ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
นามบัตร
136คน
2.86 %
ตลาดดอทคอม
159คน
3.34 %
Google
3760คน
79.09 %
Facebook
330คน
6.94 %
เพื่อนแนะนำ
292คน
6.14 %
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
77คน
1.62 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 4754 คน