ร้านโชคดีบุ๊ค เป็นอย่างไรบ้าง
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ร้านโชคดีบุ๊ค เป็นอย่างไรบ้าง
พอใจสุดยอด
11คน
34.38 %
พอใจมาก
8คน
25 %
ปานกลาง
1คน
3.13 %
พอใช้ได้
3คน
9.38 %
ปรับปรุง
9คน
28.13 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 32 คน