ท่านต้องการซื้อเครื่องปั๊มนมราคาประมาณเท่าไหร่คะ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านต้องการซื้อเครื่องปั๊มนมราคาประมาณเท่าไหร่คะ
ราคา3,001-5,000บ.
507คน
25.26 %
ราคา1,000-3,000บ.
812คน
40.46 %
ต่ำกว่า1,000บ.
475คน
23.67 %
ราคา5,001-7,000บ.
120คน
5.98 %
ราคา7,001-9,000บ.
42คน
2.09 %
ราคา9,001ขึ้นไป
51คน
2.54 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 2007 คน