ท่านชอบผลิตภัณภ์ผ้าฝ้าย ผ้าพื้นเมือง มาก/น้อยเพียง
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านชอบผลิตภัณภ์ผ้าฝ้าย ผ้าพื้นเมือง มาก/น้อยเพียง
ชอบมากที่สุด
32คน
57.14 %
ชอบมาก
15คน
26.79 %
ชอบปานกลาง
4คน
7.14 %
ชอบ
5คน
8.93 %
ไม่ชอบ
0คน
0 %
ไม่ชอบปานกลาง
0คน
0 %
ไม่ชอบมาก
0คน
0 %
ไม่ชอบมากที่สุด
0คน
0 %
เฉย ๆ
0คน
0 %
ไม่แน่ใจ
0คน
0 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 56 คน