ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

แบบฝึกหัด ทัศนศิลป์ ป.1
แบบฝึกหัด ทัศนศิลป์ ป.1

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัดทัศนศิลป์ ป.1 ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์รงค์ ประภาสะโนบล สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด ขนา
อ่านต่อ
15/07/2553 (update 15/07/2553)

32.00 บาท

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 (ฉบับ อญ.)
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 (ฉบับ อญ.)

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
11/07/2553 (update 11/07/2553)

62.00 บาท

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.1
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.1

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
11/07/2553 (update 11/07/2553)

84.00 บาท

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป.1
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป.1

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป.1 ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้าและคณะ สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชากา
อ่านต่อ
15/07/2553 (update 15/07/2553)

45.00 บาท

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ฉบับ อญ.)
แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 (ฉบับ อญ.) ชื่อผู้แต่ง : 1. อัชชา แสงอัสนีย์ 2. สมใจ บุญอุรพีภิญโญ สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณ
อ่านต่อ
15/07/2553 (update 15/07/2553)

85.00 บาท

ชุดกิจกรรมภาษาไทย ป.1
ชุดกิจกรรมภาษาไทย ป.1

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
11/07/2553 (update 11/07/2553)

95.00 บาท

หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ป.1 (ฉบับ อญ.)
หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ป.1 (ฉบับ อญ.)

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
11/07/2553 (update 11/07/2553)

32.00 บาท

แบบฝึกหัด พระพุทธศาสนา ป.1
แบบฝึกหัด พระพุทธศาสนา ป.1

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด พระพุทธศาสนา ป.1 ชื่อผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ
อ่านต่อ
15/07/2553 (update 15/07/2553)

28.00 บาท

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.1 (ฉบับ อญ.)
หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.1 (ฉบับ อญ.)

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
(29/06/2557)

29.00 บาท

แบบฝึกหัด ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1
แบบฝึกหัด ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชื่อผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.
อ่านต่อ
15/07/2553 (update 15/07/2553)

30.00 บาท

ชุดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1
ชุดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
11/07/2553 (update 11/07/2553)

55.00 บาท

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 ( ฉบับ อญ. )
แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 ( ฉบับ อญ. )

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ สุนทราจารย์ สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชากา
อ่านต่อ
15/07/2553 (update 15/07/2553)

56.00 บาท

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 (ฉบับ อญ.)
หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 (ฉบับ อญ.)

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
(29/06/2557)

78.00 บาท

ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
11/07/2553 (update 11/07/2553)

68.00 บาท

ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
11/07/2553 (update 11/07/2553)

75.00 บาท

ชุดกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1
ชุดกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
11/07/2553 (update 11/07/2553)

62.00 บาท

คณิตคิดเร็ว

หนา 85 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพ ปกเก่ายับถลอกไปบ้าง เนื้อหาด้านในสภาพดี กระดาษเหลืองเก่าน่าดู มีรอยตรายางห้องสมุดเก

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

70.00 บาท

หลักการคิดเลขเร็ว

หนา 187 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพ ปกเก่าถลอกไปบ้าง เนื้อหาด้านในสภาพดี กระดาษเหลืองเก่าน่าดู 

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

150.00 บาท

คู่มือคณิตศาสตร์ ประถมปลาย

หนา 319 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพ ปกเก่ายับถลอกน่าดู รวมทั้งมีรอยหักพับอยู่พอควร เนื้อหาด้านมีรอยถูกทำไปบ้างแล้วจุด 

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

120.00 บาท

แบบเรียนมาตรฐาน ฉบับพิเศษ คณิตศาสตร์ 2 ชั้นประถมปีที่ 2

หนา 238 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพ ปกเก่ายับถลอกน่าดู รวมทั้งมีรอยหักพับอยู่พอควร ปกหน้าด้านในที่ว่างเปล่ามีรอยขีดเขี

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

200.00 บาท

กุญแจ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 5

หนา 256 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพ ปกเก่ายับถลอกไปบ้าง รวมทั้งมีรอยหักพับอยู่พอควร หนังสือมีรอยถูกน้ำมาก่อนบางจุด เนื

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

180.00 บาท

เลขคณิตคิดเร็ว เทคนิคการคิดเลข ฉบับคอมพิวเตอร์

หนา 118 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพ ปกเก่ายับถลอกไปบ้าง  เนื้อหาด้านในสภาพดีอยู่ กระดาษเหลืองเก่าน่าดู

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

80.00 บาท

สนุกคิดคณิตศาสตร์

หนา 148 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพ ปกเก่าถถลอกไปบ้าง ปกหลังมีรอยหักพับ เนื้อหาด้านในสภาพดีอยู่ 

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

50.00 บาท

คู่มือ คณิตศาสตร์ (ฉบับเตรียมสอบ) ป.5 ป.6

หนา 458 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพ ปกเก่ายับถถลอกไปบ้าง  เนื้อหาด้านในสภาพดีอยู่  กระดาษเหลืองเก่า

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

250.00 บาท

เพลงชุด คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑-๒ ตามหลักสูตร ๒๕๒๑

หนา 24 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพดีอยู่  กระดาษเหลืองเก่า

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

80.00 บาท

คณิตศาสตร์ มหัศจรรย์

หนา 186 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพดีอยู่  หนังสือโดนน้ำมาก่อนนิดหน่อย กระดาษเหลืองเก่า

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

150.00 บาท

คณิตสนุก

หนา 226 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพ สันปกแตกถลอกไปบ้าง ปกเก่าถลอกพอควร มุมหนังสือในเล่มมีรอยหักพับพอดู เนื้อหาด้า

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

80.00 บาท

คณิตศาสตร์ รส. (เรื่องสั้นแนวคณิตศาสตร์)

หนา 141 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพ ดี

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

100.00 บาท

หลักการคิดเลขเร็ว

หนา 208 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพ ปกเก่ายับถลอกพอสมควร หนังสือโดนน้ำมาก่อนนิดหน่อย นอกนั้นสภาพดีอยู่

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

80.00 บาท

คณิตคิดเร็ว

หนา 85 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพดีอยู่ ปกเก่าถลอกเปื้อนเล็กน้อย กระดาษเหลืองเก่า

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

70.00 บาท

คิดเลขเร็ว

หนา 163 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพดีอยู่ ปกเก่าถลอกเปื้อนเล็กน้อย กระดาษเหลืองเก่า

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

80.00 บาท

KEN KEN เลขอัจฉริยะ ขั้นกลาง ระดับ 3 +-x หาร

หนา 139 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพ เนื้อหาแบบฝึกหัดด้านในถูกเขียนเติม ตัวเลขไปบางส่วนไม่มากนักด้วยดินสอ นอกนั้นสภาพดี

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

70.00 บาท

 

Totla Products 253 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount ระดับประถมศึกษา , หนังสือเรียน Text Book , หนังสือ , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด