รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
VIP

               ระบบประกาศ.com   รับออกแบบและจำหน่ายเครื่องเสียงระบบประกาศ ระบบเสียงห้องประชุม ระบบเสียงตามสาย ทางเรารับออกแบบระบบเสียงประกาศ วางระบบเสียงตามสาย ออกแบบระบบภาพ - เสียงห้องประชุม มีจำหน่ายเครื่องขยายเสียงทั้งเครื่องเสียงในประเทศและครื่องขยายเสียงเพาเวอร์มิกเซอร์จากต่างประเทศ มีจำหน่ายอุปกรณ์ต่างในระบบประกาศ PA เช่น มิกเซอร์ mixer เพาเวอร์แอม Power amp EQ Microphone ไมค์ไร้สาย ไมค์ประชุม ลำโพงฮอร์น ยูนิตฮอร์น ปากฮอร์น ไลน์ลูก อิเล็กทรอนิกส์ครอสโซเวอร์ เป็นต้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.ระบบประกาศ.com

เครื่อง Mixer สำหรับเครื่องขยายเสียงตามสาย รุ่น MX-601
รหัสสินค้า: 000001
ราคา 6,600.00 บาท
รายละเอียด:

เครื่อง Mixer สำหรับเครื่องขยายเสียงตามสาย รุ่น MX-601

   Mixer ระบบกระจายเสียง 4 MIC/Line, 3  AUX   เครื่อง Mixer เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงสำหรับเครื่องขยายเสียงตามสายวัตต์สูงๆที่ไม่มี Mixer ในตัว เช่น รุ่น PAK-Lxxxx


คุณสมบัติเครื่อง Mixer สำหรับเครื่องขยายเสียงตามสาย รุ่น MX-601

1. ชนิดของเครื่อง : เป็นเครื่อง Mixer สำหรับเครื่องขยายเสียงตามสายชนิด MONO
2. ช่องต่อสัญญาณเข้า : มีช่องต่อไมค์ 4 ช่อง
                                มีช่องต่อสัญญาณอื่นๆเช่น CD, เครื่องเล่น MP3, Computor = 3 ช่อง
3. คุณสมบัติการปรับแต่งสัญญาณเสียง : มีปุ่มปรับความดังแต่ละช่องสัญญาณขาเข้า
                                                    มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม - แหลมแต่ละช่องสัญญาณขาเข้า
4. การกินไฟ : กินไฟบ้าน  220 Volt AC

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.wsslp.com
Tell a Friend
เครื่องขยายเสียงตามสาย รุ่น PAD-2012
รหัสสินค้า: 000017
ราคา 5,600.00 บาท
รายละเอียด:

    กำลังขยาย 200 W.RMS / 4 MIC / 2 Aux /ใช้ไฟ 12 Vdc จาก Battery ได้ เครื่องขยายเสียงตามสาย รุ่น PAD-2012 เป็นเครื่องขยายเสียงสำหรับระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน ระบบกระจายเสียงโรงเรียน หรือระบบประกาศโรงงาน อีกทั้งเป็นเครื่องผสมสัญญาณในตัว (Mixer) และยังมี Line Matching ในตัวทำให้สะดวกในการต่อใช้งาน


คุณสมบัติเครื่องขยายเสียงตามสาย รุ่น PAD-2012

1. ชนิดของเครื่อง : เป็นเเครื่องขยายเสียงตามสายชนิด MONO
2. กำลังวัตต์สูงสุด : 200 W.RMS
3. ช่องต่อสัญญาณเข้า :  มีช่องต่อไมค์ 4 ช่อง
                                   มีช่องต่อสัญญาณอื่นๆเช่น CD, เครื่องเล่น MP3, Computor = 2 ช่อง
4. คุณสมบัติการปรับแต่งสัญญาณเสียง : มีปุ่มปรับความดังแต่ละช่องสัญญาณขาเข้า
                                                         มีปุ่มปรับโทนเสียงแต่ละช่องสัญญาณขาเข้า
                                                         มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม - กลาง -แหลมรวม (Master)
5. ช่องต่อสัญญาณออก : ช่องต่อลำโพงโดยตรง 2, 4, 8, 16 ohm
                                    ช่องต่อลำโพงผ่านลายลูก 70 V, 100 V
6. การกินไฟ : กินไฟบ้าน  220 Volt AC และไฟจาก Battery 12 Vdc

