ต้องการปักราคาเท่าไหร่
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ต้องการปักราคาเท่าไหร่
บอกขนาดกว้าว ยาว
24คน
47.06 %
จำนวน
27คน
52.94 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 51 คน