รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย

บริษัทไอซีทีซัพพอร์ทจำกัด

237 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

" คุณภาพของงาน คือ วิญญาณของเรา " ด้วยจิตวิญญาณ วิชาชีพช่าง เราจึงมุ่งมั่น พัฒนาบุคลากรและระบบการทำงานให้ได้มาตรฐานสูงสุด ไอซีทีซัพพอร์ท ยึดมั่นในมาตรฐาน และบริการด้วยวิชาชีพ เราพร้อมที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีทีึ่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ในราคาที่เป็นธรรม เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ด้วยความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ เราจะคัดสรรเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ให้คุ้มค่า คุ้มราคา และมอบประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าของเรา
" ทีมงานของเรา ผ่านงานมาทุกรูปแบบ รับรองว่า ลูกค้าทุกท่านจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด ในราคาที่เป็นธรรม"
 
 
ทำเนียบบุคลากร
 
   
 
กรรมการผู้จัดการ
นวพล วารินทร์ 
Mobile: 091-829-9182
 
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ปานศักดิ์ ศรีเลิศ
 (ช่างศักดิ์)
Mobile: 091-829-7740
หัวหน้าช่าง
ศรัณย์ ศรีทานันท์
 (ช่างบิลลี่)
Mobile: 091-829-6343
ผู้ประสานงานขาย
หทัยทิพย์ แสงชาติ 
(น้องกลอย)
Mobile: 091-829-9330
ช่างเทคนิค
สรนันท์ ถินถาวร
 (ช่างสอ)
Mobile: 097-334-3524
ช่างเทคนิค
ธนาคม เกษมสุข
 (ช่างกิ๊บ)
Mobile: 091-827-1170
ช่างเทคนิค
ครรชิต เชื้อสิงห์
 (ช่างโบ้)
Mobile: 090-609-3822
 
