ปัจจัยในการเรื่องรองเท้าคอมแบท,จังเกิ้ล
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ปัจจัยในการเรื่องรองเท้าคอมแบท,จังเกิ้ล
ยี่ห้อ
16คน
24.24 %
รูปทรงและแบบ
23คน
34.85 %
ความทนทานในการใช้งาน
22คน
33.33 %
วัตถุดิบในการผลิตงาน
5คน
7.58 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 66 คน