หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นูรุ(์Nuru)ท่านมีความพึงพอใจ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นูรุ(์Nuru)ท่านมีความพึงพอใจ
มากที่สุด ใช้แล้วดีมาก
17คน
73.91 %
มาก ดีทีเดียว
5คน
21.74 %
ปานกลาง
0คน
0 %
น้อย เฉยๆ
0คน
0 %
น้อยที่สุด ไม่ชอบ
1คน
4.35 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 23 คน