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.wsslp.com
Tell a Friend
เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ รุ่น MT-500SE
รหัสสินค้า: 000010
ราคา 19,000.00 บาท
รายละเอียด:

    กำลังขยาย 240+240 W.RMS, 7 MIC/Line, 1  AUX   เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ รุ่น MT-500SE เป็นเครื่องขยายเสียงเหมาะสำหรับระบบเสียงห้องประชุม, ห้องอบรม, เครื่องเสียงงานกลางแจ้งงานออกบูสขายสินค้าเป็นต้น อีกทั้งเป็นเครื่องผสมสัญญาณในตัว (Mixer) ทำให้สะดวกในการต่อใช้งาน


คุณสมบัติเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ รุ่น MT-500SE

1. ชนิดของเครื่อง : เป็นเเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ชนิด STEREO
2. กำลังวัตต์สูงสุด : 240 + 240 W.RMS
3. ช่องต่อสัญญาณเข้า :  มีช่องต่อไมค์/Line 7 ช่อง
                                   มีช่องต่อสัญญาณอื่นๆเช่น CD, เครื่องเล่น MP3, Computor = 1 ช่อง
4. คุณสมบัติการปรับแต่งสัญญาณเสียง : มีปุ่มปรับความดังแต่ละช่องสัญญาณขาเข้า
                                                         มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม - กลาง - แหลม แต่ละช่องสัญญาณขาเข้า
                                                         มี EQ 9 Band ในตัว
                                                         มี Digital ECho ในตัว
5. ช่องต่อสัญญาณออก : ช่องต่อลำโพงโดยตรง 4, 8, 16 ohm
6. การกินไฟ : กินไฟบ้าน  220 Volt AC

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.wsslp.com
Tell a Friend
เครื่องขยายเสียงดนตรีกลางแจ้ง รุ่น HT-2400
รหัสสินค้า: 000027
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

       กำลังขยาย 1,152 + 1,152W.RMS at 2 Ohm,  เครื่องขยายเสียงดนตรีกลางแจ้ง รุ่น HT-2400 เป็นเครื่องขยายเสียงเหมาะสำหรับระบบเสียงกลางแจ้ง เครื่องขยายเสียงดนตรี เครื่องขยายเสียงคอนเสริต เครื่องขยายเสียงคอนเสริร์ต เครื่องขยายเสียง concert เครื่องขยายเสียงหมอลำ เครื่องขยายเสียงหมอลำซิ่ง เป็นเครื่องขยายเสียงเปิดกับลำโพง 15 นิ้วหรือใหญ่กว่า เป็นเครื่องขยายเสียงเปิดกับลำโพงคู่หน้า เป็นเครื่องขยายเสียงเปิดกับลำโพงซับเบส


คุณสมบัติเครื่องขยายเสียงดนตรีกลางแจ้ง รุ่น HT-2400

1. ชนิดของเครื่อง : เป็นเครื่องขยายเสียงดนตรีกลางแจ้ง ชนิด STEREO
2. กำลังวัตต์สูงสุด : 1,152 W.RMS x2 at 2 Ohm, 625 W.RMS x2 at 4 Ohm, 378 W.RMS x2 at 8 Ohm,
3. ช่องต่อสัญญาณเข้า :  2 ช่อง ซ้าย - ขวา
4. ช่องต่อสัญญาณออก : ช่องต่อลำโพงโดยตรง 4, 8 ohm
5. การกินไฟ : กินไฟบ้าน  220 Volt AC

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.wsslp.com
Tell a Friend
ลำโพงฮอร์น มีใลน์ 70/100 โวลต์ รุ่น THL-100
รหัสสินค้า: 000029
ราคา 1,200.00 บาท
รายละเอียด:

    กำลังวัตต์ 60W MAX 100W  ลำโพงฮอร์น มีใลน์ 70/100 โวลต์ รุ่น THL-100   เป็นลำโพงเหมาะสำหรับใช้งานเป็นระบบกระจายเสียงหมู่บ้าน ระบบกระจายเสียงโรงเรียน ระบบประกาศโรงงาน


