ท่านต้องการทราบข้อมูลในเวบไซต์หรือการให้บริการใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านต้องการทราบข้อมูลในเวบไซต์หรือการให้บริการใด
รายละเอียดสินค้า
126คน
55.51 %
ด้านการขนส่ง
31คน
13.66 %
การบริการหลังขาย
1คน
0.44 %
โปรโมชั่น/ส่วนลด
51คน
22.47 %
ข้อมูลทั่วไป
14คน
6.17 %
อื่นๆ
4คน
1.76 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 227 คน