คุณคิดว่าการบริการของร้านเป็นอย่างไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณคิดว่าการบริการของร้านเป็นอย่างไร
ดีมาก
6คน
66.67 %
ดี
3คน
33.33 %
พอใช้
0คน
0 %
ควรปรับปรุง
0คน
0 %
ไม่ดี
0คน
0 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 9 คน