ท่านต้องการทราบข้อมูลในเวบไซต์หรือการให้บริการใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านต้องการทราบข้อมูลในเวบไซต์หรือการให้บริการใด
รายละเอียดสินค้า
126คน
55.02 %
ด้านการขนส่ง
32คน
13.97 %
การบริการหลังขาย
1คน
0.44 %
โปรโมชั่น/ส่วนลด
52คน
22.71 %
ข้อมูลทั่วไป
14คน
6.11 %
อื่นๆ
4คน
1.75 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 229 คน