ตะกูเป็นพืชที่โตเร็วและสามารถนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ตะกูเป็นพืชที่โตเร็วและสามารถนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้
เห็นด้วยปานกลาง
9คน
18 %
เห็นด้วยน้อย
1คน
2 %
เห็นด้วยน้อยที่สุด
3คน
6 %
เห็นด้วยมาก
16คน
32 %
เห็นด้วยมากที่สุด
21คน
42 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 50 คน