คุณอยากให้บูมมิวสิคไทยปรับปรุงแก้ไขเรื่องใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณอยากให้บูมมิวสิคไทยปรับปรุงแก้ไขเรื่องใด
รูปถ่ายสินค้า
110คน
28.87 %
ราคาสินค้า
200คน
52.49 %
การให้บริการ
8คน
2.1 %
แผนที่
28คน
7.35 %
การส่งสินค้า
8คน
2.1 %
การตอบรับ E-mail
9คน
2.36 %
การต้อนรับ
2คน
0.52 %
เรื่องโทรศัพท์
11คน
2.89 %
เวลาเปิด-ปิด
5คน
1.31 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 381 คน