ท่านสนใจวัตถุมงคลด้านใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านสนใจวัตถุมงคลด้านใด
เมตตา
159คน
9.1 %
ค้าขาย
157คน
8.99 %
มหาเสน่ห์
616คน
35.26 %
แคล้วคลาด
102คน
5.84 %
คงกระพัน
282คน
16.14 %
ชาตรี
38คน
2.18 %
โชคลาภ
393คน
22.5 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 1747 คน