ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
นามบัตร
136คน
2.85 %
ตลาดดอทคอม
160คน
3.36 %
Google
3768คน
79.01 %
Facebook
335คน
7.02 %
เพื่อนแนะนำ
293คน
6.14 %
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
77คน
1.61 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 4769 คน