ท่านต้องการทราบข้อมูลในเวบไซต์หรือการให้บริการ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านต้องการทราบข้อมูลในเวบไซต์หรือการให้บริการ
รายระเอียดสินค้า
75คน
26.88 %
ด้านการขนส่ง
80คน
28.67 %
การบริการหลังขาย
11คน
3.94 %
โปรโมชั่น/ส่วนลด
71คน
25.45 %
ข้อมูลสินค้าอื่นๆ
24คน
8.6 %
รับเหมาก่อสร้างซ่อมฯ
18คน
6.45 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 279 คน