PROJECT REFERANCE ปี 2556-2557 (ผลงานบางส่วน)
หน่วยงานราชการ :
ชื่อหน่วยงาน Location
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาลัยวิทยาลัย ราชภัฎอุบลราชธานี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาลัยวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์    มหาลัยวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   มหาลัยวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักงานรักษาความปลอดภัย   มหาลัยวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
โรงเรียน ยุวทูตศึกษา 2 YES จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนเมืองอุบล จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนลือคำหาญ จ.อุบลราชธานี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7 จ.อุบลราชธานี
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว (Passport) จ.อุบลราชธานี
กองบังคับฝูงบิน กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี
มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายทหาร ร.6 พัน3  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ตชด.22 จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาล๕0 พรรษา จ.อุบลราชธานี
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาอุบลราชธานี
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7  อุบลราชธานี, พิบูลย์, ตระการพืชผล, เดชอุดม
บริษัท เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด สาขาในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10  จ.อุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ จ.อุบลราชธานี
สมาคมฌาปนกิจฯสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ.อุบลราชธานี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ
ร.6 พัน 3 ร้อย 1 จ.อุบลราชธานี
รพ. น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
รพสต. อ.ศรีเมืองใหม่ ทั้งหมด  จ.อุบลราชธานี
เรือนจำกลางอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านไทรย้อย จ.อุบลราชธานี
สำนักงานสหกรณ์ จ.อุบลราชธานี
สาธารณสุข  อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบบลราชธานี
โรงเรียนบ้านไฮตาก จ.อุบลราชธานี
ธนาคาร/หน่วยงานเอกชน :
ชื่อหน่วยงาน Location
สำนักงาน AIS   เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี
ธนาคารธนชาติ  สาขาอุบลราชธานี  
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาตะการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ธนาคาร CIMB  สาขาอุบลราชธานี  
หจก.แสงชัยอิควิพเมนท์ สาขาอุบลราชธานี  
CPAC  กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
Axa ประกันภัย  สาขาอุบลราชธานี
TESCO Lotus  สาขาอุบลราชธานี
LOTUS EXPRESS  สาขาก้านเหลือง, ปทุม จ.อุบลราชธานี
G4S สาขาอุบลราชธานี
บริษัท โรงพยาบาลสัตว์วาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
คลินิคฟันสวย จ.อุบลราชธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยาขนส่งอุบล จ.อุบลราชธานี
ร้านอุบลเพ็ทซิตี้ จ.อุบลราชธานี
บริษัท อุบลสุรชัย ทัวร์ จำกัด จ.อุบลราชธานี
ร้านโมซ่า คอฟฟี่ จ.อุบลราชธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพันธ์ดิสทริบิวชั่น จ.อุบลราชธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทาม บิลดิ้ง จ.อุบลราชธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสี ต.ไทยเจริญ จ.อุบลราชธานี
บริษัท โรงสีประสิทธิ์ชัย จำกัด จ.อุบลราชธานี
สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านบุ่งไหม จำกัด จ.อุบลราชธานี
J-sharp ห้องเรียนแห่งอนาคต จ.อุบลราชธานี
บริษัท เก้า อาร์คิเทค ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด   จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี
ห้างซุนเฮงพลาซ่า จ.ศรีสะเกษ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทอดไทยสตีล จ.อุบลราชธานี
บริษัท อุบลบี เอช เค อินดัสเทรียล จำกัด จ.อุบลราชธานี
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จ.อุบลราชธานี
 ห้างทองอารยา จ.อำนาจเจริญ
บริษัท ทุนทองมาวิน จำกัด จ.อุบลราชธานี
บริษัท เอ็กซ์ทรี จำกัด จ.อุบลราชธานี
บริษัท เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด  สาขามหาชนะชัย, วารินทร์ จ.อุบลราชธานี
หมูยอแม่ฮาย จ.อุบลราชธานี
ร้านสมตำจินดา จ.อุบลราชธานี
หจก.กิจทวีสิน (แซเยี้ยง)   
หมู่บ้าน/โรงแรม/แมนชั่น :
หมู่บ้านสารินเรสซิเดนซ์ ต.ขามใหญ่ จ.อุบลราชธานี
หมู่บ้านสารินเลควิว ต.ไร่น้อย จ.อุบลราชธานี
หมู่บ้านสาริน1 ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี
กรีนปาร์คแมนชั่น จ.อุบลราชธานี
นันทนากานต์แมนชั่น จ.อุบลราชธานี
โรงแรมศรีสมไทย จ.อุบลราชธานี
ดอกแก้วพฤกษาเพลส จ.อุบลราชธานี
อุมาพรแมนชั่น จ.อุบลราชธานี
หมู่บ้านศิริภิรมย์ อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
หมู่บ้านสาริน9 (มหาชัยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) ถ.สุขาสงเคราะห์ 9 จ.อุบลราชธานี
หมู่บ้านสาริน11 (มหาชัยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) วารินทร์ จ.อุบลราชธานี
โรงงาน :
ชื่อหน่วยงาน Location
โรงงานผลิตหลังคาเหล็ก Thai Metal Sheet จ.อุบลราชธานี
โรงงานผลิตหลังคาเหล็ก  SAMSON จ.อุบลราชธานี
โรงงานผลิตหลังคาเหล็ก ตรารถถัง จ.อุบลราชธานี
โรงงานผลิตอาหาร ทะนะกุลฟู๊ด TKF จ.อุบลราชธานี
โรงงานผลิตแป้งขนมจีน พศช. จ.อุบลราชธานี
โรงงานผลิตหมูปิ้งคุณย่า จ.อุบลราชธานี
ปั้มน้ำมัน ปตท. อุบลปิโตเลียมน้ำมัน จ.อุบลราชธานี
บริษัท ปิโตเลียมน้ำมัน(อุบล)จำกัด จ.อุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

TEL. 045-262-993 Mobile : 097-331-6776  
FAX : 045-262-994 
เปิดบริการ จันทร์ - เสาร์
เวลา  08.30 น. - 17.30 น.
   
ฝ่ายขายหน้าร้าน
หทัยทิพย์ แสงชาติ 
(น้องกลอย)
Mobile: 091-829-9330
งานราชการ งานโครงการ
ปานศักดิ์ ศรีเลิศ
 (ช่างศักดิ์)
Mobile : 091-829-7740
งานราชการ งานโครงการ
นวพล วารินทร์ 
(ช่างตุ๊ก)
Mobile : 091-829-9182
    พิกัด GPS            15.232574,104.846287
Line QR Code
 แนะนำสินค้าใหม่
 
กล้องติดรถยนต์ MAXVIEW 5.0Mp.
รหัสสินค้า: 000500
ราคา 1,390.00 บาท
รายละเอียด:

Max View 5MCC เป็นสุดยอดกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงที่มาพร้อมหน้าจอขนาด 2 นิ้ว กล้องมีความละเอียดสูงถึง 5 ล้านพิกเซลให้ภาพถ่ายคมชัดทุกมิติ รองรับการบันทึกภาพนิ่ง และวีดีโอ (ความละเอียด 1920 x 1080P, 1280 x 720P, 720 x480P) 30f/s

กล้องพร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ ติดรถยนต์

 • หน้าจอ Monitor ขนาด 2.0 นิ้ว
 • กล้องมีความละเอียดสูง 5 MP
 • มี Battery ภายในบันทึกได้? 40 นาที โดยประมาณ 
 • หลังจากดับเครื่องยนต์
 • สามารถบันทึกภาพเป็นนิ่งได้?
 • มีระบบ G Sensor กันสั่นสะเทือนของภาพสูง
 • สามารถดูย้อนหลังผ่านหน้าจอได้?ทันที 
 • บันทึกภาพในเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจน
 • มุมมองภาพกว้างถึง 140 องศา

อุปกรณ์ในกล่อง

 • กล้องติดรถยนต์ รุ่น 5MCC
 • สายชาร์ทรถ
 • ขายึดกล้องแบบดูดกระจก (แบบหมุนได้)
 • สาย USB
 • คู่มือภาษาไทย

ราคาพิเศษ 1,390.- ส่งฟรีทั่วไทย พร้อมรับประกัน 1 ปี

หมายเหตุ:
1. รับประกันสินค้า 1 ปี
2. รับประกันแบตเตอรี 6 เดือน
3. เสียภายใน 1 เดือน เปลี่ยนใหม่ให้ทันที
4. ซ่อมเสร็จภายใน 10 วัน ทำการ

Tell a Friend
ค่าบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด ชุด 4 ตัว
รหัสสินค้า: 000354
ราคา 3,750.00 บาท
รายละเอียด:

ค่าติดตั้งกกล้องวงจรปิดชุด 4 ตัว พร้อมเซ็ตระบบ

และบริการตรวจซ่อม 1 ปี

ค่าบริการ 3,500 บาท

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

 

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

Tell a Friend
กลอนประตูดิจิตอล แบบติดผิวบาน YDR323
รหัสสินค้า: 000517
ราคา 9,630.00 บาท
รายละเอียด:

ประเภทผลิตภัณฑ์
   ชุดล็อคเสริมความปลอดภัยด้านหลังเป็นแนวตั้ง สำหรับประตูไม้ทั่วไป
   Mirror Image
ควบคุมการเข้าออกโดย
   บัตรเข้าออกบันทึกผู้ใช้สูงสุด 40 คน
   ตัวเลขตั้งรหัส 4 - 12 หลัก
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
   หน้าจอเป็นกระจกเงา เมื่อสัมผัสหน้าจอทำให้สามารถมองเห็นทะลุกระจกถึงด้านหลังเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับหนึ่ง
   Safe thumb-turn: เพิ่มความปลอดภัยด้านในโดยต้องกดปุ่มเซพที่ติดอยู่กับปุ่มเปิดล็อคเท่านั้นทุกครั้ง
   กรณีการ์ดหายสามารถลบการ์ดนั้นออกได้อย่างง่ายดายทันทีเมื่อบันทึกการ์ดที่เหลือใหม่
   รูปแบบทันสมัยด้วยระบบหน้าจอสัมผัสและดีไซน์แบบบาง
   เป็นชุดเพื่มความปลอดภัยโดยสามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ล็อคบานประตูเดิมได้ทันที
   ระบบรหัสหลอก
   สัญญาณเตือนเมื่อไฟไหม้และปลดล็อคอัตโนมัติ
อุปกรณ์เสริม
   รีโมทคอนโทล
ขนาดผลิตภัณฑ์
   ด้านหน้า: 36(ห) x 72(ก) x 185(ส)(มม.)
   ด้านหลัง: 13(ห) x 66(ก) x 179(ส)(มม.)

หมายเหตุ
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
- ราคายังไม่รวมค่าติดตั้ง
- ภาพที่ใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น สีและลักษณะของสินค้าจริงอาจไม่ตรงตามภาพโฆษณา
- สินค้าที่ซื้อหรือชำระเงินแล้วไม่รับคืน หรือเปลี่ยนรุ่นได้

ค่าบริการติดตั้งจุดละ 1,500 บาท

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิด และ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อุบลราชธานี

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

Tell a Friend
กล้องวงจรปิด Fujiko 600Tvl ชุด4กล้อง
รหัสสินค้า: 000401
ราคา 19,900.00 บาท
รายละเอียด:

กล้องวงจรปิด Fujiko 600Tvl ชุด4กล้อง

*ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง

*ไม่รวมค่าติดตั้ง

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

 

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

Tell a Friend
HIKVISION DVR TERBO HD 4 ช่อง รุ่น DS-7204HGHI-SH
รหัสสินค้า: 000423
ราคา 5,600.00 บาท
รายละเอียด:

HIKVISION DVR TERBO HD เครื่องบันทึกขนาด 4 ช่อง รุ่น DS-7204HGHI-SH

 

บันทึก 720P ที่ 25fps ใส่HDDได้ 1ลูก สูงสุด 4 TB รองรับการดูภาพผ่านมือถือ  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด Adapter, Remote Mouse, Power Cable และคู่มือการใช้งาน

รับประกัน 2 ปี

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

Tell a Friend
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP C806
รหัสสินค้า: 000102
ราคา 9,900.00 บาท
รายละเอียด:

 

Feature
- รองรับลายนิ้วมือได้ 2,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกรายการการลงเวลาเพื่อเปิด ประตูได้มากถึง 50,000 รายการ
- มีระบบปรับปรุงลายนิ้วมือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของลายนิ้วมือ
- เครื่องบันทึกลายนิ้วมือสำเร็จด้วยความเร็วสูง ภายใน 0.5-1 วินาที
- หัวอ่านเป็นแบบกระจก ป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆ ได้มีความคงทนสูง
- สามารถดึงข้อมูลผ่านสายสัญญาณได้หลากหลายอาทิเช่น RS485,TCP/IP
- ไม่ต้องยุ่งยากในการเดินสาย สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ USB Flash Disk สะดวกในการใช้งาน
- หน้าจอแสดงเวาการทำงานอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นในที่มืด
- มีไฟสัญญาณบอกสถานะได้ 2 สี เพื่อแจ้งสถานะว่าผ่านหรือไม่ผ่านและมีเสียงสัญญาณแจ้งเป็นภาษาไทยพร้อมกัน
- มีรูปทรงที่สวยงาม เหมาะแก่การติดตั้ง พร้อมวัสดุมีคุณภาพสูง
- ขนาดเล็กกระทัดรัด สวยงาม เข้ารูป
- หัวอ่านคงทนแข็งแรง
- เมนูไอคอน พร้อมการแสดงผล 4 บรรทัด

 

หากต้องการใช้เพื่อการเปิดปิดประตู

ซื้อพร้อมระบบแม่เหล็กชุดล๊อกประตู

ใช้ได้ทั้งแบบเปิดและแบบเลื่อน แถมการ์ดฟรี 20 ใบ

เพิ่มเงินเพียง 5,000 บาท 

 

ติดตั้งฟรี!!! 

 

ราคานี้เฉพาะในเขตอ.เมืองอุบล และวารินชำราบ

( ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด คิดค่าเดินทางเพิ่ม)

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

Tell a Friend
ค่าบริการติดตั้งเครื่องทาบบัตรคีย์การ์ดเปิดปิดประตู
รหัสสินค้า: 000431
ราคา 2,500.00 บาท
รายละเอียด:

ค่าบริการติดตั้งเครื่องทาบบัตรคีย์การ์ดเปิดปิดประตู

ราคานี้เฉพาะในเขตอ.เมืองอุบล และวารินชำราบ

( ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด คิดค่าเดินทางเพิ่ม)

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

Tell a Friend
กล้อง IP camera HIKVISON แบบBullet 2ล้านพิเซล จัดชุดกล้อง4ตัว
รหัสสินค้า: 000494
ราคาปกติ 47,980.00 บาท  
ราคาลด 41,500.00 บาท

ประหยัด 6,480.00 บาท
รายละเอียด:

กล้อง IP camera HIKVISON แบบBULLET  2ล้านพิเซล

จัดชุดกล้อง4ตัว

รับประกัน 2 ปี

สามารถเปลี่ยนกล้องเป็นแบบDOME หรือ BULLET ได้

ฟรีอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

 

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
กลอนประตูดิจิตอล แบบกุญแจฝังในบาน YDM4109
รหัสสินค้า: 000521
ราคา 21,300.00 บาท
รายละเอียด:
 
YDM4109
เยลดิจิตอลล็อคแบบสแกนลายนิ้วมือ หน้าจอสัมผัส (ชุดมือจับฝังในบาน)
ประเภทผลิตภัณฑ์
ชุดล็อคมือจับฝังในบานแบบใช้ลายนิ้วมือ มีกุญแจในตัว
สีดำ และ สีเงิน
ควบคุมการเข้าออกโดย
ใช้ลายนิ้วมือโดยบันทึกได้สูงสุด 20 ลายนิ้วมือ
ตัวเลขตั้งรหัส 6-12 หลัก
กุญแจสำรอง
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้เทคโนโลยี Easy Scan เพิ่มความสะดวกในการสแกนลายนิ้วมือในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเปิดฝาครอบและปิดเองได้
บอกขั้นตอนการตั้งรหัสด้วยเสียง
ดีไซน์ทันสมัย หน้าจอสัมผัสแบบฉลาดเพื่อป้องกันการคัดลอกรหัส
เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบคลายล็อคจากภายใน ด้วยการโยกเพียงครั้งเดียว
สัญญาณเตือนจากการงัดแงะ
ระบบล็อคอัตโนมัติ
ระบบเตือนเมื่อถ่านอ่อนและช่องใส่ถ่านสำรองฉุกเฉิน
ระบบรหัสหลอก
อุปกรณ์เสริม
รีโมทคอนโทล
ขนาดผลิตภัณฑ์
ด้านหน้า: 28.5(ห) x 68.6(ก) x 320.7(ส)(มม.)
ด้านหลัง: 37(ห) x 72.8(ก) x 306.6(ส)(มม.)
ระยะแบ็คเซ็ท: 60 มม.
ความหนาประตู: 35-80 มม.
 
 
หมายเหตุ
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
- ราคายังไม่รวมค่าติดตั้ง
- ภาพที่ใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น สีและลักษณะของสินค้าจริงอาจไม่ตรงตามภาพโฆษณา
- สินค้าที่ซื้อหรือชำระเงินแล้วไม่รับคืน หรือเปลี่ยนรุ่นได้

ค่าบริการติดตั้งจุดละ 1,500 บาท

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิด และ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อุบลราชธานี

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
HIKVISION Turbo HD EXIR 1.3MP. 4 กล้อง บันทึกที่720P
รหัสสินค้า: 000449
ราคาปกติ 26,860.00 บาท  
ราคาลด 23,700.00 บาท

ประหยัด 3,160.00 บาท
รายละเอียด:

กล้องวงจรปิด HIKVISION Turbo HD EXIR 1.3MP.

บันทึกขนาด720P จัดชุด 4 กล้อง


รายการสินค้าในชุดโปรโมชั่นประกอบด้วย

1. กล้องวงจรปิดแบบ Bullet รุ่น DS-2CE56C2T-IT3

หรือแบบ DOME รุ่น DS-2CE16C2T-IT3 4 กล้อง (เลือกได้)

2. เครื่องบันทึก DVR แบบ4ช่องรุ่น DS-7204HGHI-SH

3. Hard Disk 1TB 1 ลูก

4. สายสัญญานRG6+ACDC 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์ชุดติดตั้ง

ครบชุด

อุปกรณ์ชุดติดตั้งครบชุด

*สามารถเปลี่ยนเป็นกล้องรุ่นอื่นได้ เพิ่มลดตามราคากล้อ

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

 

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

Tell a Friend
สัญญานกันขโมยไร้สายChuango CG-G5
รหัสสินค้า: 000361
ราคา 9,900.00 บาท
รายละเอียด:

ราคา  ทั้งชุด 9,900 บาท

 

GSM/SMS RFID Touch Alarm System (ใช้ sim card มือถือ)
- ตัวเครื่องใส่ซิมมือถือได้ และควบคุมการทำงานผ่านระบบมือถือ
- บันทึกเบอร์โทรศัพท์ 5 เบอร์ และ1 เบอร์ด่วนพิเศษ
- รองรับอุปกรณ์ตรวจจับไร้สาย 50 จุด และการ์ด RFID 50 ใบ
- รองรับกลอนประตูแบบไฟฟ้า
- ระบบบันทึกเสียงแจ้งเตือนภัย
- สามารถเปิด-ปิด ล็อกด้วย SMS หรือสั่งงานด้วยการโทรเข้า
- สามารถสนทนาผ่านตัวเครื่องได้
- แจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟฉุกเฉิน พร้อม แบตเตอรี่ลิเทียม
- รองรับการ์ด RFID ความถี่ 125 kHz
- รองรับคลื่นความถี่ 850/900/1800/1900 MHz
- รับประกัน 2 ปี

   

http://www.zynekalarm.com/spec/chuango/G5-spec.pdf

http://www.zynekalarm.com/manual/CG-G5.pdf

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

Tell a Friend
กล้องวงจรปิด Panasonic แบบBOX รุ่น WV-CP300/G
รหัสสินค้า: 000228
Call
รายละเอียด:

กล้องวงจรปิด Panasonic แบบBOX รุ่น WJ-HL204

กล้องมาตราฐาน Day/Night , High resolution 650 TVline, High sensitivity : 0.08 lx (color) and 0.05 lx (B/W) , ABS (Adaptive Black Stretch)

ดูรายละเอียด

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

Tell a Friend
ชุดงานระบบ PSI 185 MBOX 10 ช่อง
รหัสสินค้า: 000496
ราคา 16,900.00 บาท
รายละเอียด:

MTEX
ชุดงานระบบ PSI 185 MBOX 10 ช่อง ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ 5,000 บาท
(ไม่รวมระบบสายในอาคาร)
 ระบบสายภายใน จุดละ 500 บาท

รับประกันการติดตั้งและบริการ 1 ปีเต็ม

รายละเอียด:
จานดาวเทียมชุดงานระบบอพาร์ทเม้นต์ คอนโดนิเนียม โรงแรม ฯลฯ ดูรายการดาวเทียม จำนวน 10 ช่อง จากดาวเทียมTHAICOM 5 / ไม่เสียค่าบริการรายเดือน

อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย
1. จานรับสัญญาณดาวเทียม PSI ขนาด 185 จำนวน 1 ใบ (สามารถเปลี่ยนหน้าจานขนาดใหญ่กว่าได้ เพิ่มเงิน)
2. LNBF X2 จำนวน 1 ตัว
3. ชุดงานระบบ PSI MBOX 10 ช่อง จำนวน 1 ชุด พร้อมรีโมท 1 ตัว
 

Tell a Friend
HIKVISION DVR TERBO HD 8 ช่อง รุ่น DS-7208HGHI-SH
รหัสสินค้า: 000491
ราคา 8,400.00 บาท
รายละเอียด:

HIKVISION DVR TERBO HD เครื่องบันทึกขนาด 8 ช่อง รุ่น DS-7208HGHI-SH

 

บันทึก 720P ที่ 25fps ใส่HDDได้ 1ลูก สูงสุด 4 TB รองรับการดูภาพผ่านมือถือ  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด Adapter, Remote Mouse, Power Cable และคู่มือการใช้งาน

รับประกัน 2 ปี

ศูนย์รวมกล้องวงจรปิดอุบลราชธานี

จำหน่ายและติดตั้ง กล้องวงจรปิด, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ เปิดปิดประตู,

สัญญานกันขโมย,ระบบเน็ตเวริค์,ระบบโฮมออโตเมชั่น,ระบบเคเบิ้ลทีวีอพาร์ทเม้น

เขตพื้นที่บริการและติดตั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดอำนาจเจริญ

โทร. 045-262993, www.uboncctv.com

Tell a Friend
ชุดงานระบบ PSI 185 MBOX 14 ช่อง
รหัสสินค้า: 000497
ราคา 19,900.00 บาท
รายละเอียด:

MTEX
ชุดงานระบบ PSI 185 MBOX 14 ช่อง ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ 5,000 บาท
(ไม่รวมระบบสายในอาคาร)
 ระบบสายภายใน จุดละ 500 บาท

รับประกันการติดตั้งและบริการ 1 ปีเต็ม

รายละเอียด:
จานดาวเทียมชุดงานระบบอพาร์ทเม้นต์ คอนโดนิเนียม โรงแรม ฯลฯ ดูรายการดาวเทียม จำนวน 14 ช่อง จากดาวเทียมTHAICOM 5 / ไม่เสียค่าบริการรายเดือน

อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย
1. จานรับสัญญาณดาวเทียม PSI ขนาด 185 จำนวน 1 ใบ (สามารถเปลี่ยนหน้าจานขนาดใหญ่กว่าได้ เพิ่มเงิน)
2. LNBF X2 จำนวน 1 ตัว
3. ชุดงานระบบ PSI MBOX 14 ช่อง จำนวน 1 ชุด พร้อมรีโมท 1 ตัว
 

Tell a Friend
วิธีการชําระเงินผ่านทางธนาคาร
ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ
ร้านไอซีทีซัพพอร์ท โดยนวพล วารนิทร์ออมทรัพย์เทสโก้โลตัสอุบลราชธานี612-0-14866-0
ICT SUPPORT
ที่ตั้งสำนักงานขาย - 237 ถนน พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี ไทย
โทรศัพท์: 045-262993 แฟกซ์: 045-262994 มือถือ: 08-97222489
เว็บไซต์: http://www.uboncctv.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: