สิ่งที่ท่านคำนึงมากที่สุดเมื่อต้องออก Booth
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ สิ่งที่ท่านคำนึงมากที่สุดเมื่อต้องออก Booth
รูปแบบดีไซน์ สวยงาม
389คน
59.85 %
ค่าใช้จ่าย
98คน
15.08 %
การให้คำปรึกษาที่ดี
38คน
5.85 %
ความแข็งแรง
12คน
1.85 %
ต้องถอดประกอบได้
76คน
11.69 %
ความคุ้นเคย ใช้ประจำ
1คน
0.15 %
ข้อเสนอ ของแถมต่างๆ
0คน
0 %
ครบวงจรในที่เดียว
16คน
2.46 %
บริการที่ดี
8คน
1.23 %
มีประสบการณ์
12คน
1.85 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 650 คน