ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

หนังสือเรียน ภาษาไทย ป.1 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)
หนังสือเรียน ภาษาไทย ป.1 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)

หนังสือเรียน ภาษาไทย ป.1 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551) รหัสหนังสือ : 2311109100 จำนวน : 180 หน้า ผู้แต่ง : ประภากร เจริญเชื้อ สำนักพิมพ์ “MA
อ่านต่อ
11/07/2553 (update 11/07/2553)

90.00 บาท

หนังสือเรียน ภาษาไทย ชุดภาษาพาที ป.2
หนังสือเรียน ภาษาไทย ชุดภาษาพาที ป.2

รหัสสินค้า   2001100046811 หนังสือเรียน ภาษาไทย ชุดภาษาพาที ป.2   ผู้แต่ง   สพฐ.   กล่องละ 
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

69.00 บาท

หนังสือเรียน ดรุณศึกษา ป.2
หนังสือเรียน ดรุณศึกษา ป.2

หนังสือเรียน ดรุณศึกษา ป.2
อ่านต่อ
10/10/2553 (update 10/10/2553)

53.00 บาท

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1  ( หลักสูตรแกนกลาง 51 )
หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ( หลักสูตรแกนกลาง 51 )

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1  ( หลักสูตรแกนกลาง 51 ) รหัส สินค้า: 1117014 ระดับ ชั้น:     ประถม ศึกษาปีที่ 1
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

52.00 บาท

สื่อการเรียนรู้ มมฐ.วิทยาศาสตร์ ป.2   ( หลักสูตรแกนกลาง 51 )
สื่อการเรียนรู้ มมฐ.วิทยาศาสตร์ ป.2 ( หลักสูตรแกนกลาง 51 )

สื่อการเรียนรู้ มมฐ.วิทยาศาสตร์ ป.2   ( หลักสูตรแกนกลาง 51 ) รหัส สินค้า: 1238004 ระดับ ชั้น:     ประถม ศึกษาปีที่
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

92.00 บาท

สื่อฯ มมฐ.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2  ( หลักสูตรแกนกลาง 51 )
สื่อฯ มมฐ.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2 ( หลักสูตรแกนกลาง 51 )

สื่อฯ มมฐ.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2  ( หลักสูตรแกนกลาง 51 ) รหัส สินค้า: 1233013 ระดับ ชั้น:     ประถม ศึกษาปีที่ 2
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

79.00 บาท

หนังสือ ภาษาไทย ป.6
หนังสือ ภาษาไทย ป.6

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ภาษาไทย ป.6 ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤภร รุจิเรข สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด ขนาดรูปเล่ม B
อ่านต่อ
15/07/2553 (update 15/07/2553)

96.00 บาท

หนังสือ คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2
หนังสือ คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อ่อนน่วมและคณะ สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ
อ่านต่อ
15/07/2553 (update 15/07/2553)

94.00 บาท

หนังสือ คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1
หนังสือ คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1 ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อ่อนน่วมและคณะ สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ
อ่านต่อ
15/07/2553 (update 15/07/2553)

88.00 บาท

หนังสือเรียน แบบเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2  ( หลักสูตร 44 )
หนังสือเรียน แบบเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 ( หลักสูตร 44 )

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 รหัส สินค้า: 1217017 ระดับชั้น: ประถม ศึกษาปีที่ 2 ผู้ แต่ง/แปล: สุพน ทิมอ่ำ, วิริยะ บุญยะนิวาสน์
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

35.00 บาท

หนังสือเรียน แบบเรียน ภาษาไทย ป.5  ( หลักสูตร 44 )
หนังสือเรียน แบบเรียน ภาษาไทย ป.5 ( หลักสูตร 44 )

หนังสือเรียน ภาษาไทย ป.5  ( หลักสูตร 44 ) รหัส สินค้า: 1511001 ระดับ ชั้น: ประถม ศึกษาปีที่ 5 ผู้ แต่ง/แปล: วลีรัตน์ ปานเพียร สำนักพิม
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

95.00 บาท

หนังสือเรียน แบบเรียน ภาษาไทย ป.2  ( หลักสูตร 44 )
หนังสือเรียน แบบเรียน ภาษาไทย ป.2 ( หลักสูตร 44 )

หนังสือเรียน ภาษาไทย ป.2  ( หลักสูตร 44 ) รหัส สินค้า: 1211001 ระดับ ชั้น: ประถม ศึกษาปีที่ 2 ผู้ แต่ง/แปล: วีณา วงศ์ศรีเผือก สำนักพิม
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

80.00 บาท

หนังสือเรียน แบบเรียน คณิตศาสตร์ ป.2   ( หลักสูตร 44 )
หนังสือเรียน แบบเรียน คณิตศาสตร์ ป.2 ( หลักสูตร 44 )

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.2   ( หลักสูตร 44 ) รหัส สินค้า: 1216011 ระดับ ชั้น: ประถม ศึกษาปีที่ 2 ผู้ แต่ง/แปล: สิริพัชร์ เจษฏาวิโร
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

72.00 บาท

ติวโจทย์เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1
ติวโจทย์เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1

  ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1 ผู้เขียน : รศ. ทณุ เตียวรัตนกุล ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (100 หน้า) ราคา : 60 บา
อ่านต่อ
09/12/2554 (update 09/12/2554)

60.00 บาท

ติวโจทย์เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)
ติวโจทย์เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตรแกนกลาง 2551) ผู้เขียน : เสียง เชษฐศิริพงศ์ ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (92 หน้า) ราค
อ่านต่อ
09/12/2554 (update 09/12/2554)

60.00 บาท

ติวโจทย์เตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.1 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)
ติวโจทย์เตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.1 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)

  ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.1 (หลักสูตรแกนกลาง 2551) ผู้เขียน : เสียง เชษฐศิริพงศ์ ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (144 หน
อ่านต่อ
09/12/2554 (update 09/12/2554)

85.00 บาท

สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หนังสือไม่มีแล้ว)

สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 23/08/2556 (update 23/08/2556)

250.00 บาท

หนังสือเสริมประสบการณ์กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ป.5 (หนังสือไม่มีแล้ว)

หนังสือเสริมประสบการณ์กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ป.5 โดย ล้วน มายอด และคณะ   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2527 จัดพิมพ์โดย บริษัท

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 24/08/2556 (update 24/08/2556)

180.00 บาท

กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ฉบับพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หนังสือไม่มีแล้ว)

กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ฉบับพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบประเมินผล ตามจุดประสงค์ ป.02   โดย สมศักดิ์ - ล้วน - วิรัช

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 24/08/2556 (update 24/08/2556)

90.00 บาท

งานบ้าน ป.1 (หนังสือไม่มีแล้ว)

งานบ้าน ป.1 โดย ประยงค์ จินดาวงศ์ และ พาณิช ภักตร์เจริญ &nb

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 23/08/2556 (update 23/08/2556)

170.00 บาท

กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมปีที่ 2 (หนังสือไม่มีแล้ว)

กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมปีที่ 2 สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช พิมพ์ครั้งที่ หนึ่ง พ.ศ 2527 หนังสือหนา 132 หน้า มีขนาด 18.5 x 26 ซ.ม ปก

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 25/11/2555 (update 25/11/2555)

150.00 บาท

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมปีที่ ๖ ครบชุด 12 เล่ม

  หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมปีที่ ๖ ครบชุด 12 เล่ม 1.หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมปี

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 10/02/2556 (update 10/02/2556)

1,800.00 บาท

ENGLISH IS FUN BOOK 2

ENGLISH IS FUN BOOK 2 พิมพ์ครั้ง - พ.ศ 2542 หนังสือมีขนาด18.5 x 25 . 5 ซม.  หนา 41 หน้า ปกอ่อน หนังสือมีสภาพนับว่ายังดีอยู่ เคยลูกน้ำ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 07/07/2555 (update 07/07/2555)

70.00 บาท

แบบฝึกหัดภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑-๖ ครบชุด 12 เล่ม

  แบบฝึกหัดภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปี่ที่  ๑-๖ ครบชุดทั้ง 12 เล่ม ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับใช้ยืมเรี

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 13/01/2555 (update 13/01/2555)

900.00 บาท

หนังสือเรียนสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้น ป.4

หนังสือเรียนสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้น ป.4

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 13/06/2556 (update 13/06/2556)

100.00 บาท

ยังไม่สายเกินไป หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

  หนังสือเล่มหนา 137 หน้า มีขนาด 18.5 x 26 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพดีอยู่  หนังสือมีสต็อก ทางร้านจะเลือกเล่มที่สวยที่สุดให้จ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 22/03/2557 (update 22/03/2557)

80.00 บาท

I SPEAK ENGLISH BOOK 2

  หนังสือเล่มหนา 48 หน้า มีขนาด 17 x 24 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพดีอยู่  กระดาษเหลืองเก่า มีภาพประกอบสีสวยงาม

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 22/03/2557 (update 22/03/2557)

250.00 บาท

แบบฝึกหัดแต่งความ (หนังสือไม่มีแล้ว)

แบบฝึกหัดแต่งความ ตรงตามหลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสะกดคำ การอ่านคำ การใช้คำ คำศัทพ์ การเรียงลำดับความ การเติมข้อความ  ชั้นประถมศ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 19/10/2554 (update 19/10/2554)

170.00 บาท

คู่มือภาษาไทย ประถมปลาย

คู่มือภาษาไทย ประถมปลาย

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 09/05/2556 (update 09/05/2556)

130.00 บาท

STANDARD EXPRESSION PRATOM 6

STANDARD EXPRESSION PRATOM 6 โดย เลิศ เกษรคำ ป.ม.,C.E.L.M., M.A.M.S.   เชวง จันทเขต อ.บ.,ป.ม., M.A.(Columbia)

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/05/2556 (update 06/05/2556)

250.00 บาท

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ENGLISH IS FUN BOOK 2

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ENGLISH IS FUN BOOK 2 A Beginning Course For Thai Students

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 24/08/2556 (update 24/08/2556)

140.00 บาท

หนังสือเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ฉบับทดลอง (หนังสือไม่มีแล้ว)

หนังสือเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ฉบับทดลอง โดย กระทรวงศึกษาธิการ   พิมพ์ครั้งที่ - พ.ศ.2522 หนังสือหนา 1

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 24/08/2556 (update 24/08/2556)

180.00 บาท

 

Totla Products 161 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount ระดับประถมศึกษา , หนังสือเรียน Text Book , หนังสือ , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด