ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรู้จักWebsiteของเราจากสื่อใด
นามบัตร
136คน
2.86 %
ตลาดดอทคอม
159คน
3.34 %
Google
3762คน
79.03 %
Facebook
333คน
7 %
เพื่อนแนะนำ
293คน
6.16 %
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
77คน
1.62 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 4760 คน