คุณสมบัติลำโพงฮอร์น มีใลน์ 70/100 โวลต์ รุ่น THL-100

1. ชนิดของลำโพง = เป็นลำโพงฮอร์น มีใลน์ 70/100 โวลต์ในตัว
2. กำลังวัตต์ = 60W MAX 100W
3. รองรับการต่อสัญญาณเข้า =  16 ohm, ใลน์ 70/100 โวลต์
4. ความไวในการตอบสนองต่อสัญญาณที่ 1 วัตต์ : 1 เมตร  = 103 dB
5. ตอบสนองความถี่  = 280 Hz - 7 KHz
6. ขนาดลำโพง (WxHxD) = 286 mm x 212 mm x 300 mm
7. น้ำหนักลำโพง = 1.9 Kg
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.wsslp.com
Tell a Friend
เครื่อง Mixer สำหรับเครื่องขยายเสียงดนตรีกลางแจ้ง รุ่น FX-822
รหัสสินค้า: 000035
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

    Mixer ระบบเสียงดนตรี 8 MIC/Line, 1  AUX  เครื่อง Mixer เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงสำหรับเครื่องขยายดนตรีกลางแจ้งวัตต์สูงๆที่ไม่มี Mixer ในตัว เหมาะสำหรับระบบเสียงกลางแจ้ง เครื่องขยายเสียงดนตรี ระบบเสียงห้องประชุม

คุณสมบัติเครื่อง Mixer สำหรับเครื่องขยายเสียงดนตรีกลางแจ้ง รุ่น FX-822

1. ชนิดของเครื่อง : เป็นเครื่อง Mixer สำหรับเครื่องขยายเสียงดนตรีกลางแจ้งชนิด STEREO
2. ช่องต่อสัญญาณเข้า : มีช่องต่อไมค์ 8 ช่อง
                                   มีช่องต่อสัญญาณอื่นๆเช่น CD, เครื่องเล่น MP3, Computor = 1 ช่อง
3. คุณสมบัติการปรับแต่งสัญญาณเสียง : มีปุ่มปรับความดังแต่ละช่องสัญญาณขาเข้า
                                                             มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม - กลาง - แหลมแต่ละช่องสัญญาณขาเข้า
                                                            มี Digital Echo ในตัว
4. การกินไฟ : กินไฟบ้าน  220 Volt AC

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.wsslp.com
Tell a Friend
ตู้ลำโพงไฟเบอร์ 2 ทาง รุ่น RF-12
รหัสสินค้า: 000036
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

   กำลังวัตต์ 250 W (RMS)  ลำโพง 12 นิ้ว  ตู้ลำโพงไฟเบอร์ 2 ทาง รุ่น RF-12   เป็นลำโพงตู้ 2 ทางขนาดลำโพง 12 นิ้วเหมาะสำหรับใช้งานเป็นระบบระบบเสียงกลางแจ้ง เครื่องขยายเสียงดนตรี ระบบเสียงห้องประชุม

คุณสมบัติตู้ลำโพงไฟเบอร์ 2 ทาง รุ่น RF-12

1. ชนิดของลำโพง = เป็นลำโพงตู้ 2 ทางขนาดลำโพง 12 นิ้ว
2. กำลังวัตต์ = 250 W (RMS)
3. รองรับการต่อสัญญาณเข้า =  8 ohm
4. ความไวในการตอบสนองต่อสัญญาณที่ 1 วัตต์ : 1 เมตร  = 100 dB
5. ตอบสนองความถี่  = 48 Hz - 18 KHz
6. ขนาดลำโพง (WxHxD) = ไม่ระบุ
7. น้ำหนักลำโพง =  ไม่ระบุ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.wsslp.com
Tell a Friend
เครื่องขยายเสียงตามสาย รุ่น PAD-2512
รหัสสินค้า: 000018
ราคา 8,700.00 บาท
รายละเอียด:

    กำลังขยาย 250 W.RMS / 4 MIC / 2 Aux /ใช้ไฟ 12 Vdc จาก Battery ได้ เครื่องขยายเสียงตามสาย รุ่น PAD-2512 เป็นเครื่องขยายเสียงสำหรับระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน ระบบกระจายเสียงโรงเรียน หรือระบบประกาศโรงงาน อีกทั้งเป็นเครื่องผสมสัญญาณในตัว (Mixer) และยังมี Line Matching ในตัวทำให้สะดวกในการต่อใช้งาน


