ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

คู่มือการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ พัฒนาการอ่าน Target Readings เล่ม 3 ม.3
คู่มือการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ พัฒนาการอ่าน Target Readings เล่ม 3 ม.3

รายละเอียด ชื่อหนังสือ คู่มือการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ พัฒนาการอ่าน Target Readings เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับ
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

220.00 บาท

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4-6
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4-6

<h3> <br /> รหัสสินค้า &nbsp;&nbsp; &nbsp;2001100052126<br /> &nbsp;คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและกา
อ่านต่อ
03/10/2553 (update 03/10/2553)

104.00 บาท

คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

<h3> <br /> <br /> รหัสสินค้า &nbsp;&nbsp; &nbsp;2001100051853<br /> คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเท
อ่านต่อ
03/10/2553 (update 03/10/2553)

61.00 บาท

คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาจาวา ชช.4 ม.4-6
คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาจาวา ชช.4 ม.4-6

<h3> <br /> <br /> รหัสสินค้า &nbsp;&nbsp; &nbsp;2001100051891<br /> คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเท
อ่านต่อ
03/10/2553 (update 03/10/2553)

108.00 บาท

คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาซี ชช.4 ม.4-6
คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาซี ชช.4 ม.4-6

<h3> รหัสสินค้า &nbsp;&nbsp; &nbsp;2001100051969<br /> คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาซี ชช.4 ม
อ่านต่อ
03/10/2553 (update 03/10/2553)

108.00 บาท

คู่มือฟิสิกส์ 3 พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6
คู่มือฟิสิกส์ 3 พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

คู่มือฟิสิกส์ 3 พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6 รหัสสินค้า : 1542409100 ผู้แต่ง : รศ.มานัส มงคลสุข
อ่านต่อ
10/10/2553 (update 10/10/2553)

145.00 บาท

คู่มือแอดมิสชันส์ 53 GAT - PAT
คู่มือแอดมิสชันส์ 53 GAT - PAT

คู่มือแอดมิสชันส์ 53 GAT - PAT รหัสสินค้า : 1990041100 ผู้แต่ง : พีระ พนาสุภน
อ่านต่อ
10/10/2553 (update 10/10/2553)

50.00 บาท

ชีววิทยา ม.6
ชีววิทยา ม.6

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ชีววิทยา ม.6 ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำก
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

88.00 บาท

ชีววิทยา ม.6 (ฉบับ อญ. หลักสูตร 44)
ชีววิทยา ม.6 (ฉบับ อญ. หลักสูตร 44)

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ชีววิทยา ม.6 (ฉบับ อญ. หลักสูตร 44) ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข และคณะ สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพว
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

88.00 บาท

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.4-6 ( ฉบับ อญ. )
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.4-6 ( ฉบับ อญ. )

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.4-6 ( ฉบับ อญ. ) รายละเอียด ชื่อหนังสือ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงช
อ่านต่อ
17/07/2553 (update 17/07/2553)

79.00 บาท

ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.2
ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.2

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.2 ชื่อผู้แต่ง ผศ. พลับพลึง คงชนะ และคณะ สำนักพิมพ์ สำนักพ
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

85.00 บาท

ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3
ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3 ชื่อผู้แต่ง ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์ และคณะ สำนักพิมพ์ สำนักพิ
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

89.00 บาท

ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้น ม.2
ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้น ม.2

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้น ม.2 ชื่อผู้แต่ง อ.วีระศิลป์ ช้างขนุน และคณะ สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ บร
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

80.00 บาท

ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ภูมิศาสตร์ ชั้น ม.2
ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ภูมิศาสตร์ ชั้น ม.2

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ภูมิศาสตร์ ชั้น ม.2 ชื่อผู้แต่ง ผศ.กวี วรกวิน และ ผศ.สุขุม เฉลยทรัพย์ สำนักพิมพ์ สำนักพิ
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

89.00 บาท

ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้น ม.2
ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้น ม.2

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้น ม.2 ชื่อผู้แต่ง พระระพิน พุทฺธิสาโร และคณะ สำนักพิมพ์ สำนักพ
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

72.00 บาท

ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้น ม.3
ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้น ม.3

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้น ม.3 ชื่อผู้แต่ง พระระพิน พุทฺธิสาโร และ ดร. วีรชาติ นิ่มอนงค์
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

85.00 บาท

80.00 บาท

COMPREHENSION แนวใหม่ (หนังสือไม่มีแล้ว)

COMPREHENSION แนวใหม่ โดย ผศ. วิโรจน์  พานิชกิจ พิมพ์ครั้งที่/พ.ศ/ จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์แม็ค หนังสือมีขนาด 13x18 ซม.&nb

