ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
นามบัตร
133คน
2.86 %
ตลาดดอทคอม
159คน
3.41 %
Google
3715คน
79.77 %
Facebook
293คน
6.29 %
เพื่อนแนะนำ
284คน
6.1 %
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
73คน
1.57 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 4657 คน