ปัจจัยในการเรื่องรองเท้าคอมแบท,จังเกิ้ล
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ปัจจัยในการเรื่องรองเท้าคอมแบท,จังเกิ้ล
ยี่ห้อ
14คน
23.33 %
รูปทรงและแบบ
21คน
35 %
ความทนทานในการใช้งาน
20คน
33.33 %
วัตถุดิบในการผลิตงาน
5คน
8.33 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 60 คน