คุณคิดว่าการบริการของร้านเป็นอย่างไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณคิดว่าการบริการของร้านเป็นอย่างไร
ดีมาก
4คน
57.14 %
ดี
3คน
42.86 %
พอใช้
0คน
0 %
ควรปรับปรุง
0คน
0 %
ไม่ดี
0คน
0 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 7 คน