ถ้าคุณจะต้องซื้อสินค้า คุณพิจารณาอะไรเป็นอันดับแรก
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ถ้าคุณจะต้องซื้อสินค้า คุณพิจารณาอะไรเป็นอันดับแรก
ยี่ห้อ
20คน
17.39 %
งบประมาณ
31คน
26.96 %
แบบสินค้า
19คน
16.52 %
ส่วนลด ของแถม
2คน
1.74 %
ความน่าเชื่อถือร้าน
20คน
17.39 %
การรับประกันสินค้า
23คน
20 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 115 คน