ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
นามบัตร
135คน
2.85 %
ตลาดดอทคอม
159คน
3.36 %
Google
3756คน
79.26 %
Facebook
322คน
6.79 %
เพื่อนแนะนำ
290คน
6.12 %
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
77คน
1.62 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 4739 คน