สิ่งที่ท่านคำนึงมากที่สุดเมื่อต้องออก Booth
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ สิ่งที่ท่านคำนึงมากที่สุดเมื่อต้องออก Booth
รูปแบบดีไซน์ สวยงาม
364คน
58.52 %
ค่าใช้จ่าย
96คน
15.43 %
การให้คำปรึกษาที่ดี
37คน
5.95 %
ความแข็งแรง
12คน
1.93 %
ต้องถอดประกอบได้
76คน
12.22 %
ความคุ้นเคย ใช้ประจำ
1คน
0.16 %
ข้อเสนอ ของแถมต่างๆ
0คน
0 %
ครบวงจรในที่เดียว
16คน
2.57 %
บริการที่ดี
8คน
1.29 %
มีประสบการณ์
12คน
1.93 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 622 คน