ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
นามบัตร
133คน
2.83 %
ตลาดดอทคอม
159คน
3.39 %
Google
3731คน
79.48 %
Facebook
309คน
6.58 %
เพื่อนแนะนำ
287คน
6.11 %
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
75คน
1.6 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 4694 คน