รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย | English
VIP
ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 020355005201

                       Tongsuksiri AUTOMATION AND SERVICE LTD.,PART.

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ "พลังงานของชาติ"

 ความเป็นมาของเรา(Company Profile)
     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุขศิริ ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 โดยดำเนินธุรกิจ จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และบริการให้คำปรึกษา ระบบพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน รับติดตั้งอุปกรณ์ "ไอ-ออน-เซลล์"(Ion-Cell) เพื่อประหยัดน้ำมัน ใช้หลักเพิ่ม ประสิทธิภาพกระบวน การเผาไหม้ของเครื่องยนต์  รับติดตั้งอุปกรณ์ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า โซล่าเซลพลังงแสงอาทิตย์  รับให้คำปรึกษา การใช้พลังงานอย่างประหยัด


บริการหลังการขาย (After sales service)
         นโยบายด้านบริการหลังการขาย(After sales service)มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในด้านการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายเป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับคุณภาพสินค้าโดยมุ่งเน้นที่ ความเร็วในการจัดส่งสินค้าและความถูกต้องโดยจะพยายามส่งสินค้าให้ลูกค้าภายใน1วัน(หากมีสินค้าในสต็อค)และสินค้าทุกรายการหากมีปัญหาอันเกิดจากผลิตหรือชำรุดเสียหายระหว่างขนส่ง ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ท่านภายใน 3 วัน หลังได้รับแจ้ง นอกจากนี้ยังมีบริการส่งสินค้าตาม Site งานกรณีต้องการใช้สินค้าเร่งด่วน


เป้าหมายของบริษัทฯ(Vision)  
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ "พลังงานของชาติ"       
         เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาทางด้านพลังงานทุกระบบไม่ว่าระบบเล็กหรือระบบใหญ่ ยินให้ความรู้แก่ผู้สนใจ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศไทยเพื่อใช้เป็นศูนย์กลาง ในการสาธิตระบบผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กให้ประชาชนผู้สนใจ    

 


 เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ "พลังงานของชาติ"

 

 

 


 

 

   เซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลม 
  "กับบทบาทองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)"
"Corporate Social Responsibility-CSR หมายถึงองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม"

WTG 200 W     Solar home sys 


       ปัจจุบันหลายผู้ประกอบการให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร
 ของหลายบริษัท หลายหน่วยงาน ได้ริเริ่มนโยบายในการสร้าง " โรงงานสีเขียว " โดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ภายในโรงงาน ที่สำคัญผู้บริหารยังมองไปถึงการนำพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์
ลมมาใช้อย่างจริงจัง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

WGT Solar 1000W


       โครงการนำร่อง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV Stand alone , Grid connected system)และระบบผสมระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์ กับกังหันลม(PV Hybrid system) ขนาด 1000 วัตต์  ที่จะนำเสนอให้กับบริษัท และหน่วยงานอื่นๆ อาจนำไปใช้งานกับระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน หรือระบบแสงสว่างรอบโรงงาน หรือระบบอื่น ตามที่บริษัทเห็นสมควร  


WGT 1000 w       PV-120 w

การผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1000 วัตต์

PV 120 x 8  ผลิตไฟฟ้าได้ 1000 W x 4.5 hr(sun light/day) x 30 days = 135000 Wh /month หรือ 135 KWh/ month
      สำหรับกังหันลมขนาด 1000 วัตต์ 
  ผลิตไฟฟ้าได้ 1 KW x 24 hr (Wind) x 30 days = 720 KWh/month       (เป็นการคำนวณโดยประมาณ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงขึ้นอยู่กับศักยภาพของพลังงานลมในแต่ละพื้นที่)

 


 

Sale: 038-049844-5, 085-2781352,Technician: 08-3992-4441 ,08-8578-8395

ติดตามผลงานและพบกับเราได้ง่ายขึ้นทาง facebook
 
Download  VDO.   Wind-Solar Hy-Grid System 10.0Kw
 
                             Wind-Solar smail Grid System    (1)     (2)
 
                             Wind stanalond  (6.0K ) (5.0K) (1.0K)  (1.0K) (400W)  (200W)
 
                             Wind-Solar Hy-grid eneryg air cooling tower
 

ทองสุขศิริฯ ได้มีโอกาสรับใช้ลูกค้า 

 ให้เข้าสำรวจและนำเสนอหลายโครงการ เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาทางด้านพลังงานทุกระบบไม่ว่าระบบเล็กหรือระบบใหญ่ ยินดีให้ความรู้แก่ผู้สนใจ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศไทยเพื่อใช้เป็นศูนย์กลาง ในการสาธิตระบบผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์   กังหันน้ำ  -  กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กให้ประชาชนผู้สนใจ   

เข้าสำรวจพื้นที่      

-. ทีมงาน ทองสูขศิริฯ เข้าสำรวจพื้นที่ หอเกียรติภูมิ ดร.ถาวร พรประภา เก็บข้อมูลพลังงานทดแทน ที่สยาม คันทรีคลับ พัทยา (สยามกลการ) พรประภานิมิตร ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง ชลบุรี  เพื่อออกแบระบบพลังานทดแทนใช้ในสถานที่ และเป็นต้นแบบการนำพลังงานธรรมชาติมาใช้เพื่ออนุรักษ์-พลังงานช่วยชาติ  (21/3/2012)

  Double Click on image to Enlarge. Double Click on image to Enlarge. Double Click on image to Enlarge.

- เข้าสำรวจพื้นที่ติดตั้งชุด น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์  ( รีสอร์ท เดินดินดูดาว ที่เขาแผงม้า  อ.วังน้ำเขียว )   ( 11/11/2553  ) 

        

-. เข้าสำรวจพื้นที่ติดตั้งชุด ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์+กังหันลม  แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ต.นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ ชลบุรี )   ( 16/11/2553  )

     Hosting Thanks: THAIHOSTWEB.COM Hosting Thanks: THAIHOSTWEB.COM

  - ?ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี?     

  - กลุ่มบริษัท เด็นโซ่ ประเทศไทย (การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม  EcoVision )

  โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า+พลังงานแสงอาทิตย์ใน บ.เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ จำกัด  (Pan-group บ้านค่าย ระยอง) ,  โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป  CPF (สระบุรี) , ไฟฟ้า+พลังงานแสงอาทิตย์ ในอาคารสำนักงานเทศบาล (บางพระ) ,  บ้านพักอาศัย อ่างเก็บน้ำหนองค้อ (ชลปทาน) ,   ร้านอาหารศรีนวลซีฟู๊ด (บ้านอำเภอ) นาจอมเทียน ,   บ้านพักอาศัย อพาร์ทเม้นท์ (ทุ่งกราด) แหลมฉบัง  , สื่อการเรียนรู้ (วิทยาลัยการอาชีพแกลง) ระยอง , ระบบสูบน้ำประปา บ้านโค้งดารา ( หนองขาม )  ,  สือการเรียนรู้ +พลังงานแสงอาทิตย์ (โรงเรียนบ้านขวาว เสรภูมิ) ร้อยเอ็ด      

     ตัวอย่าง  กังหันลมผลิตไฟฟ้าใน           บ้านพักอาศัย (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

     ตัวอย่าง กังหันลมผลิตไฟฟ้าใน           อาคารพาณิชย์ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

     ตัวอย่าง กังหันลมผลิตไฟฟ้าในโรงงาน อุตสาหกรรม (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลงทะเบียน รับการติดตั้งชุดทดสอบ ฟรี  

test  

 Promotion เตรี่ยมรับภัยน้ำท้วม "กังหันลม ชุดประหยัด" (Hy-brid Saving-2013) มาตราฐาน USA รับประกัน 3 ปี

Hosting Thanks: THAIHOSTWEB.COM   Double Click on image to Enlarge.

                                    โปรโมชั่นชุดประหยัด จองได้ตั้งแต่วันนี้ที่ (เรณูรินทร์) 08-9091-4384 ค่ะ

ครบชุด เครื่องวัดการใช้ไฟฟ้าไร้สาย E2 Hub Solo on-web ( Wireless electricity monitoring )

Double Click on image to Enlarge.   Double Click on image to Enlarge.

Energy from waste air cooling systems.

 "พลังงานจากลมทิ้งในระบบทำความเย็น" ทองสุขศิริฯ ได้ศึกษา" พลังงานหมุนเวียน " โดยนำพลังงานลมจาก Air Cooling Tower ในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารขนาดใหญ่ที่ปล่อยทิ้งนำกลับมาใช้งาน เป็นเวลาหลายปีเราพบว่าการที่จะนำลมที่ทิ้ง มาปั่นกังหันลมต้องทราบ แรงลม,ใบพัดมอเตอร์ที่เป็นต้นกำเนิดลม,ระยะและลักษณะท่อนำส่งลม,สิ่งที่มากับกระแสลมมีผลกับความหนาแน่นของลม,ผลกระทบต่อระบบต้นกำเนิดลม Air cooling Tower , แล้วสุดท้ายเราจึงมาออกแบบใบกังหันให้เหมาะสม

Double Click on image to Enlarge. Ctc Double Click on image to Enlarge.

   ทองสูขศิริฯ มีทีมวิศวกรรับปรึกษาออกแบบระบบนี้ พร้อมเข้าสำรวจและทำข้อมูล พร้อมให้การสนับสนุนในทุกโครงการที่เกี่ยวกับ Energy from waste air cooling systems. เรามีตัวอย่างและข้อมูลจุดคุ้มทุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนที่เห็นผลจริง 

 ติดตั้ง กังหันลมแนวแกนตั้ง Vertical Axis Turbine (iWIND)

 ที่อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ศาลายา ถ.พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม 73170 เพื่อส่งเสริมและเป็นแบบอย่าง "มหาวิทยาลัยอนุรักษ์พลังงานของชาติ"

     สิ่งที่จะได้รับจากการติดตั้ง มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องพลังงานสีเขียว
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงาน โดยเฉพาะในระยะยาว สามารถเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนดีจากการขายไฟคืนให้การไฟฟ้า 

 ติดตั้ง ชุดทดลองกังหันลม  Windturbine Test Station (WTS)

   เทศบาลตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาวิจัย มหาวิทยาลัย เกษตรศรีราชาและทีมงานทองสูขศิริฯ เพื่อศึกษาศักยภาพลมในพื้นที่ส่วนสาธารณะชายทะเลบางพระซึ่งมีพื้นที่ติดกลับทะเล โดยการติดตั้งระบบกังหันลมเก็บขอมูล เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่และบริเวณชุมชนใกล้เคียงและเป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องนำพลังงานทางเลือกไปใช้ประโยชน์

  ติดตั้ง ชุดทดลองกังหันลม  Windturbine Test Station (WTS)

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่สุรนารี (มทส.)ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 คณะวิศว"ภาควิชาเทคโนโลยี่พลังงาน" เพื่อศึกษาและทดสอบกังหันลมในแต่ละรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่พื้นที่ของประเทศไทย 

Double Click on image to Enlarge.  สถานีทดสอบและเก็บข้อมูลพลังงานทดแทน ที่เกาะปรง (กรมการพลังงานทหาร)

 อ.ศรีชัง จ.ชลบุรี ทีมงาน En-tech engineering และ ทองสูขศิริฯ เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบระบบสถานีเก็บข้อมูล ทั้งพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้งานได้จริงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน  ระบบ Hybrid ร่วมกับเครื่องปันไฟแบบอัตโนมัติ ส่งขอมูลทั้งหมดของระบบ ผ่าน GPRS ไปที่ Center กรมพลังงานทหารและการควบคุมระยใกล (SCADA) เพื่อการวิเคาะห์พัฒนาพลังงานของประเทศ

   Double Click on image to Enlarge.   ติดตั้ง สถานีตรวจวัดสภาพอากาศโดยอัตโนมัติ Weather Station (AWS)

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 เครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น EN 1080  สามารถวัดความเร็วลม ทิศทางลม ความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน โดยส่งผ่านข้อมูลระบบไร้สาย

Double Click on image to Enlarge.   งาน วิศวกรรมแห่งชาติ 54 : อีเนอร์ยี เซฟวิ่ง - คอนสตัคชั่น 54 งานแสดงเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน – งานแสดงเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง ทีมงานของทองสูขศริฯ รวมกับทีมออกแบบของ คอนเทนเนอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอรูปแบบใหม่ของบ้านดอนเทนเนอร์ประหยัดพลังงาน เลือกใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติและพลังงานที่ได้มาใช้กับหลอดไฟ LED ของ STW ในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นต้นแบบในการประยุคไปใช้งานต่อไป

Double Click on image to Enlarge. โครงการ พลังงานทดแทน กังหันลมผลิตไฟฟ้า ( รีสอร์ท คุณณรงค์ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี )    ทีมงานทองสุขศิริฯได้รับการติดต่อจากคุณณรงค์ ข้อให้เข้าตรวจสอบพื้นที่และปริมาณลมที่บ้านสวน อ.หมวกเหล็ก 

Double Click on image to Enlarge.   โครงการ พลังงานทดแทน  น้ำร้อน + ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และกังหันลมผลิตไฟฟ้าHY-Brid System ( รีสอร์ท จันทาพนารี  อ.วังน้ำเขียว โคราช )

Double Click on image to Enlarge.  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อสายส่ง (Solar power grid connected system )  ( Siam Toppan SCG  นิคมอุตสาหกรรมบางปู )  ติดตั้งเพื่อทำการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับทางไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค

 

          โครงการกังหันลมผสมผสานแสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้า สื่อการเรียนรู้

Double Click on image to Enlarge. ( วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง สังกัดกรมอาชีวะ ) ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง มองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เกียวกับพลังงานลม และ พลังงานธรรมชาติทำให้เกิด โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า เพื่อการเรียนรู้  นำร่อง " วิทยาลัยเทคนิค อนุรักษ์ธรรมชาติ" โดย บริษัท เดอะ ไิซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จำกัด เจ้าของโครงการจัดหาครุภัณฑ์ ใด้มอบหมายให้ทีมงาน ทองสุขศิริฯ  ให้เข้าสำรวจ และติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าเต็มระบบ 

 Double Click on image to Enlarge. ( วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดกรมอาชีวะ ) ผู้อำนวยการ วิทยาลัย ก้อมองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เกียวกับพลังงานลม และ พลังงานธรรมชาติทำให้เกิด โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า เพื่อการเรียนรู้ " วิทยาลัยเทคนิค อนุรักษ์ธรรมชาติ"  ทีมงาน ทองสุขศิริฯ  ให้เข้าสำรวจ และติดตั้ง จุดติดตั้งหน้าแผนก ช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนที่ใช้งานได้จริง

Hosting Thanks: THAIHOSTWEB.COM ( วิทยาลัยเทคนิคลำพูน สังกัดกรมอาชีวะ ) ผู้อำนวยการ วิทยาลัย มองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เกียวกับพลังงานลม และ พลังงานธรรมชาติทำให้เกิด โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า เพื่อการเรียนรู้  " วิทยาลัยเทคนิค อนุรักษ์ธรรมชาติ"

Sun 12, Dec 2010 14:51:51  โครงการ พลังงานทดแทน  น้ำร้อน + ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และกังหันลมผลิตไฟฟ้า ( รีสอร์ท บ้านสวนตะวันสวย ที่ไทรทอง  อ.วังน้ำเขียว โคราช )   ทีมงานทองสูขศิริฯ ขอขอบคุณเจ้าของรีสอร์ท คุณเจียบ ที อ.วังน้ำเขียว ที่ไว้วางใจให้ออกแบระบบพลังงานทดแทนในโครงการ เป็นระบบพลังงานครบวงจร    

   Double Click on image to Enlarge.โครงการ พลังงานทดแทนผสมผสาน ครบวงจร  ( รีสอร์ท ที่ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว โคราช )     ทีมงานทองสูขศิริฯ ขอขอบคุณเจ้าของรีสอร์ท คุณสมเกียรติ ที่คลองย้าโม ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว

ทีมงานทองสูขศิริฯ ออกงานกับ สถาบันพัฒนา SME ที่ ( โรงแรมหลุยส์เเทเวิร์น )

วันที่ 22-23 กันยายน 2553  วิภาวดีรังสิต 64  ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ

Tue 12, Oct 2010 23:59:14Tue 12, Oct 2010 23:59:14

กาฬสิน  พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ( Hy-Brid ) ใช้กับบ้านขนาดเล็ก

Double Click on image to Enlarge.  ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อสายส่ง (Wind power grid connected system )

  พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากกังหันลมผ่านตู้ควบคุมจะทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับและเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าปรกติได้เลยซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบไหลย้อนเข้าไปในระบบไฟฟ้าปรกติได้ ซึ่งจะช่วยทำให้มิเตอร์ของการไฟฟ้าหมุนช้าลง ซึ่งแสดงถึงปริมาณค่าไฟฟ้าที่ช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า  หากไฟฟ้าที่เราใช้ในขณะนั้นมีมากกว่ากำลังผลิตของอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าส่วนเกินจากการไฟฟ้าจะเข้ามาเสริมในส่วนที่ยังขาดอยู่ ในทางกลับกันหากในขณะ นั้นมีการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าการผลิตของระบบนี้ ไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถที่จะไปทำให้มิเตอร์หมุนย้อนกลับ ระบบนี้จึงช่วยลดค่าภาระการจ่ายไฟฟ้าในรอบเดือนได้  ใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด วิทยุ  ทีวี  พัดลม  เครื่องซักผ้า  แอร์  หม้อหุงข้าว  ไมโครเวฟ ฯลฯ 

Double Click on image to Enlarge.  ระบบพลังงานทดแทน (ร้านทองดีเยาวราช) บ่อวิน 

Double Click on image to Enlarge. ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า "มาบฟักทอง"นาจอมเทียน

   Sat 27, Feb 2010 14:29:14  ระบบพลังงานทดแทนครบวงจร (ปากช่อง) โคราช        

  กังหันลมผลิตไฟฟ้า "ศรีราชาแลนด์"ชลบุรี

 ทีมงานทองสุขศิริฯ รับการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ที่โครงการ อาพาร์ทเมนท์ ศรีราชาแลนด์แอนด์เฮาส์ 2 เป็นต้นแบบ"โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ "ในพื่นที่มีระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ ดำเนินการสร้างโดย บจก.แจสมิน รีสอร์ท จำกัด

Double Click on image to Enlarge. Double Click on image to Enlarge.

Double Click on image to Enlarge. Double Click on image to Enlarge.

Download วิดิโอ การทำงานกังหันลม ศรีราชาแลนด์ ค่ะ

ระบบพลังงานทดแทน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

Double Click on image to Enlarge.กังหันลมผลิตไฟฟ้า "บ่อปลา"พนัสนิคม

เดินดิน " โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า เขาแพงม้า โคราช "

ทีมงานทองสุขฯ ดำเดินการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าจากธรรมชาติที่เดินดินดูดาว รีสอร์ท (โคราช) ต้นแบบจากบ้านพักต่างอากาศที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ของทีมงานติดตั้งเอ็นจินีโอ ติดตามดูผลงานเราเร็วๆนี้
 

    การนำพลังงานธรรมชาติมาใช้บ้านพักอาศัยหลายคนมองว่าเป็นการลงทุนที่สูงแต่ถ้าให้มองในระยะยาวและเงินในส่วนที่ประหยัดได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีก แนวคิดนี้ เกิดขื้ที่ "บ้านอนุรักษ์ธรรมชาติ" ของคุณกฤชอนันต์  ศรีทองแท้  หมู่บ้านศรีนครินทร์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ้านพักอาศัย (Solar home) ได้ถูกติดตั้งขึ่นโดยทีมงานทองสุขศิริฯ แยกเป็น 2 ชุด ส่วนหน้าบ้านและรอบๆบ้าน

Green power plant project.

  โรงงานพลังงานสีเขียว (Celestica-laem chabang )

  กลุ่มผู้บริหาร Celestica (นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง) มองเห็นความสำคัญของการช่วยชาติประหยัดพลังงาน ร่วมมือกับ ทองสุขศิริฯ ศึกษา" พลังงานหมุนเวียน "และ" พลังงานธรรมชาติ " โดยนำพลังงานลมจาก Cooling ของโรงงานที่ปล่อยทิ่งนำกลับมาใช้งาน และติดตั้งชุดกังหันลมเพื่อทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในนำพลังงานลมมาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งาน กับระบบแสงสว่างในโรงงาน เพื่อเป็นต้นแบบ " โรงงานพลังงานสีเขียว " ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง และขยายผลในส่วนอื่นๆต่อไป

CtcCtcCtc

  ทองสูขศิริฯ มีทีมวิศวกรรับปรึกษาออกแบบระบบพลังงานทุกชนิด สำรวจและควบคุมการติดตั้ง พร้อมให้การสนับสนุนในทุกโครงการที่เกียวกับ Green power plant project.

Ctc

"โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า"

"เพื่อส่งเสริมศาสนา และ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร"

  ทางผู้บริหารของทองสุขศิริฯ รับพิจาราณาการบริจาคกังหันลมผลิตไฟฟ้าให้ ทองสุขศิริฯร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในกลุ่มพลังงานทดแทน (ใช้งบการบริจากของ ปี 2552 ) เข้าสำรวจเพื่อติดตั้งกังหันลมขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 0.24 KW 24 Vdc ชนิด Direct-drive Gearless ที่  โรงเรียนบ้านโสมง  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ตาก

หจก.ทองสุขสิริ ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส มอบอุปกรณ์แผงโซล่าเซลเพื่อประกอบเครื่องสูบน้ำผลิตน้ำดื่มน้ำใช้ให้โรงเรียนบ้านโสมง อำเภอสามเงา เหนือเขื่อนภูมิพล.

ตาก

ซึ่งเป็นโครงการโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมศาสนา และ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร? ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยใช้ลมจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ 

 

แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120-130W Mono/Poly Crystalline
รหัสสินค้า: 000174
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

กรุณา โทรสอบถามรายละเอียด

 ต้องการใบเสนอราคาและสเปคสินค้า กรุณาโทรสอบถามค่ะ หรือฝากรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ

หรือทาง E-mail : tongsuksiri @ gmail.com

ทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยตอบให้ค่ะ

ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลวิธีการใช้งานหรือวิธีการทำงาน และความเป็นไปได้ ของการใช้พลังงานสะอาดเหล่านี้มาบ้าง ก่อนที่จะโทรสอบถามเราค่ะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tsautoserv.com
Tell a Friend
แผงโซล่าเซลล์ขนาด 185W Mono Crystalline quot;Solar Worldquot;
รหัสสินค้า: 000175
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

กรุณาติดต่อพนักงานขายค่ะ

T. 038-049845 , 083-9924441

F. 038-049844

E-mail : tongsuksiri @ gmail.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.solarworld.de
Tell a Friend
แอลอีดีส่องลาน 12V. รุ่น : 10w
รหัสสินค้า: 000173
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

แอลอีดีส่องลาน 12V. รุ่น : 10w

Product Description
 LED Flood light / LED Flood lights:  10W    Warm-White


1. Input voltages: 12V. AC/DC
2. Power consumption: 10W
3. Current: 320mA DC
4. Light source: 9PCS 1 to 3W high power LEDs
5. Luminous: 700 to 800lm
6. Colors: Red, green, blue, yellow, cool white, pure white, and warm white
7. Net weight: 520g
8. Maximum dimension: 120 x 95 x 100mm3
9. Constant current circuit design
10. Cool beams with no UV or IR radiation
11. Long lifespan and energy saving
12. High efficiency of heat sinking

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.deco-ledlight.com
Tell a Friend
แอลอีดีสปอร์ทไลท์ 30W.
รหัสสินค้า: 000172
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

แอลอีดี  สปอร์ตไลท้  ประหยัดพลังงานแบบสว่างมากพิเศษ  30 W. เหมาะใช้งานส่องป้ายต่างๆส่องสวนอื่นๆอีกมาก   ความร้อนต่ำมาก   ความสว่างต่อหน่วยพลังงานสูงมาก ประหยัดกว่าหลอดไส้ 20 เท่า  อายุการใช้งานนาน  50,000 ชั่วโมง  สินค้ารับประกัน  3 ปี

 

  Key Specifications/Special Features:

 • LED flood light
 • Body material: aluminum die casting
 • Dimensions: 114.50 x 86mm
 • Colors available: white/warm white
 • Wattage: 30W
 • Lumens: 900lm
 • Viewing angle: 100 to 120 degrees
 • Average lifespan: 50,000 hours
 • Compare to metal halide lamps watts: 60W
 • Voltage: 85 to 260V
 • IP degree: IP65  
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.deco-ledlight.com
Tell a Friend
เครื่องชาร์ทสำหรับระบบแสงอาทิตย์ ของ Morningstar USA (MPPT)
รหัสสินค้า: 000165
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

เครื่องชาร์ทประจุ Tristar  MPPT ของ Morningstar จากประเทศ อเมริกา เป็นเครื่องชาร์ทประจุอีกยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านระบบเชื่อมต่อแสดงผลข้อมูล สามารถเลือกระดับแรงดันการใช้งานได้ 12V ,24 V หรือ 48 V สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ได้เพื่อเก็บข้อมูลของการผลิตไฟฟ้า เครื่องชาร์ทประจุรุ่นนี้มี 2 ขนาดให้เลือกใช้ คือขนาด 45 แอมป์ และขนาด 60 แอมป์ โดยปรกติจะไม่มีดิจิตอลแสดงผล แต่สามารถซื้อเพิ่มได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดูผลของการทำงานของเครื่อง

Model Specs

 


Model
TS-MPT-45 TS-MPPT-60
Description TriStar-45 Amp (12/24/48 Volt) TriStar-60 Amp (12/24/48 Volt)
Solar Rating 45 Amps 60 Amps
Load Rating 45 Amps 60 Amps
System Voltage 12 / 24 / 48 Volts 12 / 24 / 48 Volts
Start Date August 2003 August 2003


 

คุณสมบัติพิเศษของ เครื่องชาร์ทของ Morningstar MPPT

ออกแบบให้มีระบบระบายความร้อนใหญ่ เพื่อที่จะระบายความร้อนได้ดี

สามารถปรับระบบให้ใช้ได้กับ 12 V, 24 V หรือ 48 V

มีช่องสำหรับเชื่อมต่อ RS 232 กับคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ดูผลของมูลทางไฟฟ้าต่างๆ หรือจะทำการตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์ได้

 ระบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ที่ช่วยให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุด

มีสวิทย์ขนาดเล็กสำหรับปรับเลือกโหมดการทำงานที่ต้องการได้

มีระบบป้องกันที่สมบูรณ์แบบ ทั้งป้องกันการต่อผิดขั้ว การชาร์ทเกินกำลัง หรืออุณหภูมิสูงเกิน

ช่องต่อมีขนาดใหญ่เพื่อง่ายต่อการเชื่อมต่อสายไฟ และมีที่ว่างสำหรับการเชื่อมต่อ

มีระบบ PWM จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ และจะทำให้ระบบการชาร์ทมีประสิทธิภาพสูง

ในรุ่นปรกติจะมีหลอด LED แสดงผลสถานะการชาร์ทประจุ หากเกิดข้อผิดพลาก LED จะแสดงผลเป็นสีแดง หรืออาจจะซื้ออุปกรณ์แสดงผลเป็นระบบดิจิตอลเพิ่ม เพื่อให้แสดงผลเชิงตัวเลข โดยสามารถเชื่อมต่อได้กับช่องที่เตรียมไว้ได้เลย

มีปุ่มรีเซตสำหรับตั้งค่าให้กับเครื่องชาร์ท

มีสวิทย์ขนาดเล็กสำหรับเลือก การเปิด ปิด โหมดการทำงานของ PWM

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://tsautoservice.tarad.com/product_759504_th
Tell a Friend
หลอด LED ฟลูออเรสเซ้นต์ ใช้แทน หลอดนีออน 18W หรือ 36W ได้เลย (LED FLUORESCENT T8/T10:18-20W/1200mm.)
รหัสสินค้า: 000169
ส่งฟรี EMS เมื่อซื้อ 3 ชิ้นขึ้นไปและชำระเงิน(โอนเข้าบัญชี)ก่อนส่ง
รายละเอียด:

 

FEATURES
 
Power Consumption: 18W/20W
 
Length: 1200mm/4 foot
 
LED Quantity: 294 PCS SMD 3528s, Chips available Cree/Epistar etc.
 
 
Input Voltage:
 
85V~264VAC; 120V~277VAC. DC Voltage is available, please specify voltage before placing order.
 
Lumen Output: Contact sales people for detailed specification.
 
Certified by ETL/CE/RoHS.
 
Factory QC, ISO9001
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tsautoserv.com
Tell a Friend
โคมแอลอีส่องถนน รุ่น GC-SL03-80W (ภายนอก)
รหัสสินค้า: 000164
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

 

โคมแอลอีส่องถนน รุ่น GC-SL03-80W

แอลอีส่องถนน รุ่น : GC-SL03-XX80 -80W

Product Description     80w LED street light

CHARACTERISTICS:
(1)Novel structure. Perfect sealing protection
(2)Excellent performance of heat dissipation: We adopt the technique of dual dispersion of heat by aluminum die-casting shell cooling fin and cavity, effectively reduce the temperature of high-power LED.
(3)Ultra-long life span: The light attenuation is below 8% in l0, 000 hours. The life time is over 5 years
(4)Energy saving significantly: Comparing to the sodium lamps at the same illuminance, can save more than 60% energy
(5)Green and environmental-friendly: Not containing nocuous matter, such as haloid and hydrargyrum.

APPLICATION:
It is widely applied in diversified city lighting, not only in main arteaT, but also in secondary artery.

 

Rated Watts(W) 80
Height of the pole(m)  8
Center illuminance(lx) <22
Average illuminance(lx) <15
Dia. of illumination(m)  8*28
Input voltage range(v)  AC 90--265, 50/60Hz 
Efficiency 86%
Power factor  >0.9
Normal working temperature -40--60
IP rating IP 65
Color temperature(K) 2500-10000
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tsautoserv.com
Tell a Friend
อินเวอร์เตอร์ 24V 1000 วัตต์ (Puer sine wave) Auto
รหัสสินค้า: 000166
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

 

Phoenix Inverter 12 / 24 / 48 Volt<BR>Phoenix Inverter Compact 12 / 24 Volt

Phoenix Inverter 12 / 24 / 48 Volt
Phoenix Inverter Compact 12 / 24 Volt


Pure sinewave output, high peak power and high efficiency.
Combined high frequency and line frequency technologies ensure the best of both worlds.

Models range from 150VA to 3000VA per module.
Scalable: up to six Phoenix Inverters 3000 can be paralleled in single phase, split phase and three phase configuration.
Datasheet
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://tsautoservice.tarad.com/product_759425_th
Tell a Friend
LED HIGH POWER FLOOD LIGHT DE-FL-10W
รหัสสินค้า: 000160
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: ITEM NO.: DE-FL-10W

LED Source: 1pc High Power 10Watt Power Source
The power consumption is 10W.
The main material is Die Casting Aluminum.
5mm High Strengthen Clear Glass.
The voltage is 85V-260V AC.
Product dimension: Length: 114.50mm Height: 86.00mm
Lens Beam Angle Available: 30-45 Degree, 100-120 Degree
Luminous Flux ( LM) : CW 850-950 Lumen
WW 800-900 Lumen
Colors Available: Cold White / Warm White / Red / Green / Blue
Degree K: CW 6000-7000K
WW 2800-3300K
Color Rndering: Ra > 80
IP Degree: IP65
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.deco-ledlight.com
Tell a Friend
อินเวอร์เตอร์ 24V3000 วัตต์ (Puer sine wave) Auto
รหัสสินค้า: 000167
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

 

Phoenix Inverter 12 / 24 / 48 Volt<BR>Phoenix Inverter Compact 12 / 24 Volt

Phoenix Inverter 12 / 24 / 48 Volt
Phoenix Inverter Compact 12 / 24 Volt


Pure sinewave output, high peak power and high efficiency.
Combined high frequency and line frequency technologies ensure the best of both worlds.

Models range from 150VA to 3000VA per module.
Scalable: up to six Phoenix Inverters 3000 can be paralleled in single phase, split phase and three phase configuration.
Datasheet
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://tsautoservice.tarad.com/product_759425_th
Tell a Friend
เครื่องชาร์ทสำหรับระบบแสงอาทิตย์ ของ Morningstar USA
รหัสสินค้า: 000162
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

  เครื่องชาร์ทประจุ Tristar ของ Morningstar จากประเทศ อเมริกา เป็นเครื่องชาร์ทประจุอีกยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านระบบเชื่อมต่อแสดงผลข้อมูล สามารถเลือกระดับแรงดันการใช้งานได้ 12V ,24 V หรือ 48 V สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ได้เพื่อเก็บข้อมูลของการผลิตไฟฟ้า เครื่องชาร์ทประจุรุ่นนี้มี 2 ขนาดให้เลือกใช้ คือขนาด 45 แอมป์ และขนาด 60 แอมป์ โดยปรกติจะไม่มีดิจิตอลแสดงผล แต่สามารถซื้อเพิ่มได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดูผลของการทำงานของเครื่อง

Model Specs

 


Model
TS-45 TS-60
Description TriStar-45 Amp (12/24/48 Volt) TriStar-60 Amp (12/24/48 Volt)
Solar Rating 45 Amps 60 Amps
Load Rating 45 Amps 60 Amps
System Voltage 12 / 24 / 48 Volts 12 / 24 / 48 Volts
Start Date August 2003 August 2003


 

คุณสมบัติพิเศษของ เครื่องชาร์ทของ Morningstar

ออกแบบให้มีระบบระบายความร้อนใหญ่ เพื่อที่จะระบายความร้อนได้ดี

สามารถปรับระบบให้ใช้ได้กับ 12 V, 24 V หรือ 48 V

มีช่องสำหรับเชื่อมต่อ RS 232 กับคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ดูผลของมูลทางไฟฟ้าต่างๆ หรือจะทำการตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์ได้

มีสวิทย์ขนาดเล็กสำหรับปรับเลือกโหมดการทำงานที่ต้องการได้

มีระบบป้องกันที่สมบูรณ์แบบ ทั้งป้องกันการต่อผิดขั้ว การชาร์ทเกินกำลัง หรืออุณหภูมิสูงเกิน

ช่องต่อมีขนาดใหญ่เพื่อง่ายต่อการเชื่อมต่อสายไฟ และมีที่ว่างสำหรับการเชื่อมต่อ

มีระบบ PWM จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ และจะทำให้ระบบการชาร์ทมีประสิทธิภาพสูง

ในรุ่นปรกติจะมีหลอด LED แสดงผลสถานะการชาร์ทประจุ หากเกิดข้อผิดพลาก LED จะแสดงผลเป็นสีแดง หรืออาจจะซื้ออุปกรณ์แสดงผลเป็นระบบดิจิตอลเพิ่ม เพื่อให้แสดงผลเชิงตัวเลข โดยสามารถเชื่อมต่อได้กับช่องที่เตรียมไว้ได้เลย

มีปุ่มรีเซตสำหรับตั้งค่าให้กับเครื่องชาร์ท

มีสวิทย์ขนาดเล็กสำหรับเลือก การเปิด ปิด โหมดการทำงานของ PWM

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.morningstarcorp.com
Tell a Friend
HIGH POWER LED FLOOD LIGHT DE-FL-50W
รหัสสินค้า: 000161
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:
แอลอีดีสปอร์ทไลท์  50W. เหมาะสำหรับส่องป้าย ส่องสวน    ส่องอุโมงค์   ใช้งานนอกอาคารได้    ความร้อนต่ำ   ประหยัดพลังงานสามารถใช้ส่องสว่างแทนหลอด   แบบไส้   250 W.ได้ประหยัดกว่าเพียง   50W.เท่านั้น    มีให้เลือกทั้งแสงสี   White,  Warm - White

Product Description
 
แอลอีดีสปอร์ตไล้ท์ รุ่น : DE-FL-50W
LED Flood light 50W

1. Power: 50W
2. Luminous flux: 90LM/W
3. LED: Epistar/Bridgelux
4. Posting Mode: Built-in Driver
5. Input Voltage: AC85V~265V
6. Output Voltage: DC 30-36V
7. Power factor: >0.98;
8. Life span of LEDs: 50000 H
9. Package: 27*16.7*23.5cm, N. W: 2.6kg/PCS, 4PCS/CTN
Carton size: 56*35.7*26cm G. W: 11.2 KGS /CTN

 

Input Voltage AC85V-265V
Freqency Range 50Hz-60Hz
Power Factor >0.98
Power Efficiency >82%
Working Voltage DC30-36V
LED Quantity 1 pc
LED Consumption 47W
System Consumption 58W
LED Luminous Efficiency 70-90LM/W
LED Initial Flux WW 3400LM
PW 3600LM
CW 3450LM
Lamp's Efficiency >85%
Average Illuminance Height=4m 36 Lux
Height=6m 16 Lux
Height=8m 9 Lux
Illuminance Area Height=4m 9*9 Sq.M
Height=6m 14*14 Sq.M
Height=8m 19*19 Sq.M
Illuminance Uniformity >0.6
Color Temperature WW 2700-3900K
PW 3900-6000K
CW 6000-7000K
Color Rendering Index WW Ra>75
PW,CW Ra>82
Working Temperature -40?C—+55?C
IP Grade IP65
Working Life-span 50000H
Certificates CE, RoHS
Dimension:

Tell a Friend
HIGH POWER LED FLOOD LIGHT DE-FL-80W
รหัสสินค้า: 000163
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

แอลอีดีสปอร์ทไลท์  80W. เหมาะสำหรับส่องป้าย ส่องสวน    ส่องอุโมงค์   ใช้งานนอกอาคารได้    ความร้อนต่ำ   ประหยัดพลังงานสามารถใช้ส่องสว่างแทนหลอด   แบบไส้   400 W.ได้ประหยัดกว่าเพียง   80W.เท่านั้น    มีให้เลือกทั้งแสงสี   White,  Warm - White

Product Description 
LED Flood light 80W

1. Power: 80W
2. Luminous flux: 90LM/W
3. LED: Bridgelux
4. Posting Mode: Built-in Driver
5. Input Voltage: AC85V~265V
6. Output Voltage: DC 30-36V
7. Power factor: >0.98;
8. Life span of LEDs: 50000 H
9. Package: 21*29*32cm/PCS, G. W: 6.5kg/PCS, 2PCS/CTN
Carton size: 44*30*33cm cm G. W: 13.5 KGS /CTN

Input Voltage AC85V-265V
Freqency Range 50Hz-60Hz
Power Factor >0.98
Power Efficiency >82%
Working Voltage DC30-36V
LED Quantity 1 pc
LED Consumption 76W
System Consumption 88W
LED Luminous Efficiency 70-90LM/W
LED Initial Flux WW 5584LM
PW 5878LM
CW 5642LM
Lamp's Efficiency >85%
Average Illuminance Height=4m 106 Lux
Height=6m 47 Lux
Height=8m 26 Lux
Illuminance Area Height=4m 6.7*6.7 Sq.M
Height=6m 10*10 Sq.M
Height=8m 13*13 Sq.M
Illuminance Uniformity >0.6
Color Temperature WW 2700-3900K
PW 3900-6000K
CW 6000-7000K
Color Rendering Index WW Ra>75
PW,CW Ra>82
Working Temperature -40?C—+55?C
IP Grade IP65
Working Life-span 50000H
Certificates CE, RoHS
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.deco-ledlight.com
Tell a Friend
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบไม่ต้องใช้แบตเตอรี่สำรองไฟ
รหัสสินค้า: 000086
ราคา 33,500.00 บาท
รายละเอียด: ระบบปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (รุ่นครอบครัว)

 ระบบปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (รุ่นครอบครัว) เหมาะสำหรับใช้น้ำ 400-600 ลิตรต่อวัน ปั้มน้ำมีกำลังสูบน้ำสูงสุด 20 เมตร โดยใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์โดยตรงไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการสำรองไฟ

หนึ่งชุดจะประกอบด้วย

1) ปั้มน้ำ ขนาด 54 ซม x 26 ซม x 26 ซม หนัก 11.5 กิโลกรัม
2) สายยาง 1 เส้น
3) ชุดควบคุม 1 ชุด
4) แผงโซล่าเซลล์ขนาด 12 วัตต์ จำนวน 2 แผง

ปั้มน้ำผลิตจากประเทศเยรมัน ยี่ห้อ LIUJIA รุ่น LJ20

การประยุกต์ใช้
1.ให้น้ำสัตว์ในฟารฺม
2.ทำระบบน้ำหยดในแปลงผัก
3.ใช้ชำระร่างกายตามชายหาด
4.ใช้ภายในบ้าน
5.ใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
6.ใช้สเปรย์บนหลังคาบ้านเพื่อระบายความร้อน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.engineo.co.th
Tell a Friend
กังหันน้ำปั่นไฟแบบ คอสั้น ขนาด 1,000 วัตต์ - 5,000 วัตต์
รหัสสินค้า: 000064
ติดต่อเพื่อ เสนอราคา
รายละเอียด:

กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า เป็นแบบชนิด เพียวตัน ขนาดของเครื่องกำเหนิดไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 วัตต์ขึ้นไป กำลังไฟฟ้าขาออก 220 โวลล์ Singel phase ต่อท่อส่งน้ำจากน้ำที่อยู่ด้านบนใช้ความสูงของระดับน้ำประมาณ 20 เมตรขึ้นไป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 3 นิ้ว จากนั้นต่อท่อส่งน้ำเข้ากับกังหันน้ำ เมื่อน้ำไหลผ่านวาว์ลน้ำผ่านหัวฉีดไปฉีดใบพัดที่อยู่ภายใน (จำนวน 14-16 ใบ) ให้หมุนจะทำให้เครื่องกำเหนิดไฟฟ้าทำงานผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาในรูปแบบของไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถใช้ต่อได้ตรงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลย

Tell a Friend

ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้หลากหลายวิธี ดังต่อไปนี้


1. ชำระด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิต VISA และ MASTER CARD  เมื่อมาซื้อสินค้าที่หน้าร้าน 

2. โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู้ ATM  เพื่อเข้าบัญชี (หมายเลขด้านล่าง)

  หลังจากที่ได้ทำรายการโอนเงินแล้ว กรุณาเก็บใบบันทึกรายการไว้เป็นหลักฐาน และกรุณาแจ้งกลับทางเว็บบอร์ดหรือ แจ้งการชำระเงิน โดยกรอกแบบฟอร์ม "แจ้งการชำระเงิน" ผ่านหน้าเว็บไซต์ โทรแจ้งที่ 08-3992-4441หรือ email : tongsuksiri@gmail.com เพื่อความรวดเร็ว  

(กรุณาโทรสอบถามว่าสินค้าพร้อมส่งหรือไม่ค่ะ เผื่อกรณีขาดสต็อคค่ะ)

3. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA  และ MASTER CARD ผ่านระบบของ PaySbuy เหมาะสำหรับท่านที่สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์  

4. ชำระเงินพร้อมรับสินค้า ณ. ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง โดยการส่งสินค้าทางพัสดุเก็บเงินปลายทาง (พกง.)  กรณีสินค้าชิ้นเดียวหรือชิ้นเล็ก ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าบริการของไปรษณีย์  "รับส่งทาง พกง. ที่ยอดซื้อสินค้าไม่เกิน 2,000 บาท"

5. ชำระเงินโดยทางธนาณัติ  กรุณาระบุธนาณัติสั่งจ่าย นายณภูมกฤษฏิ์ นุชิต แล้วจัดส่งผ่านไปรษณีย์มายัง นายณภูมกฤษฏิ์ นุชิต  24/174 หมู่7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20110 ห้างจะดำเนินการส่งสินค้า หลังจากที่ได้รับเงินจากธนาณัติแล้วเท่านั้น

จัดส่งสินค้า
กรุณาแจ้ง   ชื่อนามสกุล / ธนาคารที่โอนเงิน / วันที่โอน และ จำนวนเงิน / เลขที่สั่งซื้อ  โทรแจ้งที่ (เรณูรินทร์) 08-3992-4441 หรือ e-mail : tongsuksiri@gmail.com

ห้างทองสุขศิริ บริการส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ท่านสามารถวางใจได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าในสภาพใหม่ และสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากเรามี
การตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาซึ่งจะทำให้สูญเสียเวลาในการส่งกลับไปกลับมาโดยไม่จำเป็น โดย ห้างทองสุขศิริ
มีวิธีการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเลือกหลากหลายวิธี ดังต่อไปนี้ คือ

สำหรับลูกค้าในเขต ชลบุรี
ห้างทองสุขศิริ มีบริการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าในเขตชลบุรี ดังต่อไปนี้ คือ
 1. ทางไปรษณีย์ พัสดุ, EMS (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งโดยโอนเงินเข้าบัญชี หรือชำระโดยบัตรเครคิตผ่านเว็บไซต์
 2. ทางไปรษณีย์ พัสดุเก็บเงินปลายทาง  พกง., พกง.EMS (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งที่ไปรษณีย์ปลายทาง) เฉพาะยอดไม่เกิน 2,000 บาท
 3. โดยพนักงานส่งของ  (เก็บค่าสินค้าและค่าขนส่งปลายทาง)

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
ห้างทองสุขศิริ มีการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้า ต่างจังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ
 1. ทางไปรษณีย์ พัสดุ, EMS  (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งโดยโอนเงินเข้าบัญชี หรือชำระโดยบัตรเครคิตผ่านเว็บไซต์ tsautoserv.com)
 2. ทางไปรษณีย์ พัสดุเก็บเงินปลายทาง  พกง., พกง.EMS (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งที่ไปรษณีย์ปลายทาง) เฉพาะยอดไม่เกิน 2,000 บาท
 3. โดยบริษัทขนส่ง (ชำระค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชี หรือชำระโดยบัตรเครคิตผ่านเว็บไซต์ tsautoserv.com) และเก็บค่าขนส่งปลายทาง บริษัทขนส่ง ที่ ห้างทองสุขศิริ ใช้บริการอยู่เป็นประจำ เช่น

บริษัทขนส่ง

พื้นที่ให้บริการ

โทรศัพท์ - สอบถาม

บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด

เส้นทาง ภาคเหนือ,อีสาน,ตะวันออก   ข้อมูลที่ติดต่อสาขา

0-2611-9582-4   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่วนเหนือ 2543

ภาคเหนือ

0-2219-2472

สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก

ภาคเหนือ    **เก็บค่าส่งต้นทาง

0-2954-3601-7,0-2633-0411

บริษัทนิ่มซีเส็ง จำกัด (1988) จำกัด

  อัตราค่าขนส่งสินค้าของไปรษณีย์

ตารางที่ 1 ส่งแบบธรรมดา            ตารางที่ 2 ส่งแบบ EMS               ตารางที่ 3 ส่งพัสดุลงทะเบียน

น้ำหนัก                 ค่าส่ง            น้ำหนัก                 ค่าส่ง             น้ำหนัก                 ค่าส่ง

<1000 กรัม          20 บาท         <500 กรัม            47 บาท          <500 กรัม             28 บาท 

1000-1999 กรัม    35 บาท         501-1000 กรัม      62 บาท          500-1000 กรัม       38 บาท

2000-2999 กรัม    50 บาท         1001-1500 กรัม    77 บาท          1000-2000 กรัม      58 บาท

3000-3999 กรัม    65 บาท         1501-2000 กรัม    92 บาท

4000-4999 กรัม    80 บาท         2001-2500 กรัม    107 บาท       

อัตราค่าส่ง พ.ก.ง. (ค่าปฏิบัติการ พ.ก.ง.+ ค่าธรรมเนียม พ.ก.ง.)

ตารางที่ 4 ค่าส่ง พ.ก.ง

ค่าสินค้า                    ค่า พ.ก.ง.

<1000 บาท                51 บาท

1000-2000 บาท          53 บาท

2000-3000 บาท          55 บาท

วิธีการส่งสินค้า และค่าส่งสินค้า

1. ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา -คิดค่าส่งตามตารางที่ 1

2. ส่งทางไปรษณีย์ EMS -คิดค่าส่งตามตารางที่ 2

3. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน -คิดค่าขนส่งตามตารางที่ 3

4. ส่งทางไปรษณีย์ พ.ก.ง. (เก็บเงินปลายทาง) -คิดค่าส่งตามตารางที่ 1 หรือ 2 (กรณีส่งด่วน) + เพิ่มค่า พ.ก.ง ตามตารางที่ 4

วิธีการส่งสินค้า 1,2,3 ทางร้านจะส่งสินค้าให้ทันทีเมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

ถ้าโอนเงินหลัง 14:00 น. ทางร้านจะจัดส่งให้ในวันรุ่งขึ้น

วิธีการชําระเงินผ่านทางธนาคาร
ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์
ทองสุขศิริ ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิสกระแสรายวันเครือสหพัฒน์688-3-00310-0
ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ
ทองสุขศิริ ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิสออมทรัพย์สาขาศรีราชา279-5-22933-1
ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทย
นายณภูมกฤษฏิ์ นุชิตออมทรัพย์สาขาศรีราชา172-2-18026-5
ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทย
ศุภลักษณ์ นุชิตออมทรัพย์สาขาศรีราชา208-1-70371-8
หจก. ทองสุขศิริ ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส
24/174 หมู่ 7 ถนนอัสสัมชัญ-ไร่กล้วย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี ไทย
โทรศัพท์: 038-049845 แฟกซ์: 038-049844 มือถือ: 083-9924441
เว็บไซต์: http://www.tsautoserv.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: