คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
สร้อยคอ
5620คน
20.52 %
แหวน
8242คน
30.1 %
กำไล
2607คน
9.52 %
สร้อยข้อมือ
3156คน
11.52 %
ต่างหู
1694คน
6.19 %
จี้
1599คน
5.84 %
งานโบราณ
2974คน
10.86 %
งานทอง/งานอตาลี
1492คน
5.45 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 27384 คน