สินค้ากลุ่มใดที่อยากให้เพิ่มเติม
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ สินค้ากลุ่มใดที่อยากให้เพิ่มเติม
กลุ่มเคมีอาหารและยา
199คน
24.63 %
กลุ่มสารทำความสะอาด
216คน
26.73 %
กลุ่มเคมีเกษตร
241คน
29.83 %
กลุ่มเคมีบำบัดน้ำ
53คน
6.56 %
กลุ่มเคมีเรซิ่นและสี
76คน
9.41 %
กลุ่มเคมีสิ่งทอ
23คน
2.85 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 808 คน