สินค้ากลุ่มใดที่อยากให้เพิ่มเติม
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ สินค้ากลุ่มใดที่อยากให้เพิ่มเติม
กลุ่มเคมีอาหารและยา
198คน
24.57 %
กลุ่มสารทำความสะอาด
216คน
26.8 %
กลุ่มเคมีเกษตร
241คน
29.9 %
กลุ่มเคมีบำบัดน้ำ
52คน
6.45 %
กลุ่มเคมีเรซิ่นและสี
76คน
9.43 %
กลุ่มเคมีสิ่งทอ
23คน
2.85 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 806 คน