สาขาที่ท่านเคยไปใช้บริการ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ สาขาที่ท่านเคยไปใช้บริการ
ขอนแก่นไทยแลนด์
202คน
39.69 %
ACER SHOP
46คน
9.04 %
HP SHOP
28คน
5.5 %
TOSHIBA SHOP
37คน
7.27 %
สาขาตึกคอม
196คน
38.51 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 509 คน