ทางร้าน การบริการเป็นยังไงบ้าง
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ทางร้าน การบริการเป็นยังไงบ้าง
ดี
30คน
32.97 %
ปานกลาง
6คน
6.59 %
ดีมาก
49คน
53.85 %
แย่
6คน
6.59 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 91 คน