ท่านสนใจสินค้าแบบไหนที่สุด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านสนใจสินค้าแบบไหนที่สุด
เอเชีย 2 พลัส
61คน
42.36 %
เอเชีย 3 พลัส
28คน
19.44 %
เอเชีย 3 กันชน
55คน
38.19 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 144 คน