คุณต้องการรั้วตาข่ายไปล้อม ?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณต้องการรั้วตาข่ายไปล้อม ?
ทำรั้วบ้าน
601คน
37.33 %
ทำรั้วสวน เกษตร
474คน
29.44 %
ที่ดินเปล่า ซื้อไว้
212คน
13.17 %
เลี้ยงสัตว์
323คน
20.06 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 1610 คน