เครื่องที่ท่านใช้อยู่เป็นหัวพิมพ์อะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เครื่องที่ท่านใช้อยู่เป็นหัวพิมพ์อะไร
Xaar
174คน
19.59 %
Seiko
208คน
23.42 %
Konica
282คน
31.76 %
Mimaki epson
68คน
7.66 %
Loland epson
42คน
4.73 %
Indoor Novajet
36คน
4.05 %
Indoor Hp
34คน
3.83 %
อื่นๆ
44คน
4.95 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 888 คน