คุณภาพสินค้าของเราเป็นอย่างไรบ้าง
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณภาพสินค้าของเราเป็นอย่างไรบ้าง
ดีมากที่สุด
30คน
29.41 %
ดีมาก
38คน
37.25 %
ดี
18คน
17.65 %
พอใช้
6คน
5.88 %
ควรปรับปรุง
2คน
1.96 %
แย่มาก
8คน
7.84 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 102 คน