คุณต้องการรั้วตาข่ายไปล้อม ?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณต้องการรั้วตาข่ายไปล้อม ?
ทำรั้วบ้าน
600คน
37.5 %
ทำรั้วสวน เกษตร
471คน
29.44 %
ที่ดินเปล่า ซื้อไว้
210คน
13.13 %
เลี้ยงสัตว์
319คน
19.94 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 1600 คน