คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
สร้อยคอ
5602คน
20.52 %
แหวน
8223คน
30.13 %
กำไล
2599คน
9.52 %
สร้อยข้อมือ
3148คน
11.53 %
ต่างหู
1684คน
6.17 %
จี้
1593คน
5.84 %
งานโบราณ
2965คน
10.86 %
งานทอง/งานอตาลี
1482คน
5.43 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 27296 คน