ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
นามบัตร
133คน
2.88 %
ตลาดดอทคอม
159คน
3.44 %
Google
3695คน
80 %
Facebook
277คน
6 %
เพื่อนแนะนำ
283คน
6.13 %
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
72คน
1.56 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 4619 คน