ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
นามบัตร
135คน
2.85 %
ตลาดดอทคอม
159คน
3.35 %
Google
3758คน
79.22 %
Facebook
324คน
6.83 %
เพื่อนแนะนำ
291คน
6.13 %
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
77คน
1.62 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 4744 คน