ท่านสนใจวัตถุมงคลด้านใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านสนใจวัตถุมงคลด้านใด
เมตตา
158คน
9.05 %
ค้าขาย
157คน
9 %
มหาเสน่ห์
616คน
35.3 %
แคล้วคลาด
102คน
5.85 %
คงกระพัน
282คน
16.16 %
ชาตรี
38คน
2.18 %
โชคลาภ
392คน
22.46 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 1745 คน