สาขาที่ท่านเคยไปใช้บริการ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ สาขาที่ท่านเคยไปใช้บริการ
ขอนแก่นไทยแลนด์
199คน
39.33 %
ACER SHOP
46คน
9.09 %
HP SHOP
28คน
5.53 %
TOSHIBA SHOP
37คน
7.31 %
สาขาตึกคอม
196คน
38.74 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 506 คน