เครื่องที่ท่านใช้อยู่เป็นหัวพิมพ์อะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เครื่องที่ท่านใช้อยู่เป็นหัวพิมพ์อะไร
Xaar
174คน
19.44 %
Seiko
209คน
23.35 %
Konica
287คน
32.07 %
Mimaki epson
69คน
7.71 %
Loland epson
42คน
4.69 %
Indoor Novajet
36คน
4.02 %
Indoor Hp
34คน
3.8 %
อื่นๆ
44คน
4.92 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 895 คน