ปัจจัยในการเรื่องรองเท้าคอมแบท,จังเกิ้ล
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ปัจจัยในการเรื่องรองเท้าคอมแบท,จังเกิ้ล
ยี่ห้อ
15คน
23.81 %
รูปทรงและแบบ
21คน
33.33 %
ความทนทานในการใช้งาน
22คน
34.92 %
วัตถุดิบในการผลิตงาน
5คน
7.94 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 63 คน