เพื่อน ๆ มีความรู้สึกอย่างไร? กับข้อมูลสินค้าบริกา
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อน ๆ มีความรู้สึกอย่างไร? กับข้อมูลสินค้าบริกา
ชอบมาก
82คน
66.13 %
ชอบ
35คน
28.23 %
ไม่ชอบ
7คน
5.65 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 124 คน