ท่านสนใจวัตถุมงคลด้านใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านสนใจวัตถุมงคลด้านใด
เมตตา
159คน
9.06 %
ค้าขาย
157คน
8.95 %
มหาเสน่ห์
618คน
35.21 %
แคล้วคลาด
103คน
5.87 %
คงกระพัน
283คน
16.13 %
ชาตรี
38คน
2.17 %
โชคลาภ
397คน
22.62 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 1755 คน