หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นูรุ(์Nuru)ท่านมีความพึงพอใจ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นูรุ(์Nuru)ท่านมีความพึงพอใจ
มากที่สุด ใช้แล้วดีมาก
19คน
76 %
มาก ดีทีเดียว
5คน
20 %
ปานกลาง
0คน
0 %
น้อย เฉยๆ
0คน
0 %
น้อยที่สุด ไม่ชอบ
1คน
4 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 25 คน