คุณสมบัติเครื่องขยายเสียงตามสาย รุ่น PAD-2512

1. ชนิดของเครื่อง : เป็นเเครื่องขยายเสียงตามสายชนิด MONO
2. กำลังวัตต์สูงสุด : 250 W.RMS
3. ช่องต่อสัญญาณเข้า :  มีช่องต่อไมค์ 4 ช่อง
                                   มีช่องต่อสัญญาณอื่นๆเช่น CD, เครื่องเล่น MP3, Computor = 2 ช่อง
4. คุณสมบัติการปรับแต่งสัญญาณเสียง : มีปุ่มปรับความดังแต่ละช่องสัญญาณขาเข้า
                                                         มีปุ่มปรับโทนเสียงแต่ละช่องสัญญาณขาเข้า
                                                         มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม - กลาง -แหลมรวม (Master)
5. ช่องต่อสัญญาณออก : ช่องต่อลำโพงโดยตรง 2, 4, 8, 16 ohm
                                    ช่องต่อลำโพงผ่านลายลูก 70 V, 100 V
6. การกินไฟ : กินไฟบ้าน  220 Volt AC และไฟจาก Battery 12 Vdc

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.wsslp.com
Tell a Friend
เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ รุ่น MT-800SE
รหัสสินค้า: 000011
ราคา 21,000.00 บาท
รายละเอียด:

   กำลังขยาย 375 + 375 W.RMS, 7 MIC/Line, 1  AUX   เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ รุ่น MT-800SE เป็นเครื่องขยายเสียงเหมาะสำหรับระบบเสียงห้องประชุม, ห้องอบรม, เครื่องเสียงงานกลางแจ้งงานออกบูสขายสินค้าเป็นต้น อีกทั้งเป็นเครื่องผสมสัญญาณในตัว (Mixer) ทำให้สะดวกในการต่อใช้งาน


คุณสมบัติเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ รุ่น MT-800SE

1. ชนิดของเครื่อง : เป็นเเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ชนิด STEREO
2. กำลังวัตต์สูงสุด : 375 + 375 W.RMS
3. ช่องต่อสัญญาณเข้า :  มีช่องต่อไมค์/Line 7 ช่อง
                                   มีช่องต่อสัญญาณอื่นๆเช่น CD, เครื่องเล่น MP3, Computor = 1 ช่อง
4. คุณสมบัติการปรับแต่งสัญญาณเสียง : มีปุ่มปรับความดังแต่ละช่องสัญญาณขาเข้า
                                                         มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม - กลาง - แหลม แต่ละช่องสัญญาณขาเข้า
                                                         มี EQ 9 Band ในตัว
                                                         มี Digital ECho ในตัว
5. ช่องต่อสัญญาณออก : ช่องต่อลำโพงโดยตรง 4, 8, 16 ohm
6. การกินไฟ : กินไฟบ้าน  220 Volt AC

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.wsslp.com
Tell a Friend
เครื่องขยายเสียงดนตรีกลางแจ้ง รุ่น HT-3600
รหัสสินค้า: 000028
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

      กำลังขยาย 2,812 + 2,812W.RMS at 2 Ohm,  เครื่องขยายเสียงดนตรีกลางแจ้ง รุ่น HT-3600 เป็นเครื่องขยายเสียงเหมาะสำหรับระบบเสียงกลางแจ้ง เครื่องขยายเสียงดนตรี เครื่องขยายเสียงคอนเสริต เครื่องขยายเสียงคอนเสริร์ต เครื่องขยายเสียง concert เครื่องขยายเสียงหมอลำ เครื่องขยายเสียงหมอลำซิ่ง เป็นเครื่องขยายเสียงเปิดกับลำโพง 15 นิ้วหรือใหญ่กว่า เป็นเครื่องขยายเสียงเปิดกับลำโพงคู่หน้า เป็นเครื่องขยายเสียงเปิดกับลำโพงซับเบส


คุณสมบัติเครื่องขยายเสียงดนตรีกลางแจ้ง รุ่น HT-3600

1. ชนิดของเครื่อง : เป็นเครื่องขยายเสียงดนตรีกลางแจ้ง ชนิด STEREO
2. กำลังวัตต์สูงสุด : 2,812 W.RMS x2 at 2 Ohm, 1,806 W.RMS x2 at 4 Ohm, 1,176 W.RMS x2 at 8 Ohm,
3. ช่องต่อสัญญาณเข้า :  2 ช่อง ซ้าย - ขวา
4. ช่องต่อสัญญาณออก : ช่องต่อลำโพงโดยตรง 4, 8 ohm
5. การกินไฟ : กินไฟบ้าน  220 Volt AC

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.wsslp.com
Tell a Friend
ลำโพงฮอร์น มีใลน์ 70/100 โวลต์ รุ่น SHL-120
รหัสสินค้า: 000030
ราคา 1,250.00 บาท
รายละเอียด:

   กำลังวัตต์ 80W MAX 120W  ลำโพงฮอร์น มีใลน์ 70/100 โวลต์ รุ่น SHL-120   เป็นลำโพงเหมาะสำหรับใช้งานเป็นระบบกระจายเสียงหมู่บ้าน ระบบกระจายเสียงโรงเรียน ระบบประกาศโรงงาน


คุณสมบัติลำโพงฮอร์น มีใลน์ 70/100 โวลต์ รุ่น SHL-120

1. ชนิดของลำโพง = เป็นลำโพงฮอร์น มีใลน์ 70/100 โวลต์ในตัว
2. กำลังวัตต์ = 80W MAX 120W
3. รองรับการต่อสัญญาณเข้า =  16 ohm, ใลน์ 70/100 โวลต์
4. ความไวในการตอบสนองต่อสัญญาณที่ 1 วัตต์ : 1 เมตร  = 100 dB
5. ตอบสนองความถี่  = 250 Hz - 7 KHz
6. ขนาดลำโพง (WxHxD) = 375 mm x 205 mm x 385 mm
7. น้ำหนักลำโพง =  ไม่ระบุ
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.wsslp.com
Tell a Friend
เครื่องขยายเสียงตามสายระยะทางไกล รุ่น PAK-600L
รหัสสินค้า: 000002
ราคา 26,000.00 บาท
รายละเอียด:

   กำลังขยาย 684 W.RMS at 2 ohm  เดินสายลำโพงไกลถึง 4 กม. เครื่องขยายเสียงตามสายระยะทางไกล รุ่น PAK-600L เป็นเครื่องขยายเสียงสำหรับระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน ระบบกระจายเสียงโรงเรียน หรือระบบประกาศโรงงาน ที่มีการต่อสายเป็นระยะทางไกล 1 - 4 กิโลเมตร อีกทั้งยังมี Line Matching ในตัวทำให้สะดวกในการต่อใช้งาน เครื่องขยายเสียงตามสายระยะทางไกลรุ่นนี้ต้องใช้งานร่วมกับเครื่อง Mixer รุ่น MX-601


คุณสมบัติเครื่องขยายเสียงตามสายระยะทางไกล รุ่น PAK-600L

1. ชนิดของเครื่อง : เป็นเเครื่องขยายเสียงตามสายระยะทางไกลชนิด MONO
2. กำลังวัตต์สูงสุด : 684 W.RMS at 2 ohm
3. ช่องต่อสัญญาณเข้า : มีช่องต่อ1 ช่อง
4. คุณสมบัติการปรับแต่งสัญญาณเสียง : มีปุ่มปรับความดัง Master
5. ช่องต่อสัญญาณออก : ช่องต่อลำโพงโดยตรง 2, 4 ohm
                                    ช่องต่อลำโพงผ่านลายลูก 70 V, 100 V
6. การกินไฟ : กินไฟบ้าน  220 Volt AC

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.wsslp.com
Tell a Friend
ตู้ลำโพงไฟเบอร์ 2 ทาง รุ่น RF-15
รหัสสินค้า: 000037
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

   กำลังวัตต์ 300 W (RMS)  ลำโพง 15 นิ้ว  ตู้ลำโพงไฟเบอร์ 2 ทาง รุ่น RF-15   เป็นลำโพงตู้ 2 ทางขนาดลำโพง 15 นิ้วเหมาะสำหรับใช้งานเป็นระบบระบบเสียงกลางแจ้ง เครื่องขยายเสียงดนตรี ระบบเสียงห้องประชุม

คุณสมบัติตู้ลำโพงไฟเบอร์ 2 ทาง รุ่น RF-15

1. ชนิดของลำโพง = เป็นลำโพงตู้ 2 ทางขนาดลำโพง 15 นิ้ว
2. กำลังวัตต์ = 300 W (RMS)
3. รองรับการต่อสัญญาณเข้า =  8 ohm
4. ความไวในการตอบสนองต่อสัญญาณที่ 1 วัตต์ : 1 เมตร  = 102 dB
5. ตอบสนองความถี่  = 48 Hz - 18 KHz
6. ขนาดลำโพง (WxHxD) = ไม่ระบุ
7. น้ำหนักลำโพง =  ไม่ระบุ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.wsslp.com
Tell a Friend
เครื่องขยายเสียงตามสาย รุ่น PAD-3024
รหัสสินค้า: 000019
ราคา 9,600.00 บาท
รายละเอียด:

