ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์สากล ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์สากล ม.4-6

รหัสสินค้า 2001100052102 หนังสือเรียน แบบเรียน รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 ผู้แต่ง สพฐ. กล่องละ 60 เล่ม ราคาขาย/เล่มละ 103 &nbs
อ่านต่อ
08/08/2553 (update 08/08/2553)

103.00 บาท

หนังสือเรียน ศิลปะ ม.1(หลักสูตรแกนกลาง 2551)
หนังสือเรียน ศิลปะ ม.1(หลักสูตรแกนกลาง 2551)

  หนังสือเรียน ศิลปะ ม.1(หลักสูตรแกนกลาง 2551) รหัสหนังสือ :     2414313110 จำนวน :     0 หน้า ผู้แต่ง : &n
อ่านต่อ
18/07/2553 (update 18/07/2553)

100.00 บาท

หนังสือเรียน Student book ชุด Scooter ม.3
หนังสือเรียน Student book ชุด Scooter ม.3

  หนังสือเรียน Student book ชุด Scooter ม.3 รหัสหนังสือ :     7431211100 จำนวน :     128 หน้า ผู้แต่ง : &n
อ่านต่อ
18/07/2553 (update 18/07/2553)

100.00 บาท

หนังสือเรียนเพิ่มเติม (ทักษะฟัง-พูด)Student Book Listening Advantage ม.1
หนังสือเรียนเพิ่มเติม (ทักษะฟัง-พูด)Student Book Listening Advantage ม.1

หนังสือเรียนเพิ่มเติม (ทักษะฟัง-พูด)Student Book Listening Advantage ม.1 รหัสหนังสือ :     7411215100 จำนวน :     80
อ่านต่อ
18/07/2553 (update 18/07/2553)

100.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ English Land Student Book ชั้นป.3 (ฉบับใบประกันคุณภาพ)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ English Land Student Book ชั้นป.3 (ฉบับใบประกันคุณภาพ)

รายละเอียด ชื่อหนังสือ หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ English Land Student Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับใบประกันคุณภาพ) ชื่อ
อ่านต่อ
17/07/2553 (update 17/07/2553)

100.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ English Land Student Book ชั้นป.4 (ฉบับใบประกันคุณภาพ)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ English Land Student Book ชั้นป.4 (ฉบับใบประกันคุณภาพ)

รายละเอียด ชื่อหนังสือ หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ English Land Student Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับใบประกันคุณภาพ) ชื่อ
อ่านต่อ
17/07/2553 (update 17/07/2553)

100.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ English Land Student Book ชั้นป.5 (ฉบับใบประกันคุณภาพ)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ English Land Student Book ชั้นป.5 (ฉบับใบประกันคุณภาพ)

รายละเอียด ชื่อหนังสือ หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ English Land Student Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับใบประกันคุณภาพ) ชื่อ
อ่านต่อ
17/07/2553 (update 17/07/2553)

100.00 บาท

หนังสือเรียน ศิลปะ ม.3 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)
หนังสือเรียน ศิลปะ ม.3 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)

  หนังสือเรียน ศิลปะ ม.3 (หลักสูตรแกนกลาง 2551) รหัสหนังสือ : 2434306100 จำนวน : 0 หน้า ผู้แต่ง : อ.จีรพันธ์ สมประสงค์ ราคาปก : 100 บาท
อ่านต่อ
18/07/2553 (update 18/07/2553)

100.00 บาท

หนังสือเรียนศิลปะ ม.2
หนังสือเรียนศิลปะ ม.2

  หนังสือเรียนศิลปะ ม.2 รหัสหนังสือ :     2424306110 จำนวน :     0 หน้า ผู้แต่ง :     อ.จีร
อ่านต่อ
18/07/2553 (update 18/07/2553)

100.00 บาท

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.4 เทอม 1
หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.4 เทอม 1

  หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.4 เทอม 1 รหัสหนังสือ :   2501120120 จำนวน :   204 หน้า ผู้แต่ง :   เพ็ญศรี จันทร์ดวง, สุวคนธ์ จงต
อ่านต่อ
18/07/2553 (update 18/07/2553)

100.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ English Land Student Book ชั้นป.6 (ฉบับใบประกันคุณภาพ)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ English Land Student Book ชั้นป.6 (ฉบับใบประกันคุณภาพ)

รายละเอียด ชื่อหนังสือ หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ English Land Student Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับใบประกันคุณภาพ) ชื่อ
อ่านต่อ
17/07/2553 (update 17/07/2553)

100.00 บาท

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.4 เทอม 2
หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.4 เทอม 2

  หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.4 เทอม 2 รหัสหนังสือ :   2501121120 จำนวน :   240 หน้า ผู้แต่ง :   เพ็ญศรี จันทร์ดวง, สุวคนธ์ จงต
อ่านต่อ
18/07/2553 (update 18/07/2553)

100.00 บาท

แบบฝึกหัดทักษะสาระการเรียนรู้พี้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)
แบบฝึกหัดทักษะสาระการเรียนรู้พี้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)

รหัสสินค้า    2001100050160 แบบฝึกหัดทักษะสาระการเรียนรู้พี้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ผู้แต่ง    ส
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

100.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 (หนังสือเรียนนำร่อง)
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 (หนังสือเรียนนำร่อง)

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5 (หนังสือเรียนนำร่อง)
อ่านต่อ
(27/07/2559)

100.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว ป.6
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว ป.6

รหัสสินค้า 2001100049911   หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว ป.6 ผู้แต่ง  
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

