ถ้าคุณจะต้องซื้อสินค้า คุณพิจารณาอะไรเป็นอันดับแรก
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ถ้าคุณจะต้องซื้อสินค้า คุณพิจารณาอะไรเป็นอันดับแรก
ยี่ห้อ
20คน
16.95 %
งบประมาณ
33คน
27.97 %
แบบสินค้า
20คน
16.95 %
ส่วนลด ของแถม
2คน
1.69 %
ความน่าเชื่อถือร้าน
20คน
16.95 %
การรับประกันสินค้า
23คน
19.49 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 118 คน