ปัจจัยในการเรื่องรองเท้าคอมแบท,จังเกิ้ล
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ปัจจัยในการเรื่องรองเท้าคอมแบท,จังเกิ้ล
ยี่ห้อ
15คน
24.19 %
รูปทรงและแบบ
21คน
33.87 %
ความทนทานในการใช้งาน
21คน
33.87 %
วัตถุดิบในการผลิตงาน
5คน
8.06 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 62 คน