คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
สร้อยคอ
5586คน
20.52 %
แหวน
8206คน
30.15 %
กำไล
2591คน
9.52 %
สร้อยข้อมือ
3141คน
11.54 %
ต่างหู
1676คน
6.16 %
จี้
1587คน
5.83 %
งานโบราณ
2956คน
10.86 %
งานทอง/งานอตาลี
1478คน
5.43 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 27221 คน