100.00 บาท

แบบฝึกหัดทักษะสาระการเรียนรู้พี้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)
แบบฝึกหัดทักษะสาระการเรียนรู้พี้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)

รหัสสินค้า   2001100050160 แบบเรียน แบบฝึกหัดทักษะสาระการเรียนรู้พี้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ผู้แต่ง   สสวท
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

100.00 บาท

นิทานไทย

นิทานไทย

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 10/05/2556 (update 10/05/2556)

170.00 บาท

งานบ้าน ป.1 (หนังสือไม่มีแล้ว)

งานบ้าน ป.1 โดย ประยงค์ จินดาวงศ์ และ พาณิช ภักตร์เจริญ &nb

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 23/08/2556 (update 23/08/2556)

170.00 บาท

แบบฝึกหัดแต่งความ (หนังสือไม่มีแล้ว)

แบบฝึกหัดแต่งความ ตรงตามหลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสะกดคำ การอ่านคำ การใช้คำ คำศัทพ์ การเรียงลำดับความ การเติมข้อความ  ชั้นประถมศ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 19/10/2554 (update 19/10/2554)

170.00 บาท

หนังสือเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สปช. ป.6

  หนังสือหนา 259 หน้า มีขนาด 18 x 27 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพปกเก่าถลอกน่าดู เนื้อหาด้านในอยู่ในสภาพดี

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 04/08/2557 (update 04/08/2557)

170.00 บาท

เตรียมสอบ สังคม ประถม 4 สรุปเนื้อหาครบถ้วน พร้อมแบบทดสอบในเล่ม

เตรียมสอบ สังคม ประถม 4 สรุปเนื้อหาครบถ้วน พร้อมแบบทดสอบในเล่ม ผู้แต่ง : PATTER SU TUTOR ปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2559 จำนวนหน้า :

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน 30/04/2559 (update 30/04/2559)

165.00 บาท
ลดเหลือ

156.75 บาท (5%)
ประหยัด
8.25 บาท

คู่มือเรียน-สอบคณิตศาสตร์ ประถม 4 สรุปเนื้อหา พร้อมตัวอย่างละเอียด

คู่มือเรียน-สอบคณิตศาสตร์ ประถม 4 สรุปเนื้อหา พร้อมตัวอย่างละเอียด รวบรวมและจัดทำโดย : สุรีย์วรรณ พุ่มเจริญ ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 25

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน (04/06/2559)

165.00 บาท
ลดเหลือ

156.75 บาท (5%)
ประหยัด
8.25 บาท

เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ สรุปเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ

เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ สรุปเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ รวบรวมและจัดทำโดย : ภัณฑิรา วรานุเคราะห์โชค ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2559 จำน

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน 23/07/2559 (update 23/07/2559)

165.00 บาท

แบบฝึกการเรียนกลุ่มทักษะ แต่งความ ย่อความ จดหมาย ชั้นประถมปีที่ ๖(หนังสือไม่มีแล้ว)

แบบฝึกการเรียนกลุ่มทักษะ แต่งความ ย่อความ จดหมาย ชั้นประถมปีที่ ๖  สำนักพิมพ์ ศสว พิมพ์พ.ศ ไม่มีบอกไว้  หนา 122 หน้า มีขนาด 18.5

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 21/09/2555 (update 21/09/2555)

150.00 บาท

เขื่อนที่น่าสนใจ

เขื่อนที่น่าสนใจ โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 10/09/2556 (update 10/09/2556)

150.00 บาท

ดิน ทรัพยากรของเรา

ดิน ทรัพยากรของเรา หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับประถมศึกษา โดย กร

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 10/09/2556 (update 10/09/2556)

150.00 บาท

กิจกรรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หนังสือไม่มีแล้ว)

กิจกรรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย พิมล ทัศศรี   พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2530 จัดพิมพ์โดย บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 24/08/2556 (update 24/08/2556)

150.00 บาท

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (หนังสือไม่มีแล้ว)

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระท

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 24/08/2556 (update 24/08/2556)

150.00 บาท

แบบสอนอ่านสร้างเสริมประสปการณ์ชีวิต

หนังสือหนา 32 หน้า มีขนาด 18.5 x 25.5 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพดีอยู่ ปกเก่าถลอกเล็กน้อย  ตัวหนังสือตัวโต ยังไม่ถูกใช้ เก่าเก็บ ภาพสีสวยงา

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 26/07/2557 (update 26/07/2557)

150.00 บาท

สรุปเนื้อหาหลักภาษาอังกฤษ ป.6 พร้อมแนวข้อสอบเฉลยทุกข้อ

สรุปเนื้อหาหลักภาษาอังกฤษ ป.6 พร้อมแนวข้อสอบเฉลยทุกข้อ รวบรวมและจัดทำโดย : พี่ติวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กันยายน 2

ร้าน: หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมายออน (26/12/2558)

150.00 บาท
ลดเหลือ

142.50 บาท (5%)
ประหยัด
7.50 บาท

หลักการคิดเลขเร็ว

หนา 187 หน้า ปกอ่อน มีขนาด 13 x 18.5 ซ.ม หนังสือมีสภาพ ปกเก่าถลอกไปบ้าง เนื้อหาด้านในสภาพดี กระดาษเหลืองเก่าน่าดู 

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 12/07/2558 (update 12/07/2558)

150.00 บาท

แบบเรียนศีลธรรม ชั้นประถมปีที่ ๖

งานไม้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดย ประสาร ทองภักดี  

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 24/08/2556 (update 24/08/2556)

150.00 บาท

 

Totla Products 251 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount ระดับประถมศึกษา , หนังสือเรียน Text Book , หนังสือ , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด