ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

เตรียมสอบ O-NET คณิตศาสตร์
เตรียมสอบ O-NET คณิตศาสตร์

เตรียมสอบ O-NET คณิตศาสตร์ รหัสสินค้า : 1990005100 ผู้แต่ง : คณาจารย์แม็ค
อ่านต่อ
10/10/2553 (update 10/10/2553)

75.00 บาท

วิทยาศาสตร์ ม.2 (ฉบับ อญ. หลักสูตร 44)
วิทยาศาสตร์ ม.2 (ฉบับ อญ. หลักสูตร 44)

รายละเอียด ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์ ม.2 (ฉบับ อญ. หลักสูตร 44) ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ สำนักพิมพ์ บริษัท พั
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

75.00 บาท

ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้น ม.3
ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้น ม.3

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้น ม.3 ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. วรพิทย์ มีมาก
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

75.00 บาท

หนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ม.5
หนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ม.5

รหัสสินค้า   22001100047726 หนังสือเรียน ภาษาไทย ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ม.5    ผู้แต่ง   สพฐ.   กล่องละ&n
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

75.00 บาท

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.5
หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.5

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
(14/06/2557)

75.00 บาท

หนังสือเรียน แบบเรียน ภาษาไทย ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)
หนังสือเรียน แบบเรียน ภาษาไทย ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)

หนังสือเรียน แบบเรียน ภาษาไทย ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรแกนกลาง 2551) รหัสสินค้า : 2501123110 ผู้แต่ง : อ.เพ็ญศรี จันทร์ดวง และคณะ
อ่านต่อ
10/10/2553 (update 10/10/2553)

75.00 บาท

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)
หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)

หนังสือเรียน แบบเรียน ภาษาไทย ม.5 เทอม 1 (หลักสูตรแกนกลาง 2551) รหัสสินค้า : 2501122110 ผู้แต่ง : อ.เพ็ญศรี จันทร์ดวง และคณะ
อ่านต่อ
10/10/2553 (update 10/10/2553)

75.00 บาท

หนังสือเรียน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4   ( หลักสูตรแกนกลาง 51 )
หนังสือเรียน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4 ( หลักสูตรแกนกลาง 51 )

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
11/07/2553 (update 11/07/2553)

75.00 บาท

สื่อสัมฤทธิ์มาตรฐานชีวิตกับสิ่งแวดล้อมฯม.4
สื่อสัมฤทธิ์มาตรฐานชีวิตกับสิ่งแวดล้อมฯม.4

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
(12/06/2557)

75.00 บาท

หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.2
หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.2

หนังสือเรียน ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.2 Barcode : 9786162031342 ราคาปก : 75 บาท "หนังสือเรียน ประกันคุณภาพ 51 ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.2 barcode : 9
อ่านต่อ
12/06/2557 (update 12/06/2557)

75.00 บาท

ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ม.4-ม.6
ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ม.4-ม.6

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
(12/06/2557)

74.00 บาท

หนังสือเรียน Listen in 2 ม.5
หนังสือเรียน Listen in 2 ม.5

หนังสือเรียน แบบเรียน Listen in 2 ม.5 รหัสสินค้า : 7501210140 ผู้แต่ง : David Nunan
อ่านต่อ
10/10/2553 (update 10/10/2553)

74.00 บาท

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้น ม.4-6 ( ฉบับ อญ.)
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้น ม.4-6 ( ฉบับ อญ.)

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้น ม.4-6 ( ฉบับ อญ.) รายละเอียด ชื่อหนังสือ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสั
อ่านต่อ
17/07/2553 (update 17/07/2553)

74.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ม.4 - ม.6 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ม.4 - ม.6 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ม.4 - ม.6 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม Barcode : 9786162031823 ราคาปก : 74 บาท "หนังสือเรียน ประกันคุณภาพ 51 ประชากร
อ่านต่อ
12/06/2557 (update 12/06/2557)

74.00 บาท

หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3
หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
(12/06/2557)

74.00 บาท

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3
หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
(12/06/2557)

74.00 บาท

แบบเรียนสังคมศึกษา ส 041 ศิลปะการประชุม

เป็นแบบเรียนหลักสูตรเก่า ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย สมพงศ์  เกษมสิน   เรียบเรียง พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ 2519 ส

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 25/01/2552 (update 25/01/2552)

220.00 บาท

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2521-2522-2523-2524 อังกฤษ ก.ข.ค(หนังสือไม่มีแล้ว)

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2521-2522-2523-2524 อังกฤษ ก.ข.ค. โครงการหนังสือเสริมการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเหตุผล พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 252

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 23/10/2554 (update 23/10/2554)

220.00 บาท

เฉลยข้อสอบ ENTRANCE ฉบับรวม 10 พ.ศ. คณิตศาสตร์ กข. (หนังสือไม่มีแล้ว)

เฉลยข้อสอบ ENTRANCE ฉบับรวม 10 พ.ศ. คณิตศาสตร์ กข.

