เพื่อน ๆ มีความรู้สึกอย่างไร? กับข้อมูลสินค้าบริกา
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อน ๆ มีความรู้สึกอย่างไร? กับข้อมูลสินค้าบริกา
ชอบมาก
83คน
65.87 %
ชอบ
36คน
28.57 %
ไม่ชอบ
7คน
5.56 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 126 คน