ภาษาไทย

CH001 เดี่ยวขิม ชุดที่ 1 เขมรไทรโยค
รหัสสินค้า: 000002
รายละเอียด: ชุด 1 เดี่ยวขิมเพลงเขมรไทรโยค

หน้า 1 โหมโรงมหาฤกษ์ 6.12 นาที
เขมรพวง (เถา) 12.01 นาที
เขมรพายเรือ (เถา) 9   นาที

หน้า 2 เขมรไทรโยค 12.13 นาที
สร้อยลำปาง 13.45 นาที

บรรเลงด้วยขิมโป๊ยเซียน 7 หลัก ด้วยลีลาการตีในแบบฉบับการบรรเลง
จากครูชยุดี วสวานนท์ ที่แกร่งแต่อ่อนหวาน ฟังได้อรรถรสยิ่งนัก
Tell a Friend
CH002 เดี่ยวขิม ชุดที่ 2 นางครวญ
รหัสสินค้า: 000003
รายละเอียด: ชุด 2 เพลงนางครวญ

หน้า 1 โหมโรงปฐมดุสิต 5.58 นาที
จีนนำเสด็จ 6.38 นาที
แป๊ะฮวยพัง 3.15 นาที
จีนขิมเล็ก 4.5 นาที
จีนรำพัด 2.56 นาที
โป๊ยกังเหล็ง 1.5 นาที

หน้า 2 นางครวญ 5.45 นาที
แขกมอญบางขุนพรหม 4.28 นาที
ม่านมงคล 5.52 นาที
มอญรำดาบ 2.27 นาที
พม่ากล่อมพระบรรทม 9.27 นาที
Tell a Friend
CH003 เดี่ยวขิม ชุดที่ 3 กล่อมพระบรรทม
รหัสสินค้า: 000004
รายละเอียด: ชุด 3 กล่อมพระบรรทม

หน้า 1 โหมโรงจอมสุรางค์
กล่อมพระบรรทม
จรเข้หางยาว (ทางสักวา)
เขมรโพธิสัตว์
ระบำลพบุรี


หน้า 2
ชมแสงจันทร์
ครวญหา (เถา)
แขกต่อยหม้อ (เถา)
ออกแขกเงาะ
Tell a Friend
CH004 เดี่ยวขิม ชุดที่ 4 พันธุ์ฝรั่ง (ทางเดี่ยว)
รหัสสินค้า: 000005
รายละเอียด: แล้วคุณจะได้พบว่า เพลงเดี่ยว พันธุ์ฝรั่ง... ไพเราะเพียงใด!

ชุด 4 พันธุ์ฝรั่ง (ทางเดี่ยว)

หน้า 1 รัวขิม
พันธุ์ฝรั่ง 3 ชั้น (ทางเดี่ยว)
โสมส่องแสง (เถา)
ลาวกระทบไม้

หน้า 2 เพลงตับวิวาห์พระสมุทร
โยสลัม
ยาดเล้
มอญมอบเรือ
แขกเชิญเจ้า
พม่ารำขวาน
Tell a Friend
CH005 เดี่ยวขิม ชุดที่ 5 ลาวคำหอม
รหัสสินค้า: 000006
รายละเอียด: ชุด 5 ลาวคำหอม

หน้า 1 ลาวคำหอม
ลาวเสี่ยงเทียน (เถา)

หน้า 2
แสนคำนึง (เถา)
เวสสุกรรม
ขึ้นพลับพลา
ชื่นชุมนุม - กลุ่มดนตรี
พยายาม
Tell a Friend
CH006 เดี่ยวขิม ชุดที่ 6 ลาวดำเนินทราย
รหัสสินค้า: 000007
รายละเอียด: ในชุดนี้คุณจะพบกับเพลงสำเนียงลาวมากมายหลายเพลงที่บรรเลงด้วยขิม
มีความไพเราะในแบบฉบับของครูชยุดี อย่างลงตัว

ชุด 6 ลาวดำเนินทราย

หน้า 1 ลาวดำเนินทราย
ลาวดวงดอกไม้
ลาวเจริญศรี
ลาวสวยรวย
สร้อยสนตัด
ไทยมุง
ไทยครอง

หน้า 2 มะลิซ้อน (เถา)
เขมรพายเรือ (เถา)
เขมรโพธิสัตว์ 2 ชั้น
เขมรชมดง
สิบสองจุไทย
Tell a Friend
CH007 เดี่ยวขิม ชุดที่ 7 ลาวดวงเดือน
รหัสสินค้า: 000008
รายละเอียด: ชุด 7 ลาวดวงเดือน

หน้า 1 ลาวดวงเดือน
ลาวสมเด็จ
เพชรน้อย (เถา)
กระแตเล็ก

หน้า 2 มอญอ้อยอิ่ง (เถา)
ขว้างดาบ (เถา)
มอญรำดาบ 2 ชั้น
ยาดเล้
สุดสงวน 2 ชั้น
Tell a Friend
ร้านศรีสยาม
12/4 หมู่ 7 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ไทย
โทรศัพท์: 02-4105519 มือถือ: 081-6261747

แผนที่บน Google Earth
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Map
Latitude (รุ้ง): 0  Longtitude (แวง): 0

อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด : *
*กรุณากรอกตัวอักษรและตัวเลขให้ถูกต้อง
 


Page Views Shop: