สาขาที่ท่านเคยไปใช้บริการ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ สาขาที่ท่านเคยไปใช้บริการ
ขอนแก่นไทยแลนด์
194คน
38.96 %
ACER SHOP
46คน
9.24 %
HP SHOP
28คน
5.62 %
TOSHIBA SHOP
37คน
7.43 %
สาขาตึกคอม
193คน
38.76 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 498 คน