คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณต้องการดูสนค้าปะรเภทใด(ตอบได้มากกว่า 1 แบบ)
สร้อยคอ
5675คน
20.52 %
แหวน
8304คน
30.02 %
กำไล
2628คน
9.5 %
สร้อยข้อมือ
3190คน
11.53 %
ต่างหู
1715คน
6.2 %
จี้
1621คน
5.86 %
งานโบราณ
3006คน
10.87 %
งานทอง/งานอตาลี
1521คน
5.5 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 27660 คน