ท่านประทับใจอะไรในทางร้านมากที่สุด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านประทับใจอะไรในทางร้านมากที่สุด
บริการดี
102คน
22.22 %
เล่นได้จริง
167คน
36.38 %
สกรีนสวย
105คน
22.88 %
ส่งของไว
85คน
18.52 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 459 คน