คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
สร้อยคอ
5659คน
20.52 %
แหวน
8286คน
30.05 %
กำไล
2623คน
9.51 %
สร้อยข้อมือ
3178คน
11.52 %
ต่างหู
1712คน
6.21 %
จี้
1612คน
5.85 %
งานโบราณ
2996คน
10.86 %
งานทอง/งานอตาลี
1512คน
5.48 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 27578 คน