ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

วิทยาศาสตร์ ม.3 (ฉบับ อญ. หลักสูตร 44)
วิทยาศาสตร์ ม.3 (ฉบับ อญ. หลักสูตร 44)

รายละเอียด ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์ ม.3 (ฉบับ อญ. หลักสูตร 44) ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ สำนักพิมพ์ บริษัท พั
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

62.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.3
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.3

รหัสสินค้า   2001100048310 หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.3 ผู้แต่ง   สสวท กล่องละ &nb
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

61.00 บาท

คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

<h3> <br /> <br /> รหัสสินค้า &nbsp;&nbsp; &nbsp;2001100051853<br /> คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเท
อ่านต่อ
(03/10/2553)

61.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5

รหัสสินค้า   2001100048549 หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5 ผู้แต่ง   อค.   กล่องละ  
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

61.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ละครสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ละครสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)

รหัสสินค้า   2001100048235 หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ละครสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ผู้แต่ง   สพฐ. กล
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

61.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ละครสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ละครสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)

รหัสสินค้า   2001100048235 หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ละครสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ผู้แต่ง   สพฐ. กล
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

61.00 บาท

หนังสือเรียนสาระการเรียนเรียนรู้ เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ LISTEN AND HEAR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หนังสือเรียนสาระการเรียนเรียนรู้ เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ LISTEN AND HEAR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หนังสือเรียนสาระการเรียนเรียนรู้ เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ LISTEN AND HEAR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียด รายละเอียดหนังสือ (บรรณนิทัศน์) ช
อ่านต่อ
(17/07/2553)

60.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100047290  หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ผู้แต่ง   สพฐ.  
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

60.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

รหัสสินค้า   2001100047832 หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ผู้แต่ง   สสวท กล่องละ   70
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

60.00 บาท

หนังสือเรียน แบบเรียน ภาษาไทย ม.5
หนังสือเรียน แบบเรียน ภาษาไทย ม.5

รายละเอียด ชื่อ หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.5 ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช และคณะ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด ขนาดรูปเล
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

60.00 บาท

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 (ฉบับ อญ. หลักสูตร 44)
ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 (ฉบับ อญ. หลักสูตร 44)

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 (ฉบับ อญ. หลักสูตร 44) ชื่อผู้แต่ง อาจารย์วีระศิลป์ ช้างขนุน และคณะ สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิช
อ่านต่อ
(10/07/2553)

60.00 บาท

หนังสือเรียน แบบเรียน วิชา เคมี ม.5
หนังสือเรียน แบบเรียน วิชา เคมี ม.5

รายละเอียด ชื่อ หนังสือเรียน เคมี ม.5 ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

60.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมภาษา อังกฤษ LISTEN AND HEAR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หนังสือเรียน สาระการเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมภาษา อังกฤษ LISTEN AND HEAR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายละเอียด รายละเอียดหนังสือ (บรรณนิทัศน์) ชื่อหนังสือ หนังสือเรียน สาระการเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ LISTEN AND HEAR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
อ่านต่อ
10/07/2553 (update 10/07/2553)

60.00 บาท

แบบเรียน แบบฝึกหัด Workbook MegaGoal 4
แบบเรียน แบบฝึกหัด Workbook MegaGoal 4

แบบเรียน แบบฝึกหัด Workbook MegaGoal 4
อ่านต่อ
10/10/2553 (update 10/10/2553)

60.00 บาท

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.5 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)
หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.5 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)

หนังสือเรียน แบบเรียน สุขศึกษา ม.5 (หลักสูตรแกนกลาง 2551) รหัสสินค้า : 2504208110 ผู้แต่ง : ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์และคณะ
อ่านต่อ
10/10/2553 (update 10/10/2553)

60.00 บาท

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.5 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)
หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.5 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)

หนังสือเรียน แบบเรียน สุขศึกษา ม.5 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551) รหัสสินค้า : 2504208100 ผู้แต่ง : ผศ.ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์
อ่านต่อ
10/10/2553 (update 10/10/2553)

60.00 บาท

การเมืองระหว่างประเทศในทศวรรษ 1980 โซเวียต-สหรัฐ กับสงครามเย็นครั้งที่ 2(หนังสือไม่มีแล้ว)

การเมืองระหว่างประเทศในทศวรรษ 1980 โซเวียต-สหรัฐ กับสงครามเย็นครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งแรก  ปีพ.ศ 2523 สำนักพิมพ์ พาสิโก จัดพิมพ์ หนังสือ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 29/06/2555 (update 29/06/2555)

200.00 บาท

เตรียมสอบคณิตศาสตร์แผนใหม่ ม.2 ฉบับประสบการณ์ ตรงตามหลัก ค.203 ค.204

เตรียมสอบคณิตศาสตร์แผนใหม่ ม.2 โดย เสน่ห์  ผดุงญาติ จัดพิมพ์จำหน่ายโดย อักษรบัณฑิต พิมพ์ครั้งที่/ พ.ศ/ หนังสือมีขนาด 19x26 ซม. หน

