพ หรือ เพื่อฝึกซ้อมได้ดี  - สินค้าใช้วัสดุคุณภาพดีมีความแข็งแรง เสียงดี
อ่านต่อ
31/07/2558 (update 31/07/2558)

9,300.00 บาท
6,200.00 บาท

(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43
(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43''2V2T3SC) สีดำ

- สำหรับนักดนตรี เครื่องดนตรีประเภทเบส  - สามารถใช้ในระดับอาชีพ หรือ เพื่อฝึกซ้อมได้ดี  - สินค้าใช้วัสดุคุณภาพดีมีความแข็งแรง เสียงดี
อ่านต่อ
31/07/2558 (update 31/07/2558)

9,300.00 บาท
6,200.00 บาท

(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43
(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43''2V2T3SC) สีดำ

- สำหรับนักดนตรี เครื่องดนตรีประเภทเบส  - สามารถใช้ในระดับอาชีพ หรือ เพื่อฝึกซ้อมได้ดี  - สินค้าใช้วัสดุคุณภาพดีมีความแข็งแรง เสียงดี
อ่านต่อ
31/07/2558 (update 31/07/2558)

9,300.00 บาท
6,200.00 บาท

(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43
(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43''2V2T3SC) สีดำ

- สำหรับนักดนตรี เครื่องดนตรีประเภทเบส  - สามารถใช้ในระดับอาชีพ หรือ เพื่อฝึกซ้อมได้ดี  - สินค้าใช้วัสดุคุณภาพดีมีความแข็งแรง เสียงดี
อ่านต่อ
31/07/2558 (update 31/07/2558)

9,300.00 บาท
6,200.00 บาท

(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43
(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43''2V2T3SC) สีดำ

- สำหรับนักดนตรี เครื่องดนตรีประเภทเบส  - สามารถใช้ในระดับอาชีพ หรือ เพื่อฝึกซ้อมได้ดี  - สินค้าใช้วัสดุคุณภาพดีมีความแข็งแรง เสียงดี
อ่านต่อ
31/07/2558 (update 31/07/2558)

9,300.00 บาท
6,200.00 บาท

(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43
(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43''2V2T3SC) สีดำ

- สำหรับนักดนตรี เครื่องดนตรีประเภทเบส  - สามารถใช้ในระดับอาชีพ หรือ เพื่อฝึกซ้อมได้ดี  - สินค้าใช้วัสดุคุณภาพดีมีความแข็งแรง เสียงดี
อ่านต่อ
31/07/2558 (update 31/07/2558)

9,300.00 บาท
6,200.00 บาท

(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43
(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43''2V2T3SC) สีดำ

- สำหรับนักดนตรี เครื่องดนตรีประเภทเบส  - สามารถใช้ในระดับอาชีพ หรือ เพื่อฝึกซ้อมได้ดี  - สินค้าใช้วัสดุคุณภาพดีมีความแข็งแรง เสียงดี
อ่านต่อ
31/07/2558 (update 31/07/2558)

9,300.00 บาท
6,200.00 บาท

(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43
(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43''2V2T3SC) สีดำ

- สำหรับนักดนตรี เครื่องดนตรีประเภทเบส  - สามารถใช้ในระดับอาชีพ หรือ เพื่อฝึกซ้อมได้ดี  - สินค้าใช้วัสดุคุณภาพดีมีความแข็งแรง เสียงดี
อ่านต่อ
31/07/2558 (update 31/07/2558)

9,300.00 บาท
6,200.00 บาท

(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43
(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43''2V2T3SC) สีดำ

- สำหรับนักดนตรี เครื่องดนตรีประเภทเบส  - สามารถใช้ในระดับอาชีพ หรือ เพื่อฝึกซ้อมได้ดี  - สินค้าใช้วัสดุคุณภาพดีมีความแข็งแรง เสียงดี
อ่านต่อ
31/07/2558 (update 31/07/2558)

9,300.00 บาท
6,200.00 บาท

(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43
(66ADNGBB4003) ADONIS กีต้าร์เบส 4 สาย HB-320TBKS (24F43''2V2T3SC) สีดำ

- สำหรับนักดนตรี เครื่องดนตรีประเภทเบส  - สามารถใช้ในระดับอาชีพ หรือ เพื่อฝึกซ้อมได้ดี  - สินค้าใช้วัสดุคุณภาพดีมีความแข็งแรง เสียงดี
อ่านต่อ
31/07/2558 (update 31/07/2558)

9,300.00 บาท
6,200.00 บาท

STRINBERG PRECISION BASS 5สาย เสียงดีราคาประหยัด เหลือ2ตัวเท่านั้น

ไม้ บอดี้ โซลิด คอไม้ เมเปิ้ล ฟิงเกอร์บอร์ดไม้ โรส Solidwood Body   Maple Neck  Rosewood Fingerboard  

ร้าน: มิวสิค เอ๊กเชนจ์ ไทยแลนด์,Mmus (23/08/2558)

5,800.00 บาท

Bass mclorence 5 string สีดำ ให้คุณภาพเสียงนุ่มลึก สะอาด ใส

เบส 5 สายยี่ห้อ Mclorence รุ่น Bass 5 String ตัว Body เป็นไม้ Ash คอไม้ เมเปิ้ล ฟิงเกอร์บอร์ด ไม้ Rosewood   สามารถลองเสียงได

ร้าน: มิวสิค เอ๊กเชนจ์ ไทยแลนด์,Mmus 11/08/2558 (update 11/08/2558)

7,500.00 บาท

กีตาร์เบส Squier P Bass Special BY Fender หลุดจำนำภาพสินค้าจริง

จอง WMTX-MN กีตาร์เบส Squier P Bass Special BY Fender หลุดจำนำ ภาพสินค้าจริง   ข้อมูลตัวสินค้า Bass Guitar Squier P Bass Specia

ร้าน: MT2HAND 19/09/2557 (update 19/09/2557)

3,500.00 บาท

Ibanez GSR200B - Walnut Flat 4-string Electric Bass

  Tech Specs Body Shape SR Left-/Right-handed Right-handed Number

ร้าน: มิวสิค เอ๊กเชนจ์ ไทยแลนด์,Mmus 05/08/2558 (update 05/08/2558)

12,500.00 บาท

Aria เบสสี่สาย สีขาว เสียงคุณภาพดี ใหม่ มือ 2

"Update สินค้าฝากขาย" Aria เบสสี่สาย  - 24 เฟร็ท - สวิท 3ทาง - ปิ๊กอั๊ฟ ซิงเกิ้ล,ฮัมบั๊กกิ้ง - บอดี้ เมเปิ้ล - คอ มะฮอกกะนี

ร้าน: มิวสิค เอ๊กเชนจ์ ไทยแลนด์,Mmus (24/07/2558)

4,800.00 บาท

กีต้าร์เบสไฟฟ้าทรงแจ๊ส 4 สายสีดำด้านปิกการ์ดมุกแดง ยี่ห้อCarols CJB-01/TOS เสียงดีคุุณภาพดีเยี่ยม

กีต้าร์เบสไฟฟ้าทรงแจ๊ส 4 สายสีดำด้านปิกการ์ดมุกแดง ยี่ห้อCarols CJB-01/TOS เสียงดีคุุณภาพดีเยี่ยม Carols CJB-01/TOS Bass Guitar

ร้าน: บูมมิวสิคไทย Boommusicthai 16/12/2553 (update 16/12/2553)

3,900.00 บาท

Yamaha RBX170EW Electric Bass Guitar

Specs General specifications Construction Bolt-on Scale Length

ร้าน: มิวสิค เอ๊กเชนจ์ ไทยแลนด์,Mmus (23/06/2558)

8,900.00 บาท

ZOOM B2.1u BASS มัลติเอฟเฟคเบส ตัวเล็กแต่เสียงดีเกินคาด(24บิต) 47เสียงผสมใช้งานเซฟได้40โปรแกรม

Effect Types: 47 ?Effect Modules: 9 ?Maximum Simultaneous Effects: 9 ?Patch Memory: User 40+Preset 40, Total 80 ?Sampling Frequency: 96kHz ?A/D Conver

ร้าน: TOKAI MUSIC 31/08/2557 (update 31/08/2557)

3,650.00 บาท

13,500.00 บาท

PHANTOM 4สาย , Hartke B150 ฟรี กระเป๋า สายสพาย สายแจ็ค พร้อมเล่น สภาพใหม่

ขายยกชุด เบส PHANTOM 4สาย , Hartke B150 ฟรี กระเป๋า สายสพาย สายแจ็ค พร้อมเล่น สภาพใหม่ ราคา 5800 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Music Ex

ร้าน: มิวสิค เอ๊กเชนจ์ ไทยแลนด์,Mmus (11/04/2558)

5,800.00 บาท

FENDER JAZZBASS MEXICO 2007 ACTIVE เบส 5สาย มือสองสภาพสวย

FENDER JAZZBASS MEXICO 2007 ACTIVE  - Alder Body - 20 Medium-Jumo Frets - Master Volume, Pan Plus 3-band Active EQ เบส 5สาย มือสองสภาพสวย

ร้าน: มิวสิค เอ๊กเชนจ์ ไทยแลนด์,Mmus (26/03/2558)

0.00 บาท

Sold Out กีต้าร์เบส (5สาย)หลุดจำนำ ภาพสินค้าจริง

Sold Out กีต้าร์เบส (5สาย)หลุดจำนำ ภาพสินค้าจริง   กีต้าร์เบสหลุดจำนำ no.4827TSKA ภาพสินค้าจริง   ข้อมูลตัวสินค้

ร้าน: MT2HAND 28/02/2558 (update 28/02/2558)

0.00 บาท

IBANEZ GIO SERIES GSR200-ฺBKN

IBANEZ GIO SERIES GSR200-ฺBKN   -  

ร้าน: มิวสิค เอ๊กเชนจ์ ไทยแลนด์,Mmus 12/04/2557 (update 12/04/2557)

11,500.00 บาท

IBANEZ GIO SERIES GSR370-TKS

IBANEZ GIO SERIES GSR370-TKS   For 25 years the SR has given bass players a modern alternative. With its continued popular

ร้าน: มิวสิค เอ๊กเชนจ์ ไทยแลนด์,Mmus 12/04/2557 (update 12/04/2557)

11,500.00 บาท

IBANEZ GIO SERIES GSR200B-WNF

IBANEZ GIO SERIES GSR200B-WNF   GIO  A guitar doesn't have to cost a bundle to sound good. The

ร้าน: มิวสิค เอ๊กเชนจ์ ไทยแลนด์,Mmus 12/04/2557 (update 12/04/2557)

12,500.00 บาท

IBANEZ GIO SERIES GSR180L-BK

IBANEZ GIO SERIES GSR180L-BK   For 25 years the SR has given bass players a modern alternative. With its continued

ร้าน: มิวสิค เอ๊กเชนจ์ ไทยแลนด์,Mmus 12/04/2557 (update 12/04/2557)

10,500.00 บาท

 

Totla Products 127 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount เบส , กีต้าร์ , เครื่องดนตรี , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด