ท่านต้องการซื้อเครื่องปั๊มนมราคาประมาณเท่าไหร่คะ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านต้องการซื้อเครื่องปั๊มนมราคาประมาณเท่าไหร่คะ
ราคา3,001-5,000บ.
507คน
25.17 %
ราคา1,000-3,000บ.
818คน
40.62 %
ต่ำกว่า1,000บ.
476คน
23.63 %
ราคา5,001-7,000บ.
120คน
5.96 %
ราคา7,001-9,000บ.
42คน
2.09 %
ราคา9,001ขึ้นไป
51คน
2.53 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 2014 คน