เหตุผลที่เลือกใช้บริการของร้านเรา
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เหตุผลที่เลือกใช้บริการของร้านเรา
ลวดลายทองรูปพรรณ
621คน
72.38 %
บริการหลังการขาย
18คน
2.1 %
ความเป็นกันเอง
38คน
4.43 %
ความน่าเชื่อถือ
65คน
7.58 %
ความสะดวกสบาย
18คน
2.1 %
ราคาเหมาะสม
98คน
11.42 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 858 คน