ท่านสนใจวัตถุมงคลด้านใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านสนใจวัตถุมงคลด้านใด
เมตตา
159คน
9.08 %
ค้าขาย
157คน
8.97 %
มหาเสน่ห์
616คน
35.18 %
แคล้วคลาด
103คน
5.88 %
คงกระพัน
282คน
16.11 %
ชาตรี
38คน
2.17 %
โชคลาภ
396คน
22.62 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 1751 คน