ความพึงพอใจกับการบริการทางร้าน
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ความพึงพอใจกับการบริการทางร้าน
พึงพอใจ มาก
81คน
80.2 %
พอสมควร
20คน
19.8 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 101 คน