ท่านต้องการทราบข้อมูลในเวบไซต์หรือการให้บริการใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านต้องการทราบข้อมูลในเวบไซต์หรือการให้บริการใด
รายละเอียดสินค้า
127คน
55.22 %
ด้านการขนส่ง
32คน
13.91 %
การบริการหลังขาย
1คน
0.43 %
โปรโมชั่น/ส่วนลด
52คน
22.61 %
ข้อมูลทั่วไป
14คน
6.09 %
อื่นๆ
4คน
1.74 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 230 คน