โปรเจคเตอร์ยี่ห้อไหนที่อยู่ในใจคุณ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ โปรเจคเตอร์ยี่ห้อไหนที่อยู่ในใจคุณ
Epson
17คน
29.82 %
BenQ
13คน
22.81 %
Optoma
1คน
1.75 %
Hitachi
2คน
3.51 %
Vivitex
2คน
3.51 %
Vertex
3คน
5.26 %
Sony
6คน
10.53 %
Infocus
1คน
1.75 %
Mitsubishi
1คน
1.75 %
Acer
11คน
19.3 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 57 คน