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 11/05/2556 (update 11/05/2556)

220.00 บาท

A Direct Method English Course Pupils BOOK 3 (Order 552601 จองแล้วค่ะ)

A Direct Method English Course Pupils BOOK 3 พิมพ์ปี 1971 ขององค์การค้าคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือมีขนาด12 .5 x 18. 5 ซม.  หนา&

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 18/06/2555 (update 18/06/2555)

220.00 บาท

วิชาการพละศึกษา

เป็นหนังสือสำหรับนักเรียน ปกศ.,ปก.ศ. สูง  ครูผู้สอบชุดวิชาพลศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รุ่นเก่าๆ โดย อาจารย์ สนอง นพสงค์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

220.00 บาท

ภาษาอังกฤษ กข. Entrance 2510-2515 (หนังสือไม่มีแล้ว)

ภาษาอังกฤษ กข. Entrance 2510-2515 โดย อัชฌา ธีรพัฒนะ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2515 สำนักพิมพ์ แพร่พิทยา หนังสือหนา 199 หน้า มีขนาด 12 / 18

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/05/2554 (update 06/05/2554)

220.00 บาท

เฉลยข้อสอบคัอเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2532-2538

  หนังสือเล่มหนา 360 หน้า มีขนาด 18.5 x 26 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพ ปกเก่าถลอกไปบ้าง มุมปกมีรอยหักพับอยู่ เนื้อหาด้านในสะอาดดี กร

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 02/04/2557 (update 02/04/2557)

220.00 บาท

เคมี เฉลยข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2528-2534

  หนังสือเล่มหนา 350 หน้า มีขนาด 18.5 x 26 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพปกเก่าถลอกน่าดู ขอบปกหน้าด้านเปิดมีรอยฉีกขาดเล็กน้อย เนื้อหาด้านใน

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 02/04/2557 (update 02/04/2557)

220.00 บาท

แบบเรียนภาษาไทย ท 402 หลักภาษาและการใช้ภาษา (หนังสือไม่มีแล้ว)

เป็นหนังสือแบบเรียนรุ่นเก่าแล้วของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิม์ครั้งที่ 3  พ.ศ 2523  สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จัดพิมพ์ โดย 

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 16/01/2552 (update 16/01/2552)

220.00 บาท

หนังสืออ่านภาษาไทย สำหรับรายวิชา ท ๕๐๓ ท ๕๐๔

เป็นหนังสือแบบเรียนรุ่นเก่าแล้วของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ พิม์ครั้งที่ 4 พ.ศ 2521 ของกรมวิชาการ กระทรางศึกษาธิการ  องค์การค้าของคุรุสภ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 25/01/2552 (update 25/01/2552)

220.00 บาท

220.00 บาท

คู่มือวิทยาศาสตร์ พ.ม.

คู่มือวิทยาศาสตร์ พ.ม. โดย เตือนใจ ชัยอินคำ และคณะ สำนักพิมพ์ ประสานมิตร พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.- หนังสือหนา 344 หน้า มีขนาด 18.7 x 26.1

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 29/12/2554 (update 29/12/2554)

220.00 บาท

คณิตศาสตร์แผนใหม่ 4 (จองแล้วค่ะ Order 552603)

คณิตศาสตร์แผนใหม่ 4   โดย ผศ. กมล เอกไทยเจริญ  อจ.สุรพล วัฒนวิกย์กิจ จัดทำโดยสำนักพิมพ์ กราฟิคอาร์ต พิมพ์ครั้งที่ 2  พ.

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 14/09/2555 (update 14/09/2555)

220.00 บาท

EQUILIBRIUM STATISTICAL PHYSIS

EQUILIBRIUM STATISTICAL PHYSIS โดย MICHAEL PLISCHKE สำนักพิมพ์ - พิมพ์ครั้งที่ - ค.ศ. - หนังสือหนา 356 หน้า มีขนาด 15.3 x 22.3 ซ.ม. ปก

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 20/01/2555 (update 20/01/2555)

220.00 บาท

KEY TO PROBLEMS MATHS

KEY TO PROBLEMS MATHS PROBLEMS CENTER โดยทีมงานแพทย์วิศวะ จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์เพียรรุ่งโรจน์การพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ 25

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 23/10/2554 (update 23/10/2554)

220.00 บาท

PROBLEMS'MATHS (จองแล้วค่ะ Order 552770)

PROBLEMS'MATHS พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ 2532 หนา 493 หน้า มีขนาด 12.5x 18.5ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพ ดีอยู่ ปกเก่าถลอกเล็กน้อ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 22/09/2555 (update 22/09/2555)

220.00 บาท

 

Totla Products 2363 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount ระดับมัธยม , หนังสือเรียน Text Book , หนังสือ , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด