คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
สร้อยคอ
5637คน
20.51 %
แหวน
8265คน
30.07 %
กำไล
2617คน
9.52 %
สร้อยข้อมือ
3171คน
11.54 %
ต่างหู
1707คน
6.21 %
จี้
1609คน
5.85 %
งานโบราณ
2981คน
10.85 %
งานทอง/งานอตาลี
1500คน
5.46 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 27487 คน