ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
นามบัตร
136คน
2.85 %
ตลาดดอทคอม
160คน
3.35 %
Google
3776คน
79.03 %
Facebook
336คน
7.03 %
เพื่อนแนะนำ
293คน
6.13 %
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
77คน
1.61 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 4778 คน