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 23/10/2554 (update 23/10/2554)

150.00 บาท

COMPUTATIONAL MATHEMATICS

COMPUTATIONAL MATHEMATICS หนา 688 กว่าหน้า มีขนาด 15 x  22 ซ.ม ปกแข็ง หนังสือมีสภาพดีอยู่  เนื้อกระดาษออกเหลืองเก่า

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 22/09/2555 (update 22/09/2555)

550.00 บาท

CONCEPT IN MATHS 1

CONCEPT IN MATHS 1 ประกอบด้วยเนื้อหาครบสมบูรณ์ของ คณิตศาสตร์ ม.4 พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 25/04/2556 (update 25/04/2556)

140.00 บาท

CONDENSED BIOLOGY ชีววิทยา ม.6

CONDENSED BIOLOGY ชีววิทยา ม.6 โดย ผศ. วิชัย เชิดชีวศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 252

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 23/10/2554 (update 23/10/2554)

250.00 บาท

CONDENSED ENGLISH ม.ปลาย

CONDENSED ENGLISH ม.ปลาย โดย อาจารย์เกริกศักดิ์ บรรจงจิตร พิมพ์ครั้งที่ - พ.ศ 2537 จัดพิมพ์โดย บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด หนังสือหนา

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/05/2556 (update 05/05/2556)

120.00 บาท

CORRECT YOUR ENGLISH

CORRECT YOUR ENGLISH โดยB. MENDELSSOHN สำนักพิมพ์- พิมพ์ครั้งที่ 7 ค.ศ. 1971 หนังสือหนา 182 หน้า มีขนาด 12 x 18.5 ซ.ม.  &nbs

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 23/10/2556 (update 23/10/2556)

150.00 บาท

CORRECT YOUR ENGLISH (จองแล้วค่ะ Order 552602)

เป็นหนังสือเรียนภาษาของต่างประเทศเล่มเก่าๆ     หนังสือหนา 182 หน้า มีขนาด 13  x 18.5 ซ.ม  ปกอ่อน   ห

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

155.00 บาท

Cry the Beloved Country

Cry the Beloved Country โดย Alan Paton สำนักพิมพ์LONGMAN พิมพ์ครั้งที่ 3 ค.ศ. 1963 หนังสือหนา 118 หน้า มีขนาด  13x18.5  ซ.ม.

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 24/10/2556 (update 24/10/2556)

150.00 บาท

CURRENT ENGLISH 5 (หนังสือไม่มีแล้ว)

CURRENT ENGLISH 5 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ อ 019-0110 ภาษาอังกฤษหลัก 13-14 โดย รศ. ดร. สามารถ  สัมพันธารักษ์ พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2539 ส

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/11/2554 (update 06/11/2554)

90.00 บาท

CURRENT ENGLISH M.2 (หนังสือไม่มีแล้ว)

CURRENT ENGLISH M.2 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ พิมพ์ครั้งที่ 10 ปีพ.ศ 2529 หนา  293 หน้า มีขนาด 16.5  x 23.5 ซ.ม ปกอ่อน หนังส

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 23/06/2555 (update 23/06/2555)

250.00 บาท

David and Marianne John Dent

David and Marianne John Dent โดย Joanna Stubbs สำนักพิมพ์Longman พิมพ์ครั้งที่ 1 ค.ศ. 1972 หนังสือหนา 67 หน้า มีขนาด  13x19.5&nbs

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 24/10/2556 (update 24/10/2556)

65.00 บาท

DEVELOP YOUR ENGLISH

DEVELOP YOUR ENGLISH FOR MS.5 ST

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 22/07/2556 (update 22/07/2556)

280.00 บาท

DEVELOPING READING SKILLS

  หนังสือหนา 267 หน้า มีขนาด 14.5 x 20 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพดี ปกหนังสือมีรอยถลอกและรอยหักพับตามมุมพอสมควร กระดาษเหลือง

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/05/2557 (update 06/05/2557)

170.00 บาท

DEVELOPING READING SKILLS (หนังสือไม่มีแล้ว)

DEVELOPING READING SKILLS หลักการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ  ,   เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระดับ จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยPSP พิมพ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 23/10/2554 (update 23/10/2554)

140.00 บาท

DIFFERENTIAL CALCULUS คณิตศาสตร์สูง ภาค 1

DIFFERENTIAL CALCULUS คณิตศาสตร์สูง ภาค 1

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 14/08/2556 (update 14/08/2556)

250.00 บาท

 

Totla Products 2363 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount ระดับมัธยม , หนังสือเรียน Text Book , หนังสือ , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด