ท่านสนใจสินค้าแบบไหนที่สุด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านสนใจสินค้าแบบไหนที่สุด
เอเชีย 2 พลัส
60คน
41.96 %
เอเชีย 3 พลัส
28คน
19.58 %
เอเชีย 3 กันชน
55คน
38.46 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 143 คน