เครื่องที่ท่านใช้อยู่เป็นหัวพิมพ์อะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เครื่องที่ท่านใช้อยู่เป็นหัวพิมพ์อะไร
Xaar
174คน
19.46 %
Seiko
209คน
23.38 %
Konica
286คน
31.99 %
Mimaki epson
69คน
7.72 %
Loland epson
42คน
4.7 %
Indoor Novajet
36คน
4.03 %
Indoor Hp
34คน
3.8 %
อื่นๆ
44คน
4.92 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 894 คน