โปรเจคเตอร์ยี่ห้อไหนที่อยู่ในใจคุณ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ โปรเจคเตอร์ยี่ห้อไหนที่อยู่ในใจคุณ
Epson
17คน
30.36 %
BenQ
12คน
21.43 %
Optoma
1คน
1.79 %
Hitachi
2คน
3.57 %
Vivitex
2คน
3.57 %
Vertex
3คน
5.36 %
Sony
6คน
10.71 %
Infocus
1คน
1.79 %
Mitsubishi
1คน
1.79 %
Acer
11คน
19.64 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 56 คน