สิ่งที่ท่านคำนึงมากที่สุดเมื่อต้องออก Booth
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ สิ่งที่ท่านคำนึงมากที่สุดเมื่อต้องออก Booth
รูปแบบดีไซน์ สวยงาม
382คน
59.41 %
ค่าใช้จ่าย
98คน
15.24 %
การให้คำปรึกษาที่ดี
38คน
5.91 %
ความแข็งแรง
12คน
1.87 %
ต้องถอดประกอบได้
76คน
11.82 %
ความคุ้นเคย ใช้ประจำ
1คน
0.16 %
ข้อเสนอ ของแถมต่างๆ
0คน
0 %
ครบวงจรในที่เดียว
16คน
2.49 %
บริการที่ดี
8คน
1.24 %
มีประสบการณ์
12คน
1.87 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 643 คน