ท่านต้องการทราบข้อมูลในเวบไซต์หรือการให้บริการใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านต้องการทราบข้อมูลในเวบไซต์หรือการให้บริการใด
รายละเอียดสินค้า
212คน
18.86 %
ด้านการขนส่ง
568คน
50.53 %
การบริการหลังขาย
28คน
2.49 %
โปรโมชั่น/ส่วนลด
190คน
16.9 %
ข้อมูลราวทั่วไป
79คน
7.03 %
อื่นๆ
47คน
4.18 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 1124 คน