สินค้ากลุ่มใดที่อยากให้เพิ่มเติม
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ สินค้ากลุ่มใดที่อยากให้เพิ่มเติม
กลุ่มเคมีอาหารและยา
197คน
24.78 %
กลุ่มสารทำความสะอาด
216คน
27.17 %
กลุ่มเคมีเกษตร
232คน
29.18 %
กลุ่มเคมีบำบัดน้ำ
51คน
6.42 %
กลุ่มเคมีเรซิ่นและสี
76คน
9.56 %
กลุ่มเคมีสิ่งทอ
23คน
2.89 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 795 คน