คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
สร้อยคอ
5497คน
20.53 %
แหวน
8082คน
30.18 %
กำไล
2550คน
9.52 %
สร้อยข้อมือ
3093คน
11.55 %
ต่างหู
1636คน
6.11 %
จี้
1568คน
5.86 %
งานโบราณ
2901คน
10.83 %
งานทอง/งานอตาลี
1452คน
5.42 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 26779 คน