ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
นามบัตร
133คน
2.86 %
ตลาดดอทคอม
159คน
3.42 %
Google
3709คน
79.85 %
Facebook
287คน
6.18 %
เพื่อนแนะนำ
284คน
6.11 %
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
73คน
1.57 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 4645 คน