ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
นามบัตร
134คน
2.84 %
ตลาดดอทคอม
159คน
3.37 %
Google
3743คน
79.33 %
Facebook
318คน
6.74 %
เพื่อนแนะนำ
288คน
6.1 %
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
76คน
1.61 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 4718 คน