ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
นามบัตร
133คน
2.85 %
ตลาดดอทคอม
159คน
3.4 %
Google
3722คน
79.63 %
Facebook
298คน
6.38 %
เพื่อนแนะนำ
287คน
6.14 %
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
75คน
1.6 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 4674 คน