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/11/2554 (update 06/11/2554)

200.00 บาท

สวนหลวง......เสี้ยวหนึ่งของชีวิต หนังสือสือส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษา (หนังสือไม่มีแล้ว)

สวนหลวง......เสี้ยวหนึ่งของชีวิต หนังสือสือส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษา สวนหลวง..เสี้ยวหนึ่งของชีวิต เป็นเรื่องชีวิตของครอบครัวคนไทยในกรุงเท

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 22/03/2553 (update 22/03/2553)

200.00 บาท

คลังข้อสอบคณิตศาสตร์ THE TUTOR

  หนังสือเล่มหนา 156 หน้า มีขนาด 14.5 x 21 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภาพดีอยู่ ปกเก่ายับไปบ้าง  เนื้อกระดาษด้านในเหลืองเก่า

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 08/03/2557 (update 08/03/2557)

200.00 บาท

เอกสารการอบรมครูคณิตศาสตร์ แผนปัจจุบัน เล่ม1

เอกสารการอบรมครูคณิตศาสตร์ แผนปัจจุบัน เล่ม1

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 11/05/2556 (update 11/05/2556)

200.00 บาท

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2510-2515 ชีววิทยา(หนังสือไม่มีแล้ว)

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  2510-2515 ชีววิทยา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ 2515 สำนักพิมพ์ แพร่พิทยา หนังสือมีขนาด 11x18.5ซม.  หนา 124 หน

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 10/10/2555 (update 10/10/2555)

200.00 บาท

My Math Companion SECONDARY1

My Math Companion SECONDARY1 โดย - สำนักพิมพ์ - พิมพ์ครั้งปีพ.ศ 2010 หนังสือหนา 184 หน้า มีขนาด 21.4 x 27.9 ซ.ม ปกอ่อน หนังสือมีสภ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 19/01/2555 (update 19/01/2555)

200.00 บาท

คู่มือสอบบรรจุบุคคลเขารับราชการ ก.พ. เฉพาะตำแหน่ง เศรษฐกร 3

คู่มือสอบบรรจุบุคคลเขารับราชการ ก.พ. เฉพาะตำแหน่ง เศรษฐกร 3 โดย โภคิน คงสกุล มาลินี วงศ์บัณฑูร สำนักพิมพ์ พัฒนาหลักสูตร พิมพ์ครั้งที่ - พ.

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 29/12/2554 (update 29/12/2554)

200.00 บาท

200.00 บาท

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2528-2533 คณิตศาสตร์ ก

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2528-2533 คณิตศาสตร์ ก

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 14/08/2556 (update 14/08/2556)

200.00 บาท

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์ , เคมี , ชีว ,คณิต ก.ข.,อังกฤษก.ข. ปี2523

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย   ฟิสิกส์ , เคมี , ชีว ,คณิต ก.ข.,อังกฤษก.ข. ปี2523 พิมพ์ครั้งที่ - พ.ศ 2523 บริษัท เดียร์-บุ๊ค จำกัด

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 10/10/2555 (update 10/10/2555)

200.00 บาท

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2510-2515 ภาษาไทย ก ข (หนังสือไม่มีแล้ว)

เป็นหนังสือเรียนเฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รุ่นเก่าๆ โดย ทม กุสุมา ณอยุธยา เรียบเรียง สำนักพิมพ์ แพร่วิทยา พ.ศ 2516 หนังสือมีขนา

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

200.00 บาท

Revisez Votre Francais nbsp;(หนังสือไม่มีแล้ว)

Revisez Votre Francais แบบฝึกหัดภาษาฝรั่งเศสชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมเฉลย , เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2527 โดย สมเกียรติ วีระวุฒิวงศ์ อ.บ.(

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 23/10/2554 (update 23/10/2554)

200.00 บาท

การสอนแบบสรรค์สร้างความรู้

การสอนแบบสรรค์สร้างความรู้  ปฏิรูปการเรียนรู้ ไมเคิล ลิตเติลไดท์ และ ลอรา ฮักซ์ฟอร์ด บรรณาธิการฉบับภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 20/01/2555 (update 20/01/2555)

200.00 บาท

โจทย์ข้อสอบบริหารธุรกิจ (คุณใหญ่ จองแล้วค่ะ)

โจทย์ข้อสอบบริหารธุรกิจ โดย Chai Preecha สำนักพิมพ์ PSP พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2535 หนังสือหนา 338 หน้า มีขนาด 17.5 x 24.8 ซ.ม ปกอ่อน

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 29/12/2554 (update 29/12/2554)

200.00 บาท

คู่มือ คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 4 ค.014

คู่มือ คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 4 ค.014

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 11/05/2556 (update 11/05/2556)

200.00 บาท

 

Totla Products 2174 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount ระดับมัธยม , หนังสือเรียน Text Book , หนังสือ , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด