สินค้ากลุ่มใดที่อยากให้เพิ่มเติม
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ สินค้ากลุ่มใดที่อยากให้เพิ่มเติม
กลุ่มเคมีอาหารและยา
192คน
24.58 %
กลุ่มสารทำความสะอาด
214คน
27.4 %
กลุ่มเคมีเกษตร
228คน
29.19 %
กลุ่มเคมีบำบัดน้ำ
51คน
6.53 %
กลุ่มเคมีเรซิ่นและสี
73คน
9.35 %
กลุ่มเคมีสิ่งทอ
23คน
2.94 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 781 คน