คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
สร้อยคอ
5702คน
20.52 %
แหวน
8353คน
30.06 %
กำไล
2639คน
9.5 %
สร้อยข้อมือ
3203คน
11.53 %
ต่างหู
1722คน
6.2 %
จี้
1627คน
5.85 %
งานโบราณ
3017คน
10.86 %
งานทอง/งานอตาลี
1526คน
5.49 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 27789 คน