ถ้าต้องการเบรคเกอร์-ยี่ห้อใดที่คุณคิดว่าอยากซื้อ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ถ้าต้องการเบรคเกอร์-ยี่ห้อใดที่คุณคิดว่าอยากซื้อ
MITSUBISHI
66คน
29.07 %
HITACHI
17คน
7.49 %
FUJI
32คน
14.1 %
ABB
33คน
14.54 %
SQD
17คน
7.49 %
MACCON
5คน
2.2 %
T&B
20คน
8.81 %
MERLIN GERLIN
13คน
5.73 %
SALZER
24คน
10.57 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 227 คน