ท่านชอบซื้อสินค้าประเภทใดมากที่สุด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านชอบซื้อสินค้าประเภทใดมากที่สุด
เครื่องมือช่าง
41คน
11.11 %
เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
8คน
2.17 %
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
9คน
2.44 %
อุปกรณ์ไฟฟ้า
16คน
4.34 %
ของใช้ในสำนักงาน
20คน
5.42 %
เครื่องใช้ไฟฟ้า
4คน
1.08 %
อุปกรณ์เสริมสวย
271คน
73.44 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 369 คน