ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
นามบัตร
136คน
2.85 %
ตลาดดอทคอม
159คน
3.34 %
Google
3765คน
79.03 %
Facebook
334คน
7.01 %
เพื่อนแนะนำ
293คน
6.15 %
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
77คน
1.62 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 4764 คน