สิ่งที่ท่านคำนึงมากที่สุดเมื่อต้องออก Booth
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ สิ่งที่ท่านคำนึงมากที่สุดเมื่อต้องออก Booth
รูปแบบดีไซน์ สวยงาม
394คน
59.97 %
ค่าใช้จ่าย
98คน
14.92 %
การให้คำปรึกษาที่ดี
39คน
5.94 %
ความแข็งแรง
12คน
1.83 %
ต้องถอดประกอบได้
77คน
11.72 %
ความคุ้นเคย ใช้ประจำ
1คน
0.15 %
ข้อเสนอ ของแถมต่างๆ
0คน
0 %
ครบวงจรในที่เดียว
16คน
2.44 %
บริการที่ดี
8คน
1.22 %
มีประสบการณ์
12คน
1.83 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 657 คน