    กำลังขยาย 300 W.RMS / 4 MIC / 2 Aux /ใช้ไฟ 24 Vdc จาก Battery ได้ เครื่องขยายเสียงตามสาย รุ่น PAD-3024 เป็นเครื่องขยายเสียงสำหรับระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน ระบบกระจายเสียงโรงเรียน หรือระบบประกาศโรงงาน อีกทั้งเป็นเครื่องผสมสัญญาณในตัว (Mixer) และยังมี Line Matching ในตัวทำให้สะดวกในการต่อใช้งาน


คุณสมบัติเครื่องขยายเสียงตามสาย รุ่น PAD-3024

1. ชนิดของเครื่อง : เป็นเเครื่องขยายเสียงตามสายชนิด MONO
2. กำลังวัตต์สูงสุด : 300 W.RMS
3. ช่องต่อสัญญาณเข้า :  มีช่องต่อไมค์ 4 ช่อง
                                   มีช่องต่อสัญญาณอื่นๆเช่น CD, เครื่องเล่น MP3, Computor = 2 ช่อง
4. คุณสมบัติการปรับแต่งสัญญาณเสียง : มีปุ่มปรับความดังแต่ละช่องสัญญาณขาเข้า
                                                         มีปุ่มปรับโทนเสียงแต่ละช่องสัญญาณขาเข้า
                                                         มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม - กลาง -แหลมรวม (Master)
5. ช่องต่อสัญญาณออก : ช่องต่อลำโพงโดยตรง 2, 4, 8, 16 ohm
                                    ช่องต่อลำโพงผ่านลายลูก 70 V, 100 V
6. การกินไฟ : กินไฟบ้าน  220 Volt AC และไฟจาก Battery 24 Vdc
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.wsslp.com
Tell a Friend
เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ รุ่น MT-1200SE
รหัสสินค้า: 000012
ราคา 24,000.00 บาท
รายละเอียด:

   กำลังขยาย 580 + 580 W.RMS, 7 MIC/Line, 1  AUX   เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ รุ่น MT-1200SE เป็นเครื่องขยายเสียงเหมาะสำหรับระบบเสียงห้องประชุม, ห้องอบรม, เครื่องเสียงงานกลางแจ้งงานออกบูสขายสินค้าเป็นต้น อีกทั้งเป็นเครื่องผสมสัญญาณในตัว (Mixer) ทำให้สะดวกในการต่อใช้งาน


คุณสมบัติเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ รุ่น MT-1200SE

1. ชนิดของเครื่อง : เป็นเเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ชนิด STEREO
2. กำลังวัตต์สูงสุด : 580 + 580 W.RMS
3. ช่องต่อสัญญาณเข้า :  มีช่องต่อไมค์/Line 7 ช่อง
                                   มีช่องต่อสัญญาณอื่นๆเช่น CD, เครื่องเล่น MP3, Computor = 1 ช่อง
4. คุณสมบัติการปรับแต่งสัญญาณเสียง : มีปุ่มปรับความดังแต่ละช่องสัญญาณขาเข้า
                                                         มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม - กลาง - แหลม แต่ละช่องสัญญาณขาเข้า
                                                         มี EQ 9 Band ในตัว
                                                         มี Digital ECho ในตัว
5. ช่องต่อสัญญาณออก : ช่องต่อลำโพงโดยตรง 4, 8, 16 ohm
6. การกินไฟ : กินไฟบ้าน  220 Volt AC

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.wsslp.com
Tell a Friend
วิธีการชําระเงินผ่านทางธนาคาร
ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทย
หจก. ดับบลิวเอส โซลูชั่นออมทรัพย์โฮมโปร บางนา686-2-08766-4
ร้านจำหน่ายเครื่องเสียงระบบประกาศ ระบบเสียงห้องประชุม ระบบเสียงตามสาย
85/1343 ซอยประชาอุทิศ 79 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 02-4059240 แฟกซ์: 02-4059243 มือถือ: 080-0593858
เว็บไซต์: http://www.wsslp.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: