คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
สร้อยคอ
5553คน
20.53 %
แหวน
8161คน
30.18 %
กำไล
2573คน
9.51 %
สร้อยข้อมือ
3120คน
11.54 %
ต่างหู
1654คน
6.12 %
จี้
1579คน
5.84 %
งานโบราณ
2936คน
10.86 %
งานทอง/งานอตาลี
1469คน
5.